fbpx
חדשות

הציבור משלם: הכנסות המדינה ממסים בחודש מאי –30.4 מיליארד שקל

FREEPIK

מעודכן ל-06/2021

מדובר בעלייה של 40% לעומת מאי 2020  ■ מדוח האוצר עולה כי ב-5 החודשים הראשונים של 2021 חלה עלייה של 15%  בהיקף ההכנסות ממסים לעומת תקופת הטרום-קורונה

משרד האוצר מפרסם היום את דוח ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים לחודש מאי 2021,ממנו עולה כי הכנסות המדינה ממסים בחודש זה הסתכמו ב-30.4 מיליארד שקל, עלייה של 40% בהשוואה למאי אשתקד.

על פי הדוח, הכנסות רשות המסים במאי 2021 הסתכמו ב-29.8 מיליארד שקל לעומת 22.2 מיליארד שקל בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים ב-41%. המסים הישירים עלו ב- 41% והעקיפים עלו בשיעור דומה של 40% לעומת מאי 2020. לעומת מאי 2019 עלו הכנסות ממסים ב- 9%.

 • ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו במאי 2021 ב-16.0 מיליארד שקל לעומת 11.9 מיליארד שקל במאי 2020. בשיעורים אחידים, גדלה גביית המסים הישירים במאי 2021 ב-41% לעומת מאי 2020 וב- 8% לעומת מאי 2019.
 • מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – במאי 2021 הסתכמה הגבייה בסעיף זה ב- 6.4 מיליארד שקל לעומת 4.6 מיליארד שקל במאי 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עלייה של 38%. הגבייה מעצמאים עלתה ב-28% בעוד שהגבייה מחברות עלתה ב- 43%. העליות הגבוהות מוסברות בתשלומי מקדמות נמוכים במאי 2020 בעקבות המשבר. בהשוואה למאי 2019 נרשמה עלייה של 10%.
 • הגביה מניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) הסתכמה במאי 2021 בכ- 10.1 מיליארד שקל, לעומת 8.2 מיליארד שקל במאי 2020, עליה של 21%. לעומת מאי 2019 מדובר בעלייה של 12%.
 • שוק ההון – במאי 2021 נרשמה גבייה ברוטו של כ- 0.6 מיליארד שקל ,עלייה של 186% לעומת  מאי 2020. בגבייה מריבית נרשמה עלייה של 57%, ובגבייה מני"ע נרשמה עלייה של 470%.
 • מיסוי מקרקעין - ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו במאי 2021 ב- 1.4 מיליארד שקל, לעומת 0.8  מיליארד שקל במאי 2020, עלייה של כ- 83%. בגבייה ממס שבח נרשמה עלייה של 85%. בגבייה ממס רכישה נרשמה עלייה בשיעור של 81%. העליות הגבוהות נבעו, כאמור, בחלקן מירידה בפעילות בעקבות ההסגר בחודשים מרץ – אפריל 2020. בהשוואה למאי 2019 העלייה מתונה יותר בשיעור של 26%. במצטבר בחודשים ינואר – מאי 2021 נרשמה עלייה מתונה יותר, של 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 • החזרים – במאי 2021 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב-1.4 מיליארד שקל, לעומת 2.0 מיליארד שקל במאי 2020 (כולל החזרים שהוקדמו מחודש מאי לחודש מרץ 2020 בשל הקורונה), עלייה של 32%. במצטבר מתחילת השנה ירדו ההחזרים ב-28% לעומת התקופה המקבילה 2020.

ההכנסות ממסים עקיפים בחודש מאי 2021 הסתכמו ב-13.8 מיליארד שקל לעומת 10.3 מיליארד שקל בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות ממסים עקיפים ב-40%. עם זאת, במצטבר בינואר – מאי 2021 עלו ההכנסות בשיעור של 20% לעומת ינואר-מאי 2020. בהשוואת נתוני מאי 2021 לעומת מאי 2019 נרשמה עלייה של 9%.

 • מס ערך מוסף – סך ההכנסות נטו ממע"מ במאי 2021 הגיעו ל-10.3 מיליארד שקל, לעומת 7.6 מיליארד שקל במאי 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עלייה של כ-49% לעומת מאי 2020 ושל 15% לעומת מאי 2019. במצטבר מתחילת השנה נרשמה עלייה של 20% לעומת ינואר - מאי 2020.
 • מס קנייה ייבוא – ההכנסות ממס קנייה ייבוא הסתכמו במאי 2021 ב-1.8 מיליארד שקל.

בשיעורי מס אחידים, חלה עליה חדה של 60% לעומת מאי 2020. העלייה נובעת מיבוא נמוך של כלי רכב במאי 2020 בעקבות פינוי המחסנים בנמלים במרץ 2020 לצורך קליטת סחורות חיוניות במצב חרום. בחודשים ינואר-מאי 2021 נרשמה עליה של 36% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. זאת כתוצאה מהקדמת היבוא בדצמבר 2019 וכתוצאה מהמשבר.

 • בלו דלק – הכנסות מבלו הסתכמו במאי 2021 ב-1.5 מיליארד שקל, עלייה של 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בהתחשב ברמת הכנסות הנמוכה אשתקד בגלל משבר הקורונה, זוהי עלייה מתונה שנבעה מהאירועים הביטחוניים בחודש מאי 2021. בחודשים ינואר-מאי 2021, הכוללים את חודש ינואר ששייך לסגר השלישי, עלו הכנסות מבלו בשיעור של ב- 8% לעומת התקופה המקבילה ב-2020.

הכנסות מאגרות משרדי הממשלה: מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-2.8 מיליארד שקל.

עורכי הדוח מציינים כי בניתוח הכנסות לחודש מאי יש לקחת בחשבון את האירועים הבאים:

 • בשנת 2021 אמורה להתחדש ההפרשה לקרן פיצויים בגובה של 25% מהכנסות ממס רכישה, בעוד שבשנת 2020 לא התבצעה הפרשה לקרן. סכום ההפרשה עומד על כ-0.2 מיליארד ש"ח בגין חודש מאי 2021 וכ-1.0 מיליארד שקל בגין החודשים ינואר-מאי 2021.
 • בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בישראל, בחודש מרץ 2020 הוטל על המשק סגר שנמשך גם בחודש אפריל. כתוצאה מכך נפגעו הכנסות ממסים בחודש מאי בצורה משמעותית.
 •  החזרי מס הכנסה ומע"מ בהיקף של כ- 1.8 מיליארד שקל הוקדמו מחודשים אפריל - מאי 2020 לחודש מרץ 2020.
 • תשלומי מע"מ של כ-0.8 מיליארד ש"ח מעוסקים קטנים בדיווח דו-חודשי נדחה מחודש מרץ לחודש מאי 2020.
 • במרץ 2020 נרשם יבוא גבוה יחסית של כלי רכב עקב הנחיה לפינוי מחסני רישוי בנמלים לצורך קליטת סחורות חיוניות במצב חירום. כתוצאה מכך הוקדמו הכנסות מייבוא על חשבון החודשים הבאים. מוערך כי כ- 0.2 מיליארד שקל הוקדם על חשבון חודש מאי.

הכנסות המדינה ממסים במאי 2021 במונחים ריאליים עלו ב-40% לעומת הרמה הנמוכה של מאי 2020 בשל משבר הקורונה, וב-8% בהשוואה למאי 2019. הגביה ממסים ישירים עלתה ב- 41% והגביה ממסים עקיפים עלתה בשיעור דומה של 40% לעומת אשתקד, והגביה מאגרות עלתה ב-21%. בהשוואה למאי 2019 עלו הכנסות ממסים ישירים ב- 8%, ממסים העקיפים ב- 9%.

בחודשים ינואר-מאי 2021 הסתכמו ההכנסות ב-152.9 מיליארד שקל לעומת 124.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו ההכנסות ממסים ב‑22%. הכנסות ממסים ישירים עלו ב-,25% ההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-20% וההכנסות מאגרות עלו בכ-13%.

בהשוואה לינואר - מאי 2019 שיעורי הגידול מתונים יותר של 21% בהכנסות ממסים ישירים ושל 8% בהכנסות ממסים עקיפים.

הממשלה פרסמה את נתוני הגירעון והכנסותיה ממסים לרבעון - אלו הנתונים

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות