fbpx
פיקדונות מובנים

בנק לאומי בפיקדון מובנה על קרנות נדל"ן

בנק לאומי מציע ללקוחותיו פיקדון מובנה שקלי לשלשו שנים עם השתתפות של 115% מעליית מדד קרנות הנדל"ן בארה"ב (IYR UP) לפי ממוצע תצפיות רבעוניות במהלך תקופת הפיקדון (12 תצפיות). קרן ההשקה הינה שקלית ומובטחת בפירעון, וההשתתפות בעליית נכס הבסיס/ מדד קרנות הנדל"ן, הינה מותנית וצמודה לשער הדולר.

תאריך תחילת הפיקדון  - 10 באפריל 2013; תאריך פירעון הפיקדון – 10 באפריל 2016. מדד הבסיס מוגדר כמחיר הסגירה של נכס הבסיס ב-10 באפריל 2013. המדד הקובע מוגדר כממוצע ארתמטי של 12 תצפיות רבעוניות של מחיר סגירה של נכס הבסיס החל מיולי 2013 ועד אפריל 2016. אם המדד הקובע יהיה שווה למדד הבסיסי או נמוך ממנו, לא תשולם כל ריבית ולא ישולמו רווחים אחרים כלשהם בפיקדון. הריבית המותנית, יש לשים לב, צמודה לשער הדולר מול השקל. אם המדד הקובע יהיה גבוה מהמדד הבסיסי המפקידים ייהנו מהשתתפות בשיעור של 115% מעליית המדד הקובע לעומת המדד הבסיסי.

בבנק לאומי קבעו רף מינימלי להשקעה – 15 אלף שקל, וכן מציינים בבנק כי הפיקדון המובנה ניתן לשבירה רק בהסכמת הבנק ובמקרה של שבירה, הלקוח יקבל סכום הנמוך מסכום ההשקעה ההתחלתי.

קהל היעד לפיקדון המובנה, מציינים בבנק לאומי הם לקוחות הצופים צמיחה במדד קרנות נדל"ן בארה"ב (IYR ) בשלוש השנים הקרובות, עם אפשרות לתשואה גבוהה יותר מהשקעה חסרת סיכון, המותנית בביצועים של מדד זה, וזאת מבלי לסכן את קרן ההשקעה. עם זאת יודגש כי מדובר בביטחון לגבי קרן ההשקעה הנומינלית, כאשר בפועל, יכול להיווצר הפסד ריאלי, וכן הפסד מול אלטרנטיבות השקעה אחרות.

היתרונות העיקרים של הפיקדון המובנה אליבא לאומי – "פוטנציאל להשתתפות בעליית מדד קרנות הנדל"ן  בארה"ב (IYR )  מבלי לסכן את קרן ההשקעה. קרן ההשקעה מובטחת בפירעון". מנגד בלאומי מדגישים גם את הסיכונים העיקריים – "אפשרות להפסיד הכנסה בהשוואה להשקעה חסרת סיכון. לצורכי אינדיקציה הריבית השקלית השנתית היא 1.5% לשנה. היעדר נזילות לתקופת הפיקדון. חישוב שיעור עליית המדד הקובע על פי תצפיות עלול לגרום שתשואת עליית המדד הקובע ותשואת הפיקדון תהיה נמוכה משמעותית משיעור עליית נכס הבסיס בתקופה. הריבית המותנית צמודה לדולר. הפיקדון המובנה לא ישלם דיבידנדים, וזאת אף אם נכס הבסיס או מניות המרכיביות אותו עשויות לחלק דיבידנדים מעת לעת".

כך או אחרת, ה-IYR הוא ETF / קרן סל שעוקבת אחרי ביצועיהן של קרנות ההשקעה בנדל"ן (ריט/ REIT ). הקרן עוקבת אחרי מדד ייחוס קרנות הריט האמריקאיות. קרנות הריט משקיעות בנדל"ן בארה"ב והן מחויבות לשלם לפחות 90% מרווחיהן כדיבידנד למשקיעים.

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות