fbpx
רכב ותחבורה

חניית נכים - כל מה שצריך לדעת

מעודכן ל-03/2018

חניית נכים - כל מה שצריך לדעת; גם על  הטוב, הרע והמכוער

חניה לנכים מאפשרת לנכים להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתקיים תנאים מסוימים (הקבועים בחוק חניה לנכים) שעיקרם -  אי הפרעה לתנועה. כלומר, נכים יכולים להחנות בחנייה המיועדת להם וגם במקומות שאינם מתרים לחניה, אבל שלא מפריעים לתנועה.

חניית נכים זה רעיון מבורך – צריך להקל על נכים בחיפוש חניה, אחרי הכל, הם מוגבלים (בחלקם) בתנועה, וחניה מרוחקת עלולה להקשות עליהם.  כדי להחנות בחניית נכים יש לקבל תג חניה (תג אחד עבור שני כלי רכב) אם שניהם משמשים להסעת הנכה וזה יכול להיות שני כלי רכב שלא בבעלות הנכה, המשמשים את הנכה דרך קבע.

חניית נכים זה טאבו מבחינת הציבור - אסור להחנות בחניית נכים, ומי שחונה בחנייה כזו עובר על החוק, מקבל קנס גדול, אבל לא פחות חשוב מזה - מדובר בעבירה מוסרית. הציבור בארץ ביחס לחניית נכים ממושמע  ברובו, אך בשנים האחרונות יש יותר ויותר מקרים של קנסות על חניית נכים (מנתוני העיריות הגדולות). אז למרות שעדיין זה "בקטנה", זה לא צריך להיות בכלל. זאת הטבה שמגיע לנכים, אל תקחו את זה מהם.

 

עד כאן, זה הטוב - הטבה לקבוצה שזכאי לה. אבל נקפוץ למכוער. על-פי החוק, השימוש בתג מותר רק כאשר הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע), אבל יש מצבים שמשפחות הנכים מנצלות זאת ומשתמשת ברכב עם תג נכה שלא ממש (בלשון המעטה) משמש את הנכה (כנוסע או כנהג) – כלומר, קיום תג נכה / תו נכה במשפחה מנוצלת לשימוש בחניית נכה ברכב שלא בהכרח משמש את הנכה עצמו – בינתיים הסוגיה הזו לא נאכפת, בעיקר בגלל הנושא הרגיש, אבל במקביל לעלייה המטאורית בחניות נכים, כשבמקביל נהיה קשה יותר ויותר למצוא חניות ברחבי הערים במרכז, הסוגיה הזו היא סוג של פצצת זמן.

חניית נכים – איפה ניתן לחנות?

חניית נכים אפשרית במקומות מסומנים, וכאמור גם במקומות מעין אסורים לחניה כל עוד אין הפרעה לתנועה. כמו כן, במקרים רבים, ניתן להחנות רכב עם תג בחניה המסומנת בכחול לבן - ללא תשלום. אבל, לא מדובר בתקנה ארצית, ולכן, יש לוודא את קיום הזכאות מול הרשות המקומית שבתחומה חונים.

החוק קובע כי בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה למקום  היא דרך חניה ציבורית בתשלום.

תג החניה הוא  כרטיס קשיח, כאשר בעת החניה, יש להצמיד את התג לחלון הקדמי מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי בצד הנהג, באופן שיאפשר לראותו בבירור. תוקפו של תג החניה לנכה הניתן לצמיתות - 8 שנים. מספר שבועות לפני תום התקופה יחודש התג אוטומטית על-ידי אגף הרישוי ויישלח לביתו של הנכה, ללא כל צורך בפנייה למשרד הרישוי.

סוגי התגים המונפקים לזכאים: תג כחול עם סמל של כיסא גלגלים - לנכים הזקוקים לכיסא גלגלים, או לרכב כאמצעי תנועה בשל מוגבלות ברגליהם.

תג עם סמל משולש ירוק - לנכים שאינם מרותקים לכיסא גלגלים. שני התגים (הכחול עם סמל כיסא הגלגלים והירוק), שמסומנת עליהם כלנית - לנכי צה"ל.

חוק חניה לנכים אינו עושה הבחנה בין הסוגים השונים של התגים. על-פי פקודת התעבורה, רכב הנושא תג עם סמל כיסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית כאשר הנכה נמצא ברכב.

מי זכאי לתג נכה/ תו נכה?

יכולים להגיש בקשה כל מי שסובלים ממחלה או מספר מחלות שבגינן יש קושי בהליכה. נכה שזכאי לתג הוא אדם שמתקשה בהליכה, תנועותיו מסוכנות לבריאותו או שהוא מרותק לביתו, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים.

בהתאם לחוק חניה לנכים, זכאי לתג נכה ותג עיוור (בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה), מי שעונה על אחד מאלה: נכותו הרפואית היא בשיעור 60% לפחות ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו; הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו; הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

חשוב להבהיר – הגדרת נכה לצרכי מס, לצרכי ביטו לאומי ולצרכי קבלת תג חניה, הן לא תמיד זהות. כל אדם המעוניין שתיקבע לו נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה. גבר שחלה במחלה הגורמת לנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה, אינו יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילו, אך אם יכול לקבל הטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות), לרבות תג חניה.

איך מקבלים תג חניה?

כדי לקבל את התג יש להכין את כל המסמכים הבאים: טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי; צילום תעודת זהות + ספח;  צילום רשיונות רכב;  מכתב בחתימתו של הנכה המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב);  מוגבלי ניידות בכל הגילאים שניידותם נבדקה על-ידי משרד הבריאות לפני גיל 67 יצרפו את האישור של משרד הבריאות.

אם לא קיים אישור על מוגבלות בניידות מטעם משרד הבריאות, יש להגיש מסמכים עדכניים מרופא המומחה בתחום המחלה לרבות התייחסות ליכולת התנועה של מגיש הבקשה. כמו תמיד, שמעבירים מסמכים לרשויות, צריך  לשמור על עותק מכל מסמך.

אם מדובר בנכי צה"ל - יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הביטחון (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי). אם מדובר בעיוורים - יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי).

במקרה שמדובר בנפגעי פעולות איבה - אישור מהמוסד לביטוח הלאומי (אגף נפגעי פעולות איבה) שהם נכים ושתנועתם ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותם.

כאשר הנכה המבקש תג חניה אינו בעל הרכב יש לצרף את המסמכים הבאים:

צילומי תעודות הזהות והספח של שניהם (להוכחת הקרבה המשפחתית).

אם הרכב רשום על שם בן/בת זוג ללא נישואים של מבקש התג: צילומי תעודות זהות וספח של שני בני הזוג, וכן חוזה/הסכם נישואין/הסכם ממון/תצהיר מעורך דין או מבית משפט, כי השניים חיים ומנהלים משק בית משותף כבני זוג.

אם הרכב רשום על שם מי שאינו בן משפחה מדרגה ראשונה של מבקש התג (כגון גיס, חבר, או בני זוג של ילדיו): תצהיר של מבקש התג ותצהיר של בעל הרכב (חתומים על-ידי עורך דין) על כך שהרכב משמש את מבקש התג.

אם הרכב רשום של שם חברה: אישור עם לוגו וחותמת החברה (ראו דוגמה) המציין שהרכב עומד לשימושו של הנכה וכולל את מספר הרכב ופרטי הנכה.

ברכב הרשום על שם חברת השכרה/ליסינג: אישור מחברת ההשכרה כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה, כולל לוגו וחותמת (ראו דוגמה), ח.פ. ומספר רכב ופרטי הנכה (שם ותעודת זהות).

את טופס הבקשה בצירוף המסמכים יש להעביר למשרד התחבורה, היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת"ד 72 חולון מיקוד 58100. אגב, ניתן להעביר את הבקשה גם באופן מקוון (לשם כך יש לסרוק את טופס הבקשה וכל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לקובץ PDF אחד).

הטיפול בבקשה לתג חניה לנכה אורך עד 90 ימים מיום הגעת הבקשה ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות. תוכלו להתעדכן - מספר הטלפון לבירורים: 1-222-56-78 או בחיוג מקוצר מכל הרשתות: 5678* (המוקד פועל בימים א'-ה' משעה 07:00 בבוקר עד 20:00 בערב)

תשלום אגרת רישוי מופחתת

רכבים שמקבלים את תג החניה מקבלים גם פטור מתשלום אגרת רישוי (תשלום מופחת בגובה 27 שקל בלבד). ניתן, במקרים מסוימים, לקבל החזר רטרואקטיבי על הסכום לפני שהתקבל התג. למעשה, היום הקובע לצורך ביצוע ההחזר הוא היום שבו אושרה הנכות, או היום שבו בוצעה העברת בעלות על רכב זכאי.

לצורך קבלת החזר רטרו יש למלא טופס בקשה להחזר אגרת רישוי ולשלוח למשרד הרישוי.אפשר, וזה עדיף - למלא ולשלוח טופס מקוון. יש לצרף לטופס, צילום המחאה ריקה לאימות נתוני הבנק; צילום שיק האגרה; צילום תעודת זהות וספח; צילום רישיון רכב; הורה שהוא אפוטרופוס לנכה מעל גיל 18, יצרף את צו המינוי בחותמת בית משפט. ניתן להגיש את הבקשה בהגעה למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים, או לשלוח את הבקשה בדואר. זה ייקח לכם זמן – עד חצי שנה, אבל זה משתלם.

מחליפים רכב - מקבלים תג חדש

מה קורה כאשר מחליפים רכב? או שמוסיפים רכב נוסף לתג הנכה? פשוט - ממלאים טופס בקשה להנפקת תג נכה במקרה של החלפת רכב/הוספת רכב. את הטופס מעבירים אל היחידה לטיפול במוגבלי ניידות (מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון, מיקוד 58100). גם כאן, ניתן להעביר את הבקשות  באופן מקוון (לשם כך יש לסרוק את טופס הבקשה וכל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לקובץ PDF אחד). במקרים דחופים אגב,  ניתן להגיע ישירות למשרדי הרישוי.

כדי לחדש תג שפג תוקפו (בתג שלא אושר לצמיתות ומחודש אוטומטית אחרי 8 שנים), יש לבצע שוב את הליך קבלת התג. רצוי, על מנת  למנוע עיכובים יש להתחיל את ההליך כ-90 יום לפני תום תוקפו של התג.

חניית נכה – האם היא אישית?

טוב ,אז כתבנו על הטוב (חניית הנכים בפני עצמה מבורכת), וגם על המכוער (תג נכה לרכבים שלא באמת צריכים זאת), ועכשיו אל הרע - יש נכים שאין להם חנייה.

בדצמבר 2017 בדיון של וועדת הכלכלה, אישרה הוועדה את הצעת משרד התחבורה לתקן את חוק חניה לנכים, על מנת לקבוע כי במקום חניה מוסדר שנקבע לרכב מסוים – החניה בו תהייה מותרת אך ורק לרכב הנכה שמספרו צוין בתמרור. כיום מי שחונה בחניית נכה שיועדה לרכב מסוים, שמספרו נרשם בתמרור הסמוך למקום החניה, צפוי לקנס של 1,000 שקל. אולם אם רכב נכה חונה באותה חניה, על אף שאינה מיועדת לו, הוא לא מבצע עבירה. מאחר שהפגיעה בנכה שהחניה מיועדת לו היא זהה, בין אם החונה במקום החניה שלו הוא ללא תו נכה או בעל תו נכה, אושר לתקן את החוק ולהבטיח שהחניה תישמר רק לרכב הנכה שלו יועדה.

סגנית היועצת המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד חוה ראובני, סיפרה כי המשרד יזם את התיקון בעקבות פנייה שהתקבלה מתושב חדרה, בן 83, שהוא ואשתו נכים ויש להם מקום חניה שמור למספר הרכב שלהם בלבד. התושב סיפר כי במקום מגוריו יש מצוקת חנייה וכאשר נכה תופס לו את המקום לא ניתן להזיזו או לבצע אכיפה, והמשמעות היא כאילו לא הקצו לו מקום חניה. לכן, הסבירה עו"ד ראובני, התיקון נועד לכך שנכה שקיבל מקום חניה מסוים יוכל ליהנות ממנו ולא אף אחד אחד, גם לא נכים אחרים.

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  מערכת הון

  השאר תגובה

  2 תגובות

  • 95 אחוז מנצלים אותם הקרובים אני רואה גם רכב עבודה עים תו נכה שהנכי כלל או נמצה כל התוים מנוצלים לרעה צריך פיקוח ערוני לתת דוחות לאנשים שאין איתם נכה ברכב זה המצאה ישראלית של ניצול התו

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות