fbpx
מדריכי דירה ומשכנתא

מהו טופס 5 - טופס אכלוס, תעודת גמר

בין אם הקבלן מסיים את העבודה או אתם בבית פרטי שבניתם, כדי להיכנס לבית שלכם תצטרכו שלל אישורים שמעידים. טופס 5 מהווה את תעודת הגמר לבניין ומהווה את האישור האחרון לאכלוסו.

בתום הבנייה צריך להגיש בקשה לקבלת תעודת גמר, שאותה מנפיקה הוועדה המקומית, שבה נמצא המבנה. תעודת הגמר מתארת את העבודה שבוצעה ואת סיומה, בהתאם לתכנונים.

טופס 5 אפשר להגיש רק לאחר קבלת טופס 4, המאשר שאין ליקויים בטיחותיים. רק רק לאחר שמקוימים התנאים המופיעים בטופס 4 יספק המהנדס מטעם הוועדה המקומית את תעודת הגמר כשהיא חתומה, כך שתהווה אסמכתא רשמית לסיום פרויקט הבניה.

אפשר לקבל  את הטופס בעזרת עורך דין המתמחה במקרקעין. כיוון שמדובר בתהליך ארוך המצריך המון אישורים זו הדרך העדיפה. לא תוכלו לרשום את הבית על שמכם בטאבו אם לא תשלימו את התהליך או אם תבנו ללא היתר ולכן יש להקפיד על השלבים במלואם. יש להגיש בקשה לתעודת גמר תוך שנה מרגע קבלת האישור על טופס 4, כדי לקבל תעודת גמר.

הטופס נערך לפי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש”ל-1970 בנוסח שבתוספת ראשונה, ולפיו מאשרת הועדה המקומית, כי בניית הנכס הושלמה לפי ההיתר.

הניסוח בחוק

1 (א) לפי בקשת בעל ההיתר, יוציא לו המהנדס תעודה המעידה, כי כל הבנייה בוצעה בהתאם להיתר ולתנאיו (להלן: תעודת גמר).

"(ב) בעל ההיתר יגיש למהנדס בקשה לתעודת גמר לא יאוחר משנה ממועד מתן אישור הרשות המאשרת לפי סעיף 157א (ה), (ה1) או (ה2) לחוק או ממועד פניית המורשה להיתר לגופים המנויים בסעיף 157א (ה2) (3) לחוק.

מעוניינים לשמוע הצעות להשקעה בנדל"ן? מלאו פרטים ונציג האתר יחזור אליכם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות