fbpx
ביטוח לימודים

האם הילד שלכם מבוטח בבית הספר

מעודכן ל-03/2019

מה זה ביטוח תאונות אישיות בבית הספר, איך מממשים אותו ומתי זכאים לו

יש לכם ילד בבית ספר, רחוק מהשגחתכם והסכנות מרובות. לכן על פי חוק חינוך חובה, כל מי שזכאי לחינוך חובה חינם מבוטח בביטח תאונות אישיות.  הביטוח נעשה דרך הרשות המקומית שבשטחה בית הספר.

תשלום מקסימלי

יש תשלום מקסימלי שניתן לגבות מכם עבור ביטוח תאונות אישיות. הסכום מפורסם בחוזר מנככ"ל שאישרה ועדת חינוך של הכנסת.  נכון לשנת תשע"ח אינו עולה על  49שקל לשנה.

איך מקבלים את הפוליסה

כל רשות מקומית מקבלת מחברות הביטוח את הפוליסה והגילוי הנאות כמספר התלמידים המבוטחים שהיא הצהירה עליהם. זו מעבירה למוסד שמעביר בתורו להורי התלמידים תוך 30 יום מתחילת הלימודים.

איך תובעים

במקרה של תאונה יפנו ההורים למזכירות בית הספר. בית הספר  ידאג שההורים יקבלו את הפוליסה ואת טופסי התביעה. את הטופס יגישו למבטחת

חובת הדיווח

מנהל המוסד החינוכי חייב לדווח על כל תאונה שאירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של המוסד ושנדרש טיפול רפואי בעקבותיה, ובכלל זה מקרה שאירע מחוץ לכותלי המוסד, כגון בסיור לימודי, בטיול או בפעילות לימודית במוסד אחר. כמו כן ידווח על תאונה שאירעה בפעילויות מיוחדות שאינן במסגרת הפעילות הרגילה של המוסד החינוכי, בתנאי שמדובר בפעילות מטעם המוסד המאושרת על ידי משרד החינוך ואושרה על ידי הפיקוח על המוסד

קופת חולים

תלמיד שנפגע בתאונה בכל יום מימות השנה זכאי לקבל סיוע רפואי בקופת החולים שבה מבוטחים הוא או הוריו.

עזרה ראשונה

שירותי עזרה ראשונה לתלמידים בגני הילדים ובבתי הספר ניתנים באמצעות מגן דוד אדום. בכל מקרה של פציעת תלמיד יש לפנות למוקד הייעודי שמספרו 1-700-55-00-96 בין השעות 07:30 - 16:00 בימי הלימודים הרשמיים של המגזרים השונים. הפנייה למוקד תהיה רק במקרי פגיעה או פציעה שגרתיים ולא במקרים של מחלה או בעיית בריאות אחרת.

. אם יש צורך בפינוי התלמיד, המטפל הרפואי הוא הסמכות הקובעת את דחיפות הפינוי ואמצעי הפינוי. אם הוא קבע כי אין צורך בפינוי, אך להערכת מנהל המוסד או מישהו מטעמו יש צורך בפינוי – יפונה התלמיד על פי שיקול דעתו ואחריותו של המנהל. בכל מקרה של פינוי תלמיד, בשגרה או בחירום,צריך ליידע אתכם  ההורים על הפינוי ומסדירים ליווי לתלמיד על ידי אדם מבוגר, אלא אם כן אחד מהורי התלמיד הגיע ללוות אותו.

חדר מיון

תלמיד שנפגע בתאונה במוסד החינוכי או בפעילות מטעם המוסד החינוכי והופנה לחדר מיון, פטור מתשלום עבור הטיפול בחדר המיון. לכן הנהלת המוסד צריכה לצייד את ההורה או את התלמיד בטופס אישור על תאונת תלמיד במסגרת פעילות המוסד ובו פרטי התלמיד והמוסד.

אם התלמיד לא צויד באישור זה, והוריו נדרשים לשלם בגין הטיפול בחדר המיון, יפנו ההורים להנהלת המוסד לקבלת אישור על תאונת תלמיד, ואז יגישו את האישור לקופת החולים שבה התלמיד מבוטח, כדי שזו תמציא התחייבות לבית החולים.

טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה

החל מ-01.01.2019 משרד החינוך אינו מממן טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה
באפשרות התלמידים (עד גיל 18) לפנות לביצוע טיפולי שיניים בקופות החולים במסגרת סל הבריאות: כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת

מעוניינים לקבל הצעה משתלמת לביטוח בריאות? השאירו פרטים ותוכלו לקבל הצעה אטרקטיבית

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות