fbpx
שוק ההון

דוחות הפועלים: למרות הפרשת ענק בגין החקירה האמריקאית – הבנק מסכם את השנה עם רווח של 2.6 מיליארד שקל

דוחות הפועלים: למרות הפרשת הענק בגין החקירה האמריקאית – בנק הפועלים מסכם את השנה עם רווח של 2.6 מיליארד שקל

לאחר קיזוז ההוצאות בגין הפרשה האמריקאית נותר הבנק עם רווח של 2.6 מיליארד שקל # הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ברבעון הרביעי של 2018 ב-97 מיליון שקל - ירידה של 84 אחוז בהשוואה לרבעון המקביל בשנה הקודמת

סיכום שנה בבנק הפועלים: הבנק פרסם הבוקר (שני) את דוחותיו הכספיים לשנת 2018. מהדוחות עולה כי הבנק סיים את שנת 2018 עם רווח נקי של 2.59 מיליארד שקל, בהשוואה ל-2.66 מיליארד שקל בשנת 2017. התשואה להון עמדה על 7.06%, בהשוואה ל-7.5% ב-2017. הקיטון ברווח נבע בעיקר מגידול בהפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים וההוצאות המשפטיות הכרוכות בה.

ייתכנו הוצאות נוספות בגין הפרשה בארה"ב

הבנק מציג בדוחותיו הפרשת ענק של 982 מיליון שקל. נכון לרגע זה עומד סך ההפרשות על 2.2 מיליארד שקל, אך ייתכן שבעתיד צפויות עוד הפרשות והוצאות משפטיות, על רקע התפתחויות במגעים מול משרד המשפטים האמריקאי בפרשה שבה חשוד כי סייע ללקוחותיו האמריקאים להעלים מס.

בנטרול ההוצאות הכרוכות בפרשת חקירת עסקי הבנק בארה"ב והפסקת הפעילות בשווייץ, הרווח לרבעון הרביעי הסתכם ב-991 מיליון שקל, בהשוואה לרווח מנוטרל חריגים בסך 908 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2017.

לפי דיווחי הבנק, התוצאות העסקיות של הקבוצה, בנטרול החריגים, ברבעון הרביעי של 2018 בהשוואה לרבעון הקודם, הושפעו ברובן מעלייה ברווח המימוני מפעילות שוטפת: עלייה בהיקפי האשראי בפעילות העסקית והדיור, בסך 286 מיליון שקל; גידול ברווחים ממימוש מניות ואיגרות חוב בסך 182 מיליון שקל; קיטון בהוצאות שכר בסך 54 מיליון שקל; וגידול בהוצאות להפסדי אשראי בסך של 200 מיליון שקל.

בשנה שעברה הסתכם הרווח הנקי של בנק הפועלים ב-2.595 מיליארד שקל, בהשוואה ל-2.66 מיליארד שקל בשנת 2017 - ירידה שנתית של כ-2.5%. שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי של הפועלים עמד בשנת 2018 על 7.1% בהשוואה ל-7.5% בשנת 2017.

הרווח הנקי של הבנק ללא ההפרשה בגין החקירה האמריקאית הסתכם בשנה שעברה ב-3.579 מיליארד שקל. שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי ללא ההפרשה בגין החקירה היה 9.7%.

ממשיכים בהתייעלות: 502 עובדים פוטרו

כמו כן, הבנק מדווח על גידול של 6.3% בהיקף האשראי: סך תיק האשראי של הפועלים הסתכם השנה בכ-282.5 מיליארד שקל, בהשוואה ל-265.9 מיליארד שקל בסוף 2017. הבנק המשיך לצמוח בהתאם למתווה האסטרטגי, עם עלייה של 10.7% באשראי המסחרי, 9.8% באשראי העסקי, ו-9.9% בהלוואות לדיור. הפיקדונות הקמעונאיים בישראל גדלו בשנה שעברה בשיעור של 9.4% והסתכמו ב-229.6 מיליארד שקל, בהשוואה ל-209.7 מיליארד שקל בסוף 2017.

הכנסות מימון מפעילות שוטפת של הפועלים בשנת 2018 הסתכמו ב-9.575 מיליארד שקל, בהשוואה ל-8.795 מיליארד שקל בשנת 2017. עלייה בשיעור של 8.9%.

עוד דיווח הבנק כי ימשיך ביישום מהלכי ההתייעלות, ובשנת 2018 ירד מספר המשרות בבנק ב-502. יחס היעילות ללא ההפרשה בגין החקירה האמריקאית עמד בשנת 2018 על 57.8% בהשוואה ל-59.1% בשנת 2017. הוצאות השכר ירדו בשיעור של 2.7%.

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות