fbpx
חדשות

הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל הסתכמו בשנת 2017 בכ-3.7 מיליארד שקל

קרדיט: pixabay

ענפי התעשייה והחשמל הם ענפים עיקריים במשק אך גם דורשות ערנות בנוגע לשמירה על הסביבה. לכן, מתבצעות בהם פעולות רבות לשםכךכדי להעריך מה הן ההוצאות לשמירה על הסביבה בענפים אלה, ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) את סקר "איכות הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, 2017".

מטרות הסקר היו הערכת ההוצאות הכספיות של ענפי התעשייה והחשמל לשמירה על הסביבה - בפעולות לצמצום הפגיעה באיכות האוויר, המים, הקרקע וכדומה. הסקר נערך על מדגם של כ-1,200 חברות מענפי התעשייה והחשמל המעסיקות לפחות 10 שכירים ואשר היו פעילות בשנת 2017.

ההוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל הסתכמו בשנת 2017 בכ-3.7 מיליארד ש"ח. מתוכם, ההשקעות בנכסים קבועים עמדו על כ-2.1 מיליארד ש"ח וההוצאות השוטפות - על כ-7 מיליארד ש"ח, עלייה של 20% משנת 2014.

מהסקר עולה שהוצאות לשמירה על הסביבה התרכזו בעיקר בתחום ההגנה על איכות האוויר והאקלים (49%) הטיפול בפסולת (25%) והטיפול בשפכים (17%). ההוצאות הגבוהות ביותר על טיפול בשפכים היו בתעשיית מוצרי מזון (ענפים 12-10)והן עמדו על סך 187 מיליון שקלים.

השקעות עבור פעולות של פתרון קצה (טיפול בזיהום לאחר שנוצר) היו כ-84% מסך ההשקעות בסביבה ב-2017, ורק 16% הושקעו בפעולות של טכנולוגיה נקייה. ביחס לתמ"ג סך ההוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל בשנת 2017 הייתה 0.29% מהתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) באותה שנה, בדומה לשנים קודמות.

בשנת 2017 הייתה עלייה של כמעט 3.7% בסך ההוצאות השוטפות לעומת שנת 2014. עם זאת, השינויים לא היו אחידים בענפים השונים. העלייה הגדולה ביותר (באחוזים) בהוצאות השוטפות לשמירה על הסביבה משנת 2014 לשנת 2017 הייתה בענפי תעשיות הכימיקלים והתרופות  - 47%. בענפי מוצרי המתכת, מכונות וציוד ובענפי אספקת חשמל נצפתה ירידה של כ-57% משנת 2014 לשנת 2017.

אחוז ההוצאות השוטפות לשמירה על הסביבה (ללא חשמל), מסך הפדיון של ענפי התעשייה (ללא חשמל) עמד בממוצע על 0.4%. האחוז הגבוה ביותר של הוצאות שוטפות לשמירה על הסביבה מסך הפדיון, נמצא בענפי הכרייה והחציבה (3-5) ועמד על 0.6% ).

לא בבית ספרנו: עיריית ת";א מוציאה את הכלים החד-פעמיים מבתי הספר ומהצהרונים

 

 

 

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות