fbpx
יש לך שאלה?
שוק ההון

הבורסה מנפיקה את הבורסה; 30% יוחזקו בידי הציבור; היתר בידי גופי השקעה אסטרטגיים

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר את התקשרות הבורסה עם קרן ההשקעותהאמריקאיתמניקייManikay Partners שצפויה לרכוש 19.9% ממניות הבורסה לפי שווי של 551 מיליון שקליםמניקיי היא בעלת ניסיון עשיר והתמחות מיוחדת בעולם הבורסאי והשקיעה והייתה מעורבת במספר בורסות מובילות ברחביהעולם.

במקבילמספר משקיעים בינלאומיים צפויים לרכוש 51.8% ממניות הבורסהכאשר לפחות 30% ממניות הבורסה שיירכשו עלידי המשקיעים האמוריםיופקדו בידי נאמן עד להפצתם לציבור הרחבהנפקת שיעור של לפחות 30% ממניות הבורסה לציבור צפויה להתבצע באופן ישיר (ללא משקיעים מוסדייםברבעון האחרון של 2018.

מתווה זה נועד לאפשר מחד מבנה מבוזר יותר המתבסס על בעלי המניות החדשים ומאידך להבטיח יתרת מניות מספקת לביצועתהליך הנפקה מוצלח לציבור הרחב ושיתופו בהצלחת הבורסה.

המבנה החדש כפוף לאישור רשות ניירות ערך.

להלן מבנה ההחזקות הצפוי בבורסה עם השלמת התהליך:

·    הציבור הרחב- לפחות 30% (יבוצע באמצעות הנפקה ישירה)

·    קרן ההשקעות מניקיי – 19.9%

·    מספר משקיעים בינלאומיים – 21.8%

·    מחזיקים קיימים 22.3%, עובדי הבורסה – 6%

כזכורלפני כשלושה חודשים נענו בעלי המניות של הבורסה לפנייתו של מנכ"ל הבורסהאיתי בן זאבלמכור 71.7%מהחזקותיהם בבורסה לפי שווי של כחצי מיליארד שקליםוזאת על פי הסכום המקסימלי שנקבע בחוק לשינוי מבנה הבורסה.

בהמשך לכךבחנה הבורסה בתקופה האחרונה מספר חלופות לכניסת משקיעים שונים לבורסה.

בשלב ראשון נבחנה כניסת בורסות מובילות בעולם אשר גילו עניין בבורסה בתל-אביבאולם לאחר שהגיעה הבורסה להבנה כימכירת מניותיה אינה תנאי הכרחי ליצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים וזו אף יכולה להגביל את מרחב הבחירה של הבורסההוחלטעל המתווה האמורכעתבכוונת הבורסה לקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים מסוגים שונים עם חלק מהבורסות עימן היא נמצאת בקשר.

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות