fbpx
יש לך שאלה?

ריבית ממוצעת על הלוואה מהבנקים - שיקלית


מועד לקיחת ההלוואה
עד 3 חודשים
עד 1 שנים
עד 2 שנים
עד 5 שנים
+5 שנים
ממוצע ריבית לכל התקופות
03/2019
4.83
6.88
6.96
5.41
5.21
4.9
02/2019
4.56
5.89
5.76
5.36
4.99
4.61
01/2019
4.8
5.75
7.22
4.98
3.89
4.83
12/2018
4.93
6.36
6.41
4.79
4.69
4.98
11/2018
4.88
6.34
7.04
5.07
4.23
4.93
10/2018
4.99
6.92
6.52
4.93
4.74
5.05
09/2018
4.74
7.08
6.76
5.27
5.14
4.83
08/2018
4.72
6.95
7
5.06
4.79
4.79
07/2018
4.84
6.08
7.3
4.93
5.04
4.9
06/2018
4.89
7.17
6.47
5.44
5.4
4.97
05/2018
5.08
7.15
7.88
5.02
5.22
5.15
04/2018
4.96
6.99
5.98
5.23
5.2
5.04

שינוי גודל גופנים
ניגודיות