fbpx
מדריכי דירה ומשכנתא מיסים

אין מס רכישה על אופציה ייחודית

מעודכן ל-08/2019

בית המשפט קיבל  ערר שהגישה חברת אקרו נדל"ן נגד רשות המסים, שחייבה אותה בתשלום מס רכישה של 4.75 מיליון שקל. הוועדה ביטלה את  החיוב וחייבה את רשות המסים על הוצאות משפט בהיקף 50 אלף שקל.

רשות המסים הטילה את מס הרכישה על אופציה  שקיבלה החברה  על מגרש בדרך סלמה בתל אביב. את המגרש סיחרה לחברי קבוצת הרכישה שהקימה במקום את פרויקט המגורים "נויה". בית המשפט קיבל את עמדת אקרו נדל"ן, שכיוון שרק קיבלה אופציה ייחודית לרכוש קרקע אין להטיל עליה מס רכישה. הוא דחה את עמדת רשות המסים, שחייבה אותה במס כאילו הייתה הרוכשת בעצמה. '

כל ההרכב קבע כי אין לראות בה כמי שרכשה את הקרקע בעצמה. בית המשפט קבע כי גם אם היתה קבוצת הרכישה  מחויבת כלפי אקרו לממש את האופציה, זה לא מספיק כדי להטיל מס רכישה. בסיכום פסק דינו ביקר השופט קירש את גישת רשות המסים וקבע כי "התנהלות הרשות מכבידה על ביצוע עסקאות רכישת נדל"ן".

על פי החוק, "במטרה לעודד שוק של מסחר באופציות ועל מנת להקל ולשחרר את הפוטנציאל היומי, נקבעו…. פטורים ממיסי מקרקעין בשלבי המסחר באופציות… לאור המגמה שצוינה לעיל, רק אופציות שיעמדו בתנאים הקבועים... ייהנו ממסלול המיסוי המיוחד ויזכו בפטור.
אופציה ייחודית אשר תהנה מפטור ממיסי מקרקעין (מס שבח ומס רכישה) אך תחויב בידי מקבל התמורה (מעניק האופציה) במס רווחי הון או במס הכנסה.

האופציה נחשבת ייחודית אם עמדה בתנאים הבאים:

1) האופציה ניתנה בכתב.

(2)   האופציה ניתנת להעברה ולמימוש בתנאים הקבועים בהסכם האופציה; האופציה ניתנת לסיחור.

(3)   התחייבות המוכר בהסכם האופציה למכירת הזכות במקרקעין בתנאים הקבועים בהסכם היא בלתי חוזרת; מרגע שהעניק בעל הזכות אופציה כאמור, אין הוא יכול לחזור בו מהתחייבותו למכירת הזכות במקרקעין. מטרת תנאי זה היא לאפשר ודאות וסחירות של שוק האופציות.

(4)   האופציה ניתנת למימוש תוך תקופה שאינה עולה על 24 חודשים מיום מתן אופציה לראשונה על ידי בעל הזכות במקרקעין.

(5)   התמורה ששולמה בעבור האופציה במועד מתן האופציה לראשונה לא עולה על 5% משווי הזכות במקרקעין או ממחיר המימוש שנקבע בהסכם האופציה, לפי הגבוה מביניהם;

(6)   למחזיק האופציה לא ניתנה זכות חזקה במקרקעין שלגביהם ניתנה האופציה;

(7)   הודעה על מכירת האופציה נמסרה למנהל בתוך 30 ימים מיום מתן האופציה. לעמדת רשויות המס מסירת ההודעה בתוך 30 הינה מהותית ובמידה ולא נמסרה תוך מועד זה היא לא תסווג כאופציה ייחודית.

השקעה בקרקע - זול יותר, מסוכן הרבה יותר

לקבלת משכנתא בתנאים הטובים ביותר מלאו פרטים ונציג האתר יחזור אליכם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות