fbpx
ביטוח

המרת קצבת נכות מהעבודה לסכום חד פעמי (היוון קצבה)

קרדיט: shutterstock

נפגעתם בעבודה, בדרך ממנה או אליה ונקבעה לכם נכות של 20%, אתם רשאים להמיר את הקצבה בסכום חד פעמי. תשלום זה נקרא היוון קצבה ואתם יכולים גם להחליט לקבל רק חלק מהסכום.

יש לציין שמדובר רק במי שנקבעה לו נכות של 20% לצמיתות ושאינו בגיל הפרישה או חמש שנים לפניה.  כמו כן ביטוח לאומי צריך להיות סבור שיש לו הכנסה מספיקה לפרנסתו.

איך ואיפה מבקשים? את הבקשה להיוון קצבה מבקשים בסניף ביטוח לאומי תוך כדי ציון המטרה והסכום, במקרה שלא מדובר בהיוון מלא. היוון חלקי ניתן עד 25% מהקצבאות העתידיות עד גיל הפרישה

היוון מלא אפשרי רק אם הקצבה לא עולה על 10% השכר הממוצע במשק. כמו כן אפשר לבקש היוון תקופתי חלקי לתקופה של עד 5 שנים א והיוון חלקי (עד 25%. מסכומי הקצבאות העתידיות) לאורך החייים. היוון מלא לאורך חיים אפשרי רק אם שיעור ההיוון לאורך חיים נמוך מסכום של 36 קצבאות)

יש לצרף לבקשה תלושי משכורת, העתקי חוזים, הסכמים, תכניות בנייה, הצעות מחיר ותעודות רפואיות. הוועדה שמורכבת מכלכלנים ורופאים יכולה לדחות או לקבל את הבקשה. הליך האישור יכול להימשך זמן רב  וסכום ההיוון מועבר לחשבון הבנק של הקצבה.

קצבת נכות מעבודה בגיל פרישה

מקבלים קצבת נכות מעבודה באחת מהגמלאות הבאות ובתנאים הבאים:

קצבת הנכות מעבודה נמוכה מקצבת הזקנה

במצב זה עומדות בפני התובע שתי אפשרויות:
א. לקבל מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות כנפגע עבודה (התנתקות מענף נפגעי עבודה ומעבר לענף זקנה).
ב. להמשיך לקבל קצבת נכות מעבודה עם השלמה לזקנה.

קצבת הנכות מעבודה גבוהה (בד"כ עד 20%) מקצבת הזקנה אך סכום ההיוון שלה נמוך -36 קצבאות

ישנן 2 נוסחאות לחישוב  מעבר לגיל פרישה:
א. חישוב 36 קצבאות נכות מעבודה.
ב. חישוב היוון לפי טבלאות תוחלת חיים.

אם מהחישוב  עולה שסכום ההיוון של 36 קצבאות גבוה מסכום ההיוון שחושב לאורך חיים, עומדת בפני התובע האפשרות לבצע היוון באגף השיקום של 36 קצבאות ובכך גם מאושרת בחירתו בקצבת זקנה.

קצבת הנכות מעבודה גבוהה מקצבת הזקנה

תובע שקצבת נכותו גבוהה מגובה קצבת הזקנה הצפויה יכול לבקש היוון של עד 25% מגובה קצבת הנכות ואו היוון תקופתי חלקי בלבד לתקופה של עד 5 שנים בתנאים הבאים:

א. סכום קצבת הנכות שתיוותר לאחר ההיוון לא יפחת מגובה קצבת הזקנה הצפויה; לנכים קשים (75% נכות ומעלה) סכום קצבת הנכות שתיוותר לאחר ההיוון לא יפחת מגובה ההכנסה הקבועה בלוח ט לחוק בהתאם להרכב המשפחה.
ב. ההפחתה בהכנסות בעקבות ההיוון לא תצור זכאות לגמלת סיעוד שלא היה זכאי לה לפני ביצוע ההיוון.

ריבית ההיוון על פיצויי נזיקין תישאר 3%

ריבית היוון בגין פיצוי על נזיקין תהיה בשיעור אחיד של 3%

מלאו פרטים וקבלו הצעה והסבר מגוף מוביל, מדוע כדאי לכם לשים חלק מהכסף שלכם בניהול תיקים 

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות