זכויות לאוכלוסיות מיוחדות    

דמי קורונה: אילו מענקים כספיים תוכלו לקבל וכיצד?

מעודכן ל-05/2020

למרות החזרה ההדרגתית לשגרה, משבר הקורונה עדיין מורגש היטב, בעיקר בארנק בוודאי ישמח אתכם לדעת שיש מגוון מענקי סיוע שיכולו להקל עליכם את התקופה הקשה – לפניכם סקירה של המענקים השונים, תנאי הזכאות להם והדרך לקבלם

בימים אלו המשק עושה צעדים ראשונים של חזרה לפעילות, אך הנזקים הכלכליים שהסבה ישיבה של חודשים בבית ללא עבודה ימשיכו ללוות רבים מאתנו למשך תקופה ארוכה.

עם זאת, כדאי לדעת כי המדינה מציעה מגוון מענקים למגזרים שונים – עצמאים ושכירים, מובטלים בחל"ת או מפוטרים, בעלי עסק, הורים וכיוצא באלה. הכתבה הזו נועדה לעשות לכם קצת סדר, ולסייע לכם לגלות אם אתם זכאים לאחד או יותר מהמענקים הללו, ואם כן, כיצד עליכם לפעול על מנת לקבלם.

כל המענקים – הרשימה המלאה

מענק לעצמאים – פעימה ראשונה

גובה הסכום: עד 6,000 שקל.

זכאים: עצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים שנפגעו ממשבר הקורונה.

מועד הגשת הבקשה: עד ה-10 ליוני.

אופן הגשת הבקשה: נרשמים באיזור האישי של רשות המסים ואז בטופס מקוון, בו מדווחים על ירידה בהכנסות בעקבות המשבר. אין צורך לצרף מסמכים.

מועד קבלת המענק: אם הזכאות אושרה – הסכום נכנס אוטומטית לחשבון הבנק, כיומיים לאחר שליחת הבקשה.

מידע נוסף: אם רק עכשיו אתם מבקשים את הפעימה הראשונה, זה לא מונע מכם לבקש גם את הפעימה השנייה במקביל. מדובר בשני תשלומים שונים שיש לבקש בנפרד.

מענק לעצמאים – פעימה שנייה

גובה הסכום: עד 10,500 שקל.

זכאים: עצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים שנפגעו ממשבר הקורונה.

מועד הגשת הבקשה:  החל מה-5 למאי ועד ה-12 ביולי.

אופן הגשת הבקשה: נרשמים באיזור האישי של רשות המסים ואז בטופס מקוון שיפתח ב-5 למאי, בו מצהירים על ירידה בהכנסות בעקבות המשבר. אין צורך לצרף מסמכים. שימו לב: לעיתים בימים הזכאות הראשונים, העומס באתר מעכב את ההרשמה. במקרה כזה, מומלץ לחכות שירד הלחץ ולנסות שוב.

מועד קבלת המענק: אם הזכאות אושרה – הסכום נכנס אוטומטית לחשבון הבנק, כיומיים לאחר שליחת הבקשה

מידע נוסף: אם בקשתם ולא קיבלתם את הפעימה הראשונה, יש לכם סיכוי לקבל את השנייה שבה תנאי הזכאות הורחבו. אם כן קיבלתם את הפעימה הראשונה – יתכן שאתם זכאים גם לשנייה. שני התשלומים נפרדים ויש להגיש עבורם בקשות שונות.

מענק לשכירים בעלי שליטה

גובה הסכום: עד 10,500 שקל.

זכאים: שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים (כלומר – שמפרישים לעצמם משכורת מחברה שבבעלותם ושנשלטת על ידי לא יותר מ-5 בני אדם) אשר הכנסתם ירדה באופן משמעותי בעקבות משבר הקורונה.

מועד הגשת הבקשה: החל מה-18 למאי ועד ה-12 ביולי.

אופן הגשת הבקשה: נרשמים באזור האישי של רשות המסים ואז בטופס מקוון, בו מדווחים על ירידה בהכנסות בעקבות המשבר. אין צורך לצרף מסמכים.

מועד קבלת המענק: אם הזכאות אושרה – הסכום נכנס אוטומטית לחשבון הבנק, כיומיים לאחר שליחת הבקשה.

מידע נוסף: המענק מגיע למי שלא זכאי לדמי אבטלה או למקדמה על חשבון דמי אבטלה. רשות המסים רשאית לדרוש מהמוסד לביטוח לאומי מידע לצורך אימות התנאי הזה.

** במהלך חודש מאי, צפויה להיכנס גם פעימה שלישית לעצמאים – הפרטים המלאים עליה טרם פורסמו וכמובן שנעדכן כשנוכל**

מענק להורים

גובה הסכום: 500 שקל עבור כל ילד, עד ארבעה ילדים.

זכאים: הורה שמקבל קצבת ילדים (בדרך כלל האם).

מועד הגשת הבקשה: לא מבקשים. הסכום היה אמור להיכנס אוטומטית לחשבון הבנק כבר בתחילת אפריל.

מידע נוסף: המענק הוא עבור ילדים שנולדו אחרי עד ה-15.4.2020 ושיום הולדתם ה-18 חל לפני מאי השנה.

מענק לאזרחים ותיקים

גובה הסכום: 500 שקל

זכאים: נשים מעל גיל 62 וגברים מעל גיל 67, אשר זכאים לקצבת זקנה, קצבת שארים או גמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה.

מועד הגשת הבקשה: לא מבקשים. הסכום היה אמור להיכנס אוטומטית לחשבון הבנק כבר בתחילת אפריל.

מידע נוסף: תוספת בסך 450 שקל (כלומר מענק כולל בסך 950 שקל) יקבלו אזרחים ותיקים שבנוסף לקצבאות שצוינו הם מקבלים גם גמלת סיעוד, קצבת שירתים מיוחדים, או תוספת השלמת הכנסה לקצבת שארים או לקצבת זקנה. במידה ושני בני זוג מקבלים אחד מאלה, יקבלו רק תוספת אחת עבור זוג.

מענק למקבלי קצבת נכות, הבטחת הכנסה או קצבת מזונות 

גובה הסכום: 500 שקל

זכאים: למי שמקבלים קצבאות על פי המפורט כאן.

אופן הגשת הבקשה: לא מבקשים. הסכום היה אמור להיכנס אוטומטית לחשבון הבנק כבר בתחילת אפריל.

מידע נוסף: הורים המקבלים קצבת מזונות/נכות/הבטחת הכנסה עבור ילדיהם, יקבלו את המענק עבור עצמם בנוסף למענקים המשולמים עבור ילדיהם.

מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה שיצאו לחל"ת או פוטרו

גובה הסכום: בין 1,000 ל-4,000 ש"ח לחודש, בהתאם להכנסה מפנסיה.

זכאים: לעובדים מגיל 67 ומעלה, שהוצאו לחל"ת או פוטרו ואינם זכאים לדמי אבטלה בגלל גילם.

אופן קבלת המענק: ממלאים את הטופס של ביטוח לאומי ומצהירים על ההוצאה לחל"ת או הפיטורים. אין צורך להגיש מסמכים עם הבקשה.

מועד קבלת המענק: המוסד לביטוח לאומי קובע את מועד תשלום המענק מדי חודש. עד כה – המענק על חודש מרץ, שולם באמצע אפריל.

מידע נוסף: נכון לכתיבת שורות אלו, המענק יינתן עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי. בקשה אחת של המענק, מספיקה כדי לקבלו מדי חודש ואין צורך לבקש שוב. עם החזרה לעבודה, יש להודיע לביטוח לאומי, כאן.

שכירים בעלי שליטה בחברה? ייתכן שאתם זכאים למענקים כספיים