חדשות    

למרות הירידה בצריכה בעקבות המלחמה: מדד אוקטובר עלה יותר מהתחזיות; מחירי הדירות ללא שינוי

FREEPIK
מעודכן ל-11/2023

האינפלציה בישראל לא נחלשת במהירות. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר 2023 ב-0.5%. בשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2023 לעומת אוקטובר 2022) עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.7%. כך על פי נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר על נתון מאכזב יחסית לתחזיות כלכלנים שצפו עלייה של בין 0.2% ל-0.4%. הנתון מפתיע לרעה עוד יותר כשלוקחים בחשבון שמדובר על חודש שבו מתנהלת מלחמה, שמתבטאת מבחינה כלכלית בירידה בצריכה ובביקושים, מה שאמור להחליש את האינפלציה.

בעקבות המדד הגבוה קטנים הסיכויים שבנק ישראל יחליט להוריד את הריבית בהחלטתו הבאה.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה שעלו ב-3.9%, ירקות ופירות שעלו ב-3.2%, תחבורה שעלה ב-1.0% ומזון שעלה ב-0.9%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תרבות ובידור שירד ב-0.9% ודיור שירד ב-0.4%.

מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש אוקטובר 2023 ב-0.2% והגיע ל-129.7 נקודות לעומת 129.5 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-1.9%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה עלה ב-0.2%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2023 לעומת אוקטובר 2022) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-1.7%, בעיקר בשל העלייה במחירי חומרים ומוצרים ב-2.5% ובמחירי שכר העבודה ב-1.4%.

מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי מוצרים למיזוג אויר (ב-4.5%), מעליות (ב-3.1%), אבן (ב-2.2%), שיש (ב-1.6%), מוצרים מוגמרים מאלומיניום ומפלסטיק (ב-1.5%) וחומרים ומוצרים שונים (ב-1.1%).

לעומת זאת, ירדו מחירי מלט (ב-2.3%) ובטון מובא (ב-1.2%).

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.1% בחודש אוקטובר 2023.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים
מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-1.7% בחודש אוקטובר 2023 בהשוואה לחודש ספטמבר 2023 והגיע לרמה של 126.7 נקודות לעומת 124.6 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

המדד ללא דלקים עלה ב-1.0% בחודש אוקטובר 2023.

בשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2023 לעומת אוקטובר 2022) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-3.9%, והמדד ללא דלקים עלה ב-2.3%.

החודש עלו מחירי מוצרי נפט מזוקק (ב-5.9%), מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (ב-3.9%), מכונות וציוד (ב-2.0%), טקסטיל (ב-1.7%), ציוד חשמלי (ב-1.4%), כלי תחבורה והובלה אחרים (ב-1.4%), מתכות בסיסיות (ב-1.3%), משקאות (ב-1.2%), תרופות לבני אדם ולשימוש וטרינרי (ב-1.1%) ותיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד (ב-1.1%).

אחרי הירידה: מחירי הדירות ללא שינוי  
בהודעה נפרדת פרסמה הלמ"ס את מחירי הדירות שאינם נכללים בחישוב מדד המחירים. על פי הנתונים, מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט – ספטמבר 2023 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2023 נמצא כי מחירי הדירות נותרו ללא שינוי. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.1%-), צפון (0.3%), חיפה (0.3%), מרכז (0.4%), תל אביב (0.4%-) ודרום (0.1%-). מחירי הדירות החדשות נותרו ללא שינוי.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט – ספטמבר 2023 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2022 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי ירד ב-0.2%. בפילוח לפי מחוזות עולה כי עליות שנתיות במדד נרשמו במחוזות: חיפה (4.1%), צפון (2.8%) וירושלים (0.3%). בעוד שירידות שנתיות במדד נרשמו במחוזות: דרום (2.2%), מרכז (1.7%) ותל אביב (0.3%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-3.9%.

ברבעון השלישי של שנת 2023 מחיר ממוצע כלל ארצי עמד על 1,927.7 אלפי שקל, ירידה של 2.7% בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון הקודם (1,980.3 אלפי שקל).