fbpx
פיקדונות מובנים

הבינלאומי בפיקדון מובנה על מניות אנרגיה

הבנק הבינלאומי מציע פיקדון מובנה דולרי על מניות אנרגיה. הפיקדון הוא ל-9 חודשים – יחסית קצר, והוא עם רצפה נומינלית (אי אפשר להפסיד את סכום ההשקעה), ועם סיכוי לאפסייד בהתקיים תרחישים מסוימים.

סל המניות (הנסחרות בבורסה האמריקאית) כולל 10 מניות במשקל שווה - Schlumberger Ltd,ConocoPhillips, EOG Resources Inc, Kinder Morgan Inc, Halliburton Co, Valero Energy , Hess Corp, Marathon Petroleum Corp,  Noble Energy Inc. כן, סוגרת את הסל – נובל שמחזיקה בשדה הגז תמר יחד עם קבוצת דלק וישראמקו ומחזיקה גם בשדה לוויתן יחד עם דלק ורציו.

על כל פנים, על פי תנאי הפיקדון המובנה, נקבע חסם עליון לכל מניה שהינו בגובה  16% מעל השער היסודי (שער הסגירה ביום 23.6.16).  תקופת הבדיקה הינה בת כ-9 חודשים (267 ימים), החל מיום 24.6.16 (כולל) ועד ליום 17.3.17 (כולל), במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.

ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה), כאשר קיימות 2 אפשרויות:

- במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים  מהחסם העליון, ביצוע המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, יתכן ביצוע מניה שלילי אשר יקטין את שיעור שינוי הסל).

- במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יהיה שווה/גבוה מהחסם העליון, יוחלף ביצועה בפועל של המניה בשיעור קבוע של 1.25% לכל תקופת הפיקדון (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתום תקופה מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).

שיעור השינוי של סל המניות הינו ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות כפי שחושבו (ביצוע בפועל או "השיעור הקבוע").

תנאי המענק: במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 90%  משיעור שינוי הסל. לפיכך, המענק המקסימאלי האפשרי לתקופה הינו עד 14.4% (לא כולל), כ-19.7% בחישוב שנתי.   אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)/אפס – ייפרע הפיקדון בתום 9 חודשים ללא מענק.

קרן הפיקדון מובטחת.

למידע על הפיקדון באתר הבנק הבינלאומי

למדריך פיקדון מובנה

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  מערכת הון

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות