זכויות עובדים    

הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות בחופשת לידה

מזל טוב, יצאת לחופשת לידה, אך האם החיסכון הפנסיוני יוצא לחופשה ביחד איתך? התשובה היא לא, אם עבדת במשך 6 חודשים ברציפות לפני הלידה, מהעסיקים מחויבים להמשיך ולהפריש את חלקם לחיסכון.  

עובדת שכירה, שעבדה באותו מקום במשך שישה חודשים רצופים עד יציאתה לחופשת הלידה, ושבמהלך עבודתה המעסיקים נהגו להפריש תשלומים לקרן הפנסיה או קרן השתלמות שלה, זכאית לכך שההפרשות ימשיכו גם במהלך חופשת הלידה, כל זמן שהעובדת מקבלת דמי לידה. המעסיקים מחויבים לשלם במשך מקסימום 15 שבועות, גם אם העובדת זכאית לחופשת לידה ארוכה יותר, או אם היא תחליט לממש את זכותה, ולהמשיך את חופשת הלידה עד ל- 26 שבועות ללא תשלום דמי לידה. במקרה כזה, המעסיקים לא יהיו מחויבים להפריש לה את חלקם לפנסיה.

ההפקדות ממשיכות

בשלב ראשון, ינכה המעסיק מהשכר האחרון של העובדת לפני הלידה את חלקה בתשלומים לחיסכון הפנסיוני, עבור שני החודשים הראשונים של חופשת הלידה. את החלק של העובדת, ואת חלקו שלו יעביר לקופת הגמל מידי חודש.

לאחר החודשיים הראשונים של חופשת הלידה, המעסיק ימשיך להפריש כל חודש את חלקו וגם את החלק של העובד/ת לקופת הגמל, עד למקסימום של 15 שבועות. בתום חופשת הלידה, העובדת תחזיר למעסיק את החלק שלה בהפרשה ששילם עבורה.

לאחר 15 שבועות המעסיק יכול להמשיך להפריש את הכספים לקופת הגמל, אך אינו מחויב לכך. אם יבחר להפסיק את ההפרשות, עליו לדווח על כך לקופת הגמל.

אם החלטת להמשיך את חופשת הלידה שלך מעבר לתקופה בה את זכאית לדמי לידה, כדאי להמשיך ולהפקיד כסף באופן עצמאי בביטוח הפנסיוני, כדי לא  לאבד את הזכויות. איך עושות את זה? כנסי למדריך שלנו: איך תשמרו על הזכויות הפנסיוניות שלכם גם כשאתם לא עובדים