fbpx
מיסים

כמה כסף מותר להעביר לחו"ל ולהכניס לארץ?

מעודכן ל-10/2019

כמה כסף מותר להעביר לחו"ל ולהכניס לארץ? 50 אלף שקל. מדובר בסכום כולל של מזומנים, המחאות נוסעים וכו'. על סכום גבוה יותר צריך להצהיר, להסביר, וזאת כדי למנוע מצב של הלבנת הון, והעברות של כספים שלא מוסו (כסף שחור).

אחד מדפוסי הפעולה המוכרים ביותר בתחום הלבנת הון הוא העברת כספים דרך מעבר גבול.  בישראל, בדומה למדינות נוספות, קיימת חובת דיווח על הכנסת כספים והוצאתם, כאשר על אכיפת חובת דיווח זו אמונים מינהל המכס וחטיבת החקירות של רשות המסים. ברשות המיסים מסבירים - "חובת הדיווח חלה על כל אדם הנכנס לישראל או יוצא ממנה, כשעמו כספים (מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע זר, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים, שטרות סחירים, מניות למוכ"ז וכרטיסים נטענים) שסכומם הכולל עולה על 50,000 שקל וכן על המכניס או המוציא כספים העולים על 50,000 שקל בדואר או בדרך אחרת".

מעבר לכך, מעדכנים ברשות המיסים כי על פי צו איסור הלבנת הון נקבע כי סף הדיווח על כספים שנושא עמו אדם היוצא מישראל לעזה או נכנס מעזה לישראל יעמוד על 12,000 שקל וכן סף הדיווח במסופי מעברי הגבול: רפיח, ניצנה, טאבה, נהר הירדן ויצחק רבין, יעמוד על 12,000 שקל. 

נגד מפרי חובת הדיווח ניתן לנקוט באכיפה פלילית או מנהלית. ההליך המנהלי מיועד להשית סנקציה מנהלית, מהירה ואפקטיבית ללא הרשעה בפלילים, במקרים בהם הוכחה הפרה ברמה העובדתית. המכס הוא המוסמך להחליט אילו מקרים מתאימים לאכיפה מנהלית ולהביאם בפני הוועדה להטלת עיצום כספי. כיום, מפעילה רשות המסים ארבע ועדות להטלת עיצום כספי. הרכב הוועדה: יו"ר - גובה מכס או ממונה יחידת הסמים והלבנת הון, חבר - ממונה מחלקת חקירות או ס. ממונה יחידת הסמים והלבנת הון או ראש תחום איסור הלבנת הון וחבר נוסף - נציג משרד המשפטים, שהינו נציג הלשכה המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון.

 הוועדה להטלת עיצום כספי בוחנת האם הופרה חובת דיווח ולאחר מכן מחליטה אם המקרה הנדון מצדיק את הפעלת מנגנון הטלת העיצום הכספי.

בבואה לדון במקרה המובא בפניה, תיתן הוועדה את דעתה, בין השאר, לשיקולים הבאים: האם מדובר בהפרת דיווח ראשונה או חוזרת, היקפה הכספי של ההפרה,  מודעות המפר לחובת הדיווח, מידת שיתוף הפעולה של המפר עם הרשויות לבירור מקור הכספים, הסברי מפר הדיווח למקור ויעד הכספים והאם ההפרה בוצעה בתום לב.

על רקע זה רשות המיסים מפרסמת אחת לתקופה הפרות שנעשו ואת הקנס/ העיצום והשתלשלות העניינים בכלל. הנה כמה דוגמאות:

ביום 14.2.17 נכנס דידי דהאן לישראל דרך נתב"ג כשברשותו סכום של 30,000 יורו שעליו לא הצהיר בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, ועל כן נתפס מידיו סכום של 4,500 אירו. לעניין מקור ויעד הכסף, טען המפר כי מדובר בכסף שניתן לו על ידי אדם בשם סידני כהן המתגורר במרוקו, וזאת לצורך העברתו לאחותו המתגוררת בישראל. המפר הציג לוועדה מכתב מבעל הכסף, המאשר את האמור. באשר לנסיבות אי הדיווח, טען דהאן כי הוא אמנם מודע להוראות החוק, אך לא מכיר את גובה הסכום החייב בדיווח ולא הבחין בשלטי ההסבר בטרמינל.

הוועדה לא קיבלה את הסברו, שכן מדובר באדם הנוסע לחו"ל פעמים רבות לצורך פרנסתו. במקרה זה, נוכח העובדה כי הוא נושא עמו כספים בסכום גבוה, היה מצופה ממנו לברר ביוזמתו מהו סף הדיווח הנהוג בישראל. הוועדה קבעה כי דהאן שימש בלדר להעברת כספים עבור שולחיו, מבלי להצהיר עליהם, ומבלי לדעת מה מקור הכספים, ובכך מימש את חשש הרשויות מהלבנת הון באמצעות העברת כספים במעברי הגבול. על בסיס שיקולים אלה ונוספים, החליטה הוועדה להטיל על דהאן עיצום כספי בסך 15,000 שקל.

 

מקרה נוסף -  ביום 29.12.16 ביקשה איאת ערוקי לצאת מישראל לעזה דרך מעבר ארז כשברשותה סכום של 41,000 שקל במזומן, עליהם לא הצהירה בניגוד לחוק. לעניין מקור ויעד הכספים, הודתה המפרה כי שימשה בלדרית עבור מספר רב של אנשים אשר ביקשו ממנה להעביר כספים לעזה.

לעניין המעטפה שנמצאה בכליה ואשר הכילה 30,000 שקל, אמרה כי קיבלה מאישה בשם מונירה. ועדת העיצום ראתה בחומרה את העובדה שערוקי הסכימה להעביר כספים עבור אישה אשר איננה מכירה באופן אישיו קבעה כי במקרה זה, כמו במקרה נוסף שהתרחש בספטמבר 2016, שימשה המפרה בלדרית להעברת כספים עבור שולחיה, מבלי להצהיר עליהם ובכך מימשה למעשה את חשש הרשויות מהלבנת הון ומימון טרור, באמצעות העברת כסף מזומן במעברי הגבול.

לעניין מקור ויעד שאר הכספים (11,400 שקל) שנתגלו בתיקה אישי, גרסתה של ערוקי לא הייתה עקבית. עצם פיצול הכסף ונשיאת סכום הנמוך מעט מסכום הדיווח בתיקה האישי מורה על כך שהמפרה הכירה את חובת הדיווח ופיצלה את הכספים במטרה להתחמק ממנה. בסיכומו של דבר, לאור מכלול נסיבות העניין סברה הוועדה כי יש להטיל על ערוקי עיצום כספי משמעותי, שישקף את חומרת המקרה וירתיע אחרים ולכן הוחלט להטיל עיצום כספי בסך 50,000 שקל שהנו גבוה מהסכום שנתפס בהפרה.

איך ולמי מדווחים?

​הדיווח על הכנסה או הוצאה של מעל 50 אלף שקל נעשית דרך טופס מכס 84 - דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים.

להורדת הטופס - טופס מכס 84 "דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים".

הטופס זמין ב-4 שפות (עבריתאנגליתערבית, רוסית).

את הטופס ניתן גם לקבל בכל אחד מבתי המכס, ביחידות המכס שבתחנות הגבול, וכן במאגר הטפסים שלנו באתר.  כמו כן, מסבירים ברשות המיסים כי הטפסים יישלחו  באמצעות הדואר או הפקס לכל דורש שיפנה אל:

המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון 

הנהלת אגף המכס ומע"מ

ת.ד. 320, ירושלים 91002

מס' טלפון: 02-6511911, מס' פקס: 02-6536111

 

בעת הכניסה לישראל - במקומות הכניסה, שבהם נהוגה השיטה הדו-מסלולית "אדום ירוק" - על הנוסע לפנות לפקיד המכס במסלול האדום, למלא ולהגיש את טופס הדיווח.
במקומות כניסה אחרים - על הנוסע למלא את הטופס ולהגישו לפקיד המכס במקום.
במקומות הבאים יוגש הטופס לפקיד ביקורת הגבולות: שדה התעופה שדה-דב, המרינה באשקלון, המרינה בהרצליה, והמרינה בת"א.
בעת היציאה מישראל - על הנוסע למלא את טופס הדיווח ולהגישו לפקיד המכס באולם היוצאים.
במקומות היציאה, שבהם אין עמדת מכס - על הנוסע למלא את הטופס ולהגישו לפקיד המכס הנמצא בעמדת הכניסה לישראל.
כאשר אין פקיד מכס במקום הכניסה או היציאה, הטופס ימולא ויישלח בדואר רשום (עם אישור מסירה), לכתובת המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון, כמפורט לעיל, תוך 72 שעות משעת הכניסה או היציאה.

מדריך מכס - כל מה שצריך לדעת

החזר מס הכנסה – ככה תדעו אם מגיע לכם כסף

קונים באינטרנט? מדריך המכס המלא לייבוא אישי

גילוי מרצון - כל מה שצריך לדעת; לגלות או לא לגלות?


 

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

רעות לוי

רעות לוי

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות