מיסים    

מדריך הגשת בקשה לקבלת החזר מס

מעודכן ל-02/2019

 

כמעט כל ישראלי, שכיר או עצמאי, צריך לשלם מס הכנסה בשיעור מסוים. מס ההכנסה פוגם בצורה משמעותית בהכנסה שלנו, ואנחנו מתייחסים אליו בתור "גזירת גורל" וידיעה שללא תשלום מס ההכנסה במועד אנחנו צפויים לשלם קנסות. אבל מה קורה כאשר אנחנו משלמים יותר מס מאשר אנחנו צריכים? במקרה הזה מי שמצפה לניסים ולפנייה יזומה של מס הכנסה צפוי להתאכזב, כשעיקר המאמצים נופלים עליו.

אם גם אתם חוששים ששילמתם מס בכמות גדולה ממה שהייתם צריכים באחת משש השנים האחרונות, דעו לכם שאתם לא לבד: על פי ההערכות יותר מ-90% מהישראלים המועסקים בשכירים או מתנהלים כעצמאים משלמים יתר מס בשלב זה או אחר של חייהם. מה שחשוב יותר להדגיש הוא שיש מה לעשות, כשהדרך לקבלת הכספים הדי צודקים האלה מתחילה עם הגשת בקשה לקבלת החזר מס.

מתי מגיע החזר מס?

ההגדרה הפשוטה היא שהחזר מס עשוי להגיע לאנשים ששילמו יתר מס בשנה קלנדרית נתונה, כאשר את הבדיקה ניתן לבצע עד שש שנים לאחר ששנת המס בגינה רוצים לבצע את הבדיקה מסתיימת. אם רוצים לבחון לדוגמא את שנת המס 2012, אפשר להגיש את הבקשה להחזר מס לגביה עד לתאריך ה-31.12.2018.

כדי להבין איך עשוי להיווצר מצב של יתר מס צריך לבחון קודם כל את האופן בו מחושב המס בישראל. ממש על קצה המזלג, מרכזים את ההכנסות של האדם. מתוכן מחשבים את ה"הכנסה החייבת", שהיא סך ההכנסות בהפחתה של ההוצאות, הקיזוזים, הפטורים והניכויים האישיים. על פי פקודת מס הכנסה יש נקודות זכאות שאמורות להפחית את גובה המס שמשלמים בפועל, הנוגעות למצב האישי, למצב המשפחתי, להשכלה ולשאר פרמטרים אחרים. נכון לשנת 2017 שווה כל נקודת זיכוי ל-215 שקלים לחודש ול-2,580 שקלים לשנה.

עד עכשיו ייתכן שלא חידשנו לכם יותר מדי, כי כל ישראלי צריך להכיר את מערכת המיסוי במדינה. אם נכנסים לעובי הקורה הרי שהחזר מס ייבחן ביחס למס ששולמ בשנה קלנדרית – מניכויים משלוש המשכורת, כמקדמות מס וכן הלאה – ביחס למה שהיו אמורים לשלם על פי התנאים הספציפיים. אם החישוב מראה שההפרש הוא חיובי, כלומר ששולם פחות מס ממה שצריך היה, יש צורך בתשלום מס נוסף. הפרש שלילי הוא הסכום להחזר.

המצבים האלה בגינם נדרש החזר מס נפוצים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אצל שכירים מצב בו עובדים אצל מספר מעסיקים במהלך שנה קלנדרית מגדיל מאד את הסיכויים לתשלום יתר של מס, וכך גם עבודה אצל מעסיק רק בחלק משנת המס. במקרים אחרים התשלום לא לוקח בחשבון את הנתונים שאמורים להקנות הטבות מס, כמו במקרה שבו ממלאים טופס 101 בצורה חסרה או שגויה, עדכון פרטים לא נכון של המעבידים וכן הלאה. יתר מס עלול להיגרם כתוצאה מחישוב או אי הכללה של תשלומים הניתנים על ידי המוסד לביטוח לאומי (דמי אבטלה, דמי לידה וכיוצא בזה), בשינויים שחלים במצבו המשפחתי של האדם במהלך השנה ועוד. גם כאשר עובדים מעבירים בשנת המס כספים לביטוח חיים או לקופות הגמל, אבל אין בכך התחשבות בתשלומים השוטפים של המס, גדלים הסיכויים לתשלום יתר של מס הכנסה.

עוד נקודה חשובה היא שתשלום החזר המס צמודה למדד וגם כולל ריבית, החל מתום השנה הרלוונטית בה שולם יתר המס. זו הסיבה שרבים מבין הישראלים מעדיפים מראש לשלם יותר מס ממה שהם צריכים, ולקבל את הסכום עם תוספת נכבדת במסגרת החזר המס. לא בטוח שזו צריכה להיות האסטרטגיה שלכם בכל שנת מס, אבל דעו לכם שאם מתברר שאתם זכאים לקבלת החזר מס תשמחו לשמוע שיש כאן "פיצוי" הולם מאד. ואגב, אם מעוניינים להגיש בקשה להחזר לגבי יותר משנה קלנדרית אחת, כל שנה מצריכה בקשה נפרדת.

איך מגישים את הבקשה להחזר?

האופן בו מגישים בקשה לקבלת החזר מס משתנה אצל שכירים ביחס לעצמאים. שכירים ימלאו בפועל את טופס 135 (הטופס זמין להורדה באתר רשות המיסים), שהוא למעשה דו"ח שנתי מקוצר שמיועד ליחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. מיותר לציין שאת הטופס צריך למלא על פי הספר, בדיוק ובמלוא תשומת הלב. טעויות או מידע חסור עלולים להביא לכך שהבקשה תתעכב או אפילו תידחה על הסף.

סעיף א' בטופס הוא הפרטים הכלליים של מגיש הבקשה וכן בן/בת הזוג שלו. שימו לב לסוגיית "בן הזוג הרשום", שלא כולם מבינים. במקרה של אדם החי בגפו הוא למעשה בין הזוג הרשום, בעוד שבמקרה של בני זוג הם יכולים להחליט מי מהם יהיה הרשום – בתנאי שההכנסה שלו מגיעה ללפחות רבע מההכנסה של בן הזוג. לצד זה יש למלא את פרטי חשבון הבנק אליו מעוניינים שיעברו הכספים. רוב הטופס מתייחס להכנסות באותה שנת מס, בין אם הכנסות מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים (סעיף ג'), הכנסות חייבות שאינן מיגיעה אישית (סעיף ד'), הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס (סעיף ה') ורווחי הון מניירות ערך סחירים (סעיף ו').

חשוב במיוחד הוא סעיף ז', סעיף הניכויים האישיים בו מכניסים את הניכויים שבוצעו לביטוחי אובדן כושר עבודה לשכיר או לעצמאי, לקופת גמל, לדמי ביטוח לאומי עבור הכנסה שאינה מעבודה ועוד. סעיף ח' מאגד בתוכו את הפרמטרים השונים שעשויים להקנות נקודות זכות, לרבות תושבות בישראל (2.25 נקודות זיכוי אצל גברים ו-2.75 נקודות זיכוי אצל גברים), זכאות לבני זוג נשואים עם ילדים (מומלץ לראות את התקנות החדשות במסגרת הרפורמה הכלכלית), תואר אקדמי, שחרור מהצבא ועוד. לחלק מנקודות הזיכוי יש תוקף מסוים, כך שצריך לראות האם הזיכוי היה תקף בשנת המס הנתונה. ניקח לדוגמא אקדמי שבשנת 2017 מגיש בקשה להחזר מס על שנת 2015, שנתיים לאחר שהוא קיבל תואר אקדמי ראשון שמקנה נקודת זיכוי למשך שלוש שנים. במקרה הזה נקודת הזיכוי תהיה תקפה בבקשת ההחזר של 2015, אם כי אינה תקפה בנקודת הזמן הנוכחית.

בסעיף ט', סעיף הזיכויים האישיים, מתייחסים לתשלומים שנעשו לביטוחי חיים או לקצבה, תרומה למוסדות ציבור או לקרן לאומית, החזקת בן משפחה במוסד ועוד. חלק י' והאחרון מתייחס למחזור התשלומים, למקדמות ולניכויים שנעשו במקור. הוא כולל בתוכו את כלל התקבולים וההכנסות ללא מע"מ (המחזור, סעיף 51 שדה 294), הניכויים ממס שנעשו ממגיש הבקשה ובן/בת זוגו, ניכויי מס במקור מריבית ועוד. אם האדם משלם מקדמות, הוא צריך להכניס את גובה המקדמות ששולמו בסעיף הרלוונטי.

לאחר מכן יש לחתום על הדו"ח, הן על ידי מגיש ההחזר והן על ידי בן/בת הזוג. רבים נעזרים בגורם מקצועי שמסייע להם, למשל רואה חשבון, כאשר אם העזרה נעשית בתשלום יש להוסיף את חתימתו של המסייע במקום הייעודי. חתימה מעידה על נכונות הנתונים המופיעים בדו"ח, שבכל מקרה ייבדקו על ידי רשויות המס.

המקרה של עצמאים

עד כה התייחסנו למצב בו שכיר או אדם אחר שאינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מעוניין להגיש בקשה להחזר מס. גם עצמאים יכולים לקבל כמובן החזר מס, אם כי יש שיטענו שהסיכויים לכך גדולים יותר מכיוון שהם מעורים יותר במצב שלהם מבחינת המיסוי, מעסיקים פעמים רבות רואה חשבון צמוד וכן הלאה. מי שחייב בהגשת הדו"ח השנתי יעשה זאת במועדים שנקבעו לכך על פי חוק באמצעות טופס 1301, שהגרסה המקוונת שלו זמינה כאן. על פי הנתונים שבדו"ח ייבדקו בסופו של דבר התשלומים ששולמו ביחס למה שהיה צריך לשלם. כלומר, העצמאי לא צריך להגיש בקשה נפרדת לבדיקה להחזר מס, אלא להגיש במועד את הדו"ח עם כל המסמכים הרלוונטיים.

המסמכים ההכרחיים לבקשה

אל הבקשה יש להוסיף מסמכים המעידים על ההכנסות של האדם החייב במס וכן בן/בת הזוג שלו, כולל:

  • טופס 106 מכל אחד מהמעסיקים או משלמי הקצבה.
  • טופס 806 (857) על הכנסות שהתקבלו ממשלמים אחרים.
  • אישור על קבלת דמי אבטחה, דמי פגיעה בעבודה, תגמול מילואים או תקבול אחר שניתן על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • אם העובד פרש מהעבודה או פוטר ממנה בשנת המס הנתונה – טופס 161 הכרחי.
  • אישור מהבנק לגבי ההכנסות מריביות על פקדונות, תכניות חיסכון וניירות ערך – טופס 867.

לצד זה יש להוסיף אישורים המעידים על מידת הזכאות לקבלת ההטבה, בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה ולסיבות המביאות לרצון להגיש בקשה להחזר: אישור על נכויות המקנות פטור ממס הכנסה, אישורים המפחיתים את נטל המס מקופות הגמל או חברות הביטוח (תשלומים לביטוחי חיים או לקופות גמל), אישור מהרשות המקומית הפועלת ביישוב מזכה על עצם התושבות בה, אישור על לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע, תעודת עולה חדש או תושב חוזר, תעודת שחרור מהשירות צבאי, לאומי או אזרחי, אישור מועדת ההשמה לגבי ילדים הזכאים לקבלת הטבות במסגרת של חינוך מיוחד וכיוצא בזה.

בכל אחד מהמקרים לבקשה יש להוסיף צילום של המחאה מבוטלת מפנקס הצ'קים של הבנק, או אסמכתא אחרת שתאמת את פרטי חשבון הבנק. פרטים אלה ישמשו להעברת הכספים לחשבון הבנק, אם בתום הבדיקה יתברר כי אכן יש כאן עילה לקבלת החזר מס.

את הדו"ח המלא ואת המסמכים מגישים באחד ממשרדי השומה, כאשר חשוב להחתים את המסמך בשני עותקים. לאחר החתמת הטפסים ב"נתקבל", יש להמתין לבדיקה ולקבלת הבשורה האם מגיע החזר מס. במקרה הזה הוא יקבל את ההחזר תוך שנה מרגע הגשת הבקשה, או לחלופין שנתיים מסוף שנת המס הרלוונטית (על פי המאוחר מביניהם). עבור עצמאים או אחרים שמחויבים להגיש דו"ח על פי חוק, ההחזר ייעשה מוקדם יותר: תוך תשעים ימים מהרגע בו התקבל המסמך במשרדי מס הכנסה, או ב-31 ליולי בשנת המס שלאחר מכן (גם כאן על פי המאוחר מביניהם). ההחזר נעשה באופן ישיר לחשבון הבנק שהוגדר קודם לכן.

החזר מס  ככה תדעו אם מגיע לכם כסף

נטו משפחה – כמה זה יוסיף לשכר שלכם?