fbpx
פיקדונות מובנים

הבינלאומי בפיקדון מובנה על מניות ישראליות בוול-סטריט

הבנק הבינלאומי מציע ללקוחותיו פיקדון דולרי נושא ריבית ל-27 חודשים בתוספת מענק המותנה בעלייה ובתנודתיות סל ניירות ערך "הקשר הישראלי" הנסחרים בארה"ב.

סל המניות  מורכב מ-7 ניירות ערך (מניה/ADR) של חברות בעלות זיקה ישראלית הנסחרות בארה"ב  (לכל מניה משקל שווה), כדלקמן: Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Palo Alto Networks Inc,Check Point Software Tech Ltd, Amdocs Ltd ,Opko Health, Inc,Nice Systems Ltd  , Mellanox Technologies Ltd.

תנאי הפיקדון - הריבית: ריבית שנתית בשיעור 0.20%.

המענק: נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של 42% מעל השער היסודי (שער הסגירה ביום 27.1.16).  תקופת הבדיקה הינה בת 26 חודשים, החל מיום 28.1.16 ועד ליום 27.3.18, במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה. מטבע הפיקדון הוא דולר; תקופת הפיקדון: 27 חודשים.

ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה), קיימות 2 אפשרויות:

- במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים  מהחסם העליון, ביצוע המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, יתכן ביצוע מניה שלילי אשר יקטין את שיעור שינוי הסל).

- במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יהיה שווה/גבוה מהחסם העליון, יוחלף ביצועה בפועל של המניה בשיעור קבוע של 7% לכל תקופת הפיקדון (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתום תקופה מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).

שיעור השינוי של סל המניות הינו ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות כפי שחושבו (ביצוע בפועל או "השיעור הקבוע").

תנאי המענק: במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 70%  משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד 29.40% (לא כולל).  אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)/אפס – ייפרע הפיקדון בתום  27 חודשים ללא מענק. המענק מחושב ומשולם על הקרן הנומינלית בלבד.

 גם במקרה שבו נפרע הפיקדון ללא המענק, הלקוח יהיה זכאי לריבית.

קרן הפיקדון מובטחת.

למידע מלא על הפיקדון המובנה

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  מערכת הון

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות