fbpx
חדשות פיקדונות מובנים

הבינלאומי בפיקדון דולרי מובנה על מניות אינטרנט

הבנק הבינלאומי

הבנק הבינלאומי מציע ללקוחותיו פיקדון דולרי ל-41 חודשים עם שני מענקים בלתי תלויים על סל מניות אינטרנט הנסחרות בארה"ב.

המניות המרכיבות את הסל (כל מניה בסל במשקל שווה) – פייסבוק, יאהו, אמזון, Ebay, פרייסליין, טריפאדוויסור ובאידו.

על פי  תנאי הפיקדון המובנה, יינתן מענק ראשון כפוף לתנאים הבאים:

נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של 63% מעל השער היסודי .

תקופת הבדיקה הינה בת 40 חודשים, החל מיום 4.9.14 ועד ליום 3.1.18, במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.

ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה), קיימות 2 אפשרויות:

1.במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה לא פרצו את החסם העליון (לא היו שווים/גבוהים ממנו), ביצוע המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש (מנקודה לנקודה).

2.במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יהיה שווה או גבוה מהחסם העליון, יוחלף ביצועה בפועל של המניה בשיעור קבוע של 10% לכל תקופת הבדיקה (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתום תקופת הבדיקה מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).

שיעור השינוי של סל המניות הינו ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות כפי שחושבו (ביצוע בפועל או "השיעור הקבוע"). 

תנאי המענק:

במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל הינו חיובי (גבוה מאפס) – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 100% משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו 62.99%.

במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל הינו שלילי (נמוך מאפס/ "אפס") – לא יתקבל מענק.

המענק יהיה צמוד לשער הדולר היציג (כמפורט בתנאי הפיקדון).

 

מענק שני (קופון):

מועדי הבדיקה: נקבעו 8 מועדי בדיקה בתדירות של 5 חודשים לכל אחת מהמניות, החל מהתאריך 3.2.15 ועד התאריך 3.1.18.

התנאי לתשלום קופון: לגבי כל אחד ממועדי הבדיקה, נדרש ששערן של כל המניות במועד הבדיקה יהיה גבוה מהשער היסודי.

 

תנאי המענק: במידה שהתנאי מתקיים במועד בדיקה מסוים, ייצבר קופון בשיעור 0.5% עבור אותה תקופה, אחרת-לא ייצבר קופון.

תשלום הקופונים (ככל שנצברו), יתבצע בתום תקופת הפיקדון.  כמו כן, המענק יהיה, צמוד לשער היציג של הדולר מיום 3.9.14 ליום 3.1.18.

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות