fbpx
אחזקת דירה

ארנונה – כל מה שצריך לדעת!

דירות

מה זאת ארנונה?

ארנונה, או בשמה האחר מסי עירייה, היא כנראה אחד הדברים המרגיזים והשערורייתיים במדינתנו, ולא בגלל שלא צריך לשלם את מסי העירייה, יש להם תפקיד חשוב - הכסף משמש לשירותים שניתנים לנו על ידי העירייה, וגם אם הרשות המקומית שלנו לא הכי יעילה, הרי שבכל זאת יש כאן תשלום שבחלקו הגדול חוזר אלינו. בערים המרכזיות והעמוסות במשרדים הארנונה של תושבי העיר מהווה רק חלק קטן מהארנונה הכללית שרובה מגיע מהמשרדים, וביישובים האחרים התקציב של העירייה/רשות מקומית יותר נסמך על התושבים. בכל מקרה, הרשות גם מתוקצבת על ידי משרד הפנים ומקבלת תמיכה שוטפת, ובכל זאת - קיימים גירעונות ברוב הרשויות המקומיות.

הארנונה היא מס בעייתי מכיוון שהוא לכאורה נקבע באופן אקראי, כלומר הוא תלוי בעיר, ולמה בעצם? נכון שזה מס מקומי, אבל למה למשל שתושב ראשון לציון ישלם יותר מתושב תל אביב? הארנונה תלויה בפרמטרים נוספים, והיא כפופה ותלויה בשטח הדירה שהוא כשלעצמו נתון מזגזג - עם מרפסת? בלי מרפסת? מי מדד את השטח ומתי?

הנוסחה לעלות הארנונה נקבעת על ידי כל רשות מקומית לפי טעמה, כשחוסר האחידות מקשה על שקיפות המידע ועל השוואה בין הרשויות המקומיות השונות. הטענה המוצדקת של הרשויות המקומיות היא שכספי המסים מיועדים לתחזוקת היישוב ולפעילויות לטובת התושבים, אבל לא תמיד יש קשר בין גובה הארנונה למה שקבלים התושבים בתמורה. גם מבקר המדינה קבע באחד מדוחותיו כי הרשויות המקומיות מחליטות באופן שרירותי על מחירי הארנונה שאנחנו משלמים, מבלי שקיים מערך פיקוח ממשלתי ראוי, שיפקח על התעריפים. אפילו באותה העיר יש פערים שיכולים להגיע לעשרות אחוזים באזורים שונים בעיר ללא התחשבות במחירי הדירות עצמן.

מסי הארנונה נעים בכיוון אחד

מסי הארנונה עולים בעקביות. שיעור ההתייקרות מבוסס על נוסחה שקבועה בחוק ההסדרים, המתבססת על מדד המחירים לצרכן ומדד השכר הציבורי.

ההתייקרות האחרונה, שנכנסה לתוקף בתחילת 2020, הייתה בשיעור של 2.58%. מדובר בהתייקרות החדה ביותר מאז שנת 2014, לאחר התייקרות בשיעור נמוך יחסית, של 0.32%, בתחילת 2019.

למענכם עשינו סדר לפחות בכל הקשור לחישוב גובה הארנונה ואיך אתם יכולים אולי להפחית את גובה התשלום שלכם.

מהי ארנונה?

הארנונה הכללית היא מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה, המותקנות מדי שנה.

על מי מוטל המס?

הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. "מחזיק" מוגדר בסעיף 1 לפקודת העיריות כ"אדם המחזיק למעשה בנכס כבעלים או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון". כלומר, החייב בארנונה הוא המחזיק בפועל בנכס, ולאו דווקא בעל הנכס. כך למשל, אם בעל הנכס הודיע לרשות המקומית כי הוא השכיר את הנכס, אזי השוכר הוא אשר יחויב בתשלום הארנונה ולא בעל הנכס.

לפי מה נקבע סכום הארנונה?

הארנונה היא מס שנגבה עבור שנת כספים מלאה והיא מחושבת לפי התעריף למ"ר כפול שטח הנכס. את התעריף למ"ר קובעת הרשות המקומית באישור משרד הפנים. התעריף הוא קבוע ומפורט בצו הארנונה לשנת הכספים המדוברת, שאותו מפרסמת הרשות המקומית. אגב, לכל רשות מקומית שיטת מדידה משלה. יש רשויות שמחשבות את השטח לפי שטח נטו של הרצפה בלבד (חיפה למשל) ויש רשויות (רובן) שמחשבות לפי שטח ברוטו - כולל השטח שמתחת לקירות הפנים או החוץ של הנכס. יש רשויות שמוסיפות לשטח המדוד גם את החלק היחסי ברכוש המשותף בבניין או בקומה.

כיצד משלמים?

אפשר בתשלום אחד מראש לכל השנה, ואז מקבלים הנחה כלשהי (בדרך כלל 5%), אפשר בתשלומים דו-חודשיים כשהרשות שולחת מראש בקשת תשלום לכל חודשיים; אפשר בהוראת קבע בבנק, בכרטיס אשראי באינטרנט, במשרדי הרשות המקומית או בבנק.

מכרתם את הדירה? השכרתם אותה? עדכנו בעירייה

מכרתם את דירתכם? הודיעו על כך לרשות המקומית, כדי שלא תהיו חייבים בתשלומי ארנונה נוספים. לכן, רצוי ואף מקובל בעת מכירת הנכס, וגם בהשכרתו, להעביר את חיובי הארנונה על שם הקונה, או השוכר. התהליך נעשה לרוב במשרדי הרשות המקומית בהמצאת חוזה. בעת העברת החיובים על שם הקונה/שוכר, תהיו חייבים לשלם חובות קודמים עד להעברה. אם לא תעבירו את הארנונה על שם הקונה/השוכר, אתם אלה שתהיו חייבים בתשלומים. אגב, בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב בארנונה, ולא תינתן לו הזכות לרשום את חיובי הארנונה על שם השוכר.

ואם פלשו לדירתכם, כן גם זה קורה, אז אולי תשמחו לדעת, שהפולש הוא שחייב בתשלום הארנונה בגין הנכס ולא הבעלים.

כדאי לבדוק בצו הארנונה של הרשות המקומית שבה נמצאת הדירה (מתפרסם גם באינטרנט) לאיזה אזור מגורים שייכת הדירה; ישנם אזורי מגורים שבהם החיוב נמוך יותר, אז ודאו לפי חשבון הארנונה החודשי שאכן אזור המגורים הרשום בו תואם את אזור המגורים הקבוע בצו הארנונה.

כדאי גם לבדוק האם השטח המחויב בארנונה כולל שטחים כגון גלריות, מרפסות, פרגולות, סככות, מרתפים וכדומה. כל רשות מקומית נוהגת לחייב שטחים מסוג זה באופן אחר – פרגולה למשל לא מחויבת בארנונה בדרך כלל אלא אם יש לה שני קירות ויותר.

אם נראה לכם שהשטח הנקוב בחשבון הארנונה גדול משטח דירתכם בפועל, אתם רשאים לבקש מדידה מחדש. אל תעשו זאת אלא לאחר שתבצעו מדידה עצמאית ותמצאו שהשטח אכן קטן יותר מזה המחויב בפועל על ידי העירייה.

אם המדידה החדשה מצאה שהשטח שחויב בפועל אכן גדול יותר מהשטח האמיתי של הנכס, ניתן כמובן לבקש את ההתאמה המבוקשת בגובה הארנונה לגבי אותה שנת כספים. בנוסף, ניתן להגיש תביעה אזרחית נגד העירייה בגין חיוב יתר עד שבע שנים אחרונות באופן רטרואקטיבי.

אבל אם יתברר בעקבות המדידה הנוספת של העירייה, כי השטח גדול יותר מזה שחייבה בפועל, היא עלולה לתבוע השבת ההפרשים באופן רטרואקטיבי.


חשבון המים שלנו - כל מה שצריך לדעת ואיך ניתן לחסוך 

חשבון החשמל שלנו - כל מה שצריך לדעת ואיך ניתן לחסוך 


הנחות ופטורים

הרשות המקומית רשאית להעניק הנחות ופטורים בתשלומי הארנונה שהיא גובה לפי קבוצות זכאות. חלק מההנחות והפטורים הם חובה לרשות על פי תקנות משרד הפנים. כדאי לבדוק אם אתם נמצאים באחת מקבוצות הזכאות ולהגיש בקשה להנחה.

לנוחותכם ריכזנו את ההנחות שבהן מדובר (הנחות המסומנות בכוכבית הן מחויבות, בשאר - הרשות רשאית לתת את ההנחות, ובדרך כלל זה קורה כך:

א. הנחה לאזרח ותיק –

*אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה זכאי להנחה בשיעור 100% לדירה עד 100 מ"ר.

*אזרח ותיק (מותנה במבחן הכנסה) זכאי להנחה עד 30% בדירה עד 100 מ"ר.

אזרח ותיק המקבל קצבה ללא השלמת הכנסה – הנחה עד 25% בדירה עד 100 מ"ר.

הזכאי לגמלת סיעוד עם נכות – הנחה של 70% ללא מגבלת גודל דירה.

ב. הנחה בגין נכות

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא

בשיעור של 75% ומעלה – הנחה של 80%. אין הגבלה על גודל דירה.

נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר

השתכרות בשיעור של 75% ומעלה – זכאי להנחה של 80%. אין הגבלה על גודל דירה.

נכה בעל נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה זכאי להנחה של 40%, ללא הגבלה בגודל הדירה.

*נכה רדיפות הנאצים – 66% הנחה בדירה עד 70 מ"ר (או 90 מ"ר עם ארבע נפשות). אותה הנחה רשאית לתת הרשות המקומית לנכה רדיפות נאצים שמקבל גמלה מגרמניה, הולנד ועוד.

מקבלי גמלה לילד/ה נכה עד גיל 18 או מעל גיל 18 ובלבד שקיבל גמלה

זו מתחת לגיל 18 – 33% הנחה בדירה עד 100 מ"ר.

*נכה צה"ל ומשפחות שכולות, נכה משטרה ונכה שירות בתי הסוהר – זכאים ל-66% הנחה עד 70 מ"ר, או עד 90 מ"ר עם 4 נפשות

עיוור הנושא תעודת עיוור זכאי ל-100% הנחה ללא מגבלה על גודל הדירה.

נכה נפש בקהילה זכאי להנחה באותו האופן לו היה הנכה המחזיק בנכס. החישוב יחסי ע"פ מספר המתגוררים.

ג. הנחות אחרות

*אסיר ציון המקבל תגמול לפי מבחן הכנסה – הנחה של 100% ללא הגבלה על גודל הדירה.

אסיר ציון זכאי להנחה בשיעור 66% לדירה עד 70 מ"ר או לדירה בת 90 מ"ר עם יותר מ-4 נפשות.

עולה חדש זכאי להנחה של 90% לתקופה של שנה בלבד. דירה עד 100 מ"ר.

כל עולה חדש התלוי בעזרת הזולת הזכאי לגמלה מיוחדת או גמלת סיעוד לעולה – 80%. אין מגבלה על גודל הדירה.

איש צד"ל לתקופה של שנה בלבד – 100% הנחה עד 100 מ"ר.

חסיד אומות העולם – 66% הנחה ללא הגבלה על גודל הדירה.

הורה יחיד לילד מתחת לגיל 18 או הורה יחיד לילד המשרת שירות

סדיר/מתנדבת בשירות הלאומי – 20% הנחה ללא מגבלה על גודל הדירה.

פדוי שבי – 20% ללא מגבלה על הגודל הדירה.

*נפגע פעולות איבה – 66% עד 70 מ"ר או עד 90 מ"ר מעל 4 נפשות.

בן משפחה של הרוג מלכות - 66% עד 70 מ"ר או עד 90 מ"ר מעל 4 נפשות.

*חיילים בשירות חובה (עד ארבעה חודשים לאחר שחרורם); מתנדבת בשירות הלאומי; הורה של חייל שפרנסתו על החייל– 100% בדירה עד 70 מ"ר או בדירה של 90 מ"ר עם יותר מ-4 נפשות.

*משרת בשירות האזרחי מסלול מלא –100% מסלול חלקי – 50% עד 70 מ"ר או עד 90 מ"ר עם יותר מ-4 נפשות.

*ניצולי שואה נזקקים – 66% הנחה עד 70 מ"ר או 90 מ"ר עם יותר מ-4 נפשות.

ד. הנחה בגין מצב כלכלי

מקבל הנחה ע"פ מבחן הכנסה בהתאם לטבלת מבחן – 40%-90% הנחה ללא הגבלה בגודל הדירה.

נזקק (דיון בפני וועדה) 70% הנחה ללא הגבלה בגודל הדירה.

מקבל קצבת הבטחת הכנסה (בתנאי שלא חלה הפסקה רצופה של 6 חודשים בזכאותו) – 70% הנחה ללא מגבלת גודל דירה.

מקבל קצבת מזונות (בתנאי שלא חלה הפסקה רצופה של 6 חודשים בזכאותו)

70% ללא מגבלת גודל דירה.

מפוני פינוי בינוי - מחזיק בדירת מגורים אותה קיבל כדירה חלופית כנגד מכירת זכויות ביחידת מגורים אחרת ליזם, במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי עד תום שנה ממועד הטלת הארנונה על הדירה החלופית – 100% אם מדובר בשנה אחת, 75% על שנתיים, 50% על 3 שנים, 25% על 4 שנים. ההנחה תינתן על שטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירה החלופית לבין השטח שבעדו חויב המחזיק בארנונה בדירת המגורים הקודמת.

הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות לפי הכללים שנקבעו בתקנות ההנחה מארנונה. השיעור שנקבע הוא שיעור מרבי, והרשות המקומית רשאית להחליט על שיעור הנחה נמוך מהמרבי.

הדירה עומדת ריקה? במקרה כזה, ברוב הרשויות המקומיות ניתן פטור מלא מארנונה לתקופה של שישה חודשים. פטור מארנונה ניתן לקבל גם כאשר הנכס נמצא במצב שהוא איננו ראוי לשימוש. כמו כן, אם מדובר בבניין חדש שלא קיבל עדיין טופס 4, יכול הנישום לטעון בפני הרשות המקומית כי הנכס איננו עונה עדיין להגדרת "בניין" שהוא בר חיוב בארנונה, ועל כן לא ניתן לחייב אותו במס.

איך מערערים על גובה החיוב בארנונה?

יש לפנות במכתב לרשות המקומית בתוך 90 יום ממועד קבלת הודעת התשלום. מנהל הארנונה ברשות המקומית צריך לתת תשובה בתוך 60 יום.


עדכונים: 

ינואר 2018 - יוזמה חדשה - משתכרים מתחת ל-5,000 שקל יקבלו הנחה של 20% בארנונה. רשויות מסוימות כבר מיישמות את ההנחה הזשאת, אז חשוב כמובן לבדוק

ריהוט איכותי במחירי מבצע – היכנסו לעמוד ריהוט ועיצוב הבית בגרופון, או השאירו פרטים ונציג שירות יחזור אליכם עם הצעות מעניינות

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  רונית מורגנשטרן

  כתבת ופרשנית וותיקה ומנוסה בעיתונות הכלכלית - כתבת בכירה במעריב במשך 15 שנה בתחומי התעשייה והאנרגיה; כתבת בהארץ בתחומי הכלכלה והתעשייה.

  השאר תגובה

  4 תגובות

  • שלום,
   תודה מאד אינפורמטיבי.
   איך אפשר לקבל מספר זיהוי נכס ארנונה אם לא מוצאים את התופס של הארנונה ששמה זה כתוב?

   תודה רבה

  • שאלה, כשוכר דירה, הגשתי השגה והגיעו מודדים (פעמיים) בהחלטת מנהל מחלקת הארנונה שונה גודל השומה וקיבלתי זיכוי רטרואקטיבי, האם ניתן לערער על החלטת מנהל מחלקת הארנונה

  • שלום,
   האם יש סכום מקסימלי אותו ניתן לגבות כארנונה לבתי מגורים?
   כמה למ"ר?

   תודה.

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות