חדשות    

מהפך חיובי בקופות הגמל ביולי 2022: תשואה ממוצעת של 3.2%; מתחילת השנה – שלילית

Shutterstock
מעודכן ל-08/2022

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו ביולי 2022 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 3.2%. כך על פי הערכת אבי ברקוביץ', משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 2.8% לבין תשואה של 4.2%. מדובר בחודש הטוב ביותר לקופות מאז ראשית השנה. ברוב חודשי השנה התשואות היו שליליות, פרט לחודש מרץ בו התשואה היתה חיובית ברמה של 0.7%.

ואומנם, בסיכום החודשים ינואר-יולי מציגות קופות הגמל תשואה שלילית מצטברת של 4.2%.

 

שם המסלול תשואה בחודש   ביולי  2022 טווח תשואה עליון טווח תשואה תחתון
כללי 3.2% 4.2% 2.8%
מנייתי 6.8% 7.5% 6.0%
מדדי 0.9% 1.1% 0.7%
שקלי 1.1% 1.4% 0.8%
פנסיה מקיפה לבני עד 50 3.6% 4.0% 3.0%
פנסיה מקיפה לבני 50-60 3.2% 3.7% 2.7%
פנסיה מקיפה לבני 60+ 2.3% 2.8% 1.8%

  

התשואה החיובית ביולי נבעה רובה ככולה מעליות שערים שנרשמו בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים: בשוקי המניות בארץ ובעולם, באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, וכל אלה פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-6.5%, מדד ת"א 125 עלה ב-6.8%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 6.9%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של כ-5.8%.

גם שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית. בארה"ב נרשמו עליות שערים נאות כאשר מדד הדאו עלה ב-6.7%, מדד ה-S&P עלה ב-9.1% ואילו מדד הנאסד"ק, שירד עד כה בשיעור הכי גבוה, עלה בשיעור חד של 12.3%.

באירופה נרשמה מגמה חיובית מתונה יותר: ה-DAX הגרמני עלה ב-3.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-8.9% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-7.3%.

מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור של 3.7%. לעומת זאת, המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד בשיעור של 0.7%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-1.4%, 1.0% ו-1.2% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.8%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.8%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-1.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.0%, ואילו איגרות החוב השקליות עלו ב-1.5%.

ינואר-יולי 2022: תשואה שלילית של 4.2%

כאמור, בסיכום החודשים מתחילת השנה, קופות הגמל מציגות תשואה שלילית מצטברת של 4.2%, על רקע המגמה השלילית החזקה ששלטה בשוקי המניות בעולם.

 

שם המסלול תשואה בחודשים   ינואר-יולי  2022 טווח תשואה עליון טווח תשואה תחתון
כללי 4.2%- 3.0%- 7.0%-
מנייתי 8.9%- 7.0%- 13.0%-
מדדי 2.1%- 1.5%- 2.5%-
שקלי 3.7%- 3.0%- 4.0%-
פנסיה מקיפה לבני עד 50 3.0%- 1.5%- 8.0%-
פנסיה מקיפה לבני 50-60 1.6%- 0.8% 6.5%-
פנסיה מקיפה לבני 60+ 1.2%- 0.0% 2.5%-

  

בארה"ב נרשמו ירידות שערים חזקות, כאשר מדד ה-500 S&P ירד ב-13.3%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-9.6% ומדד הנאסד"ק ירד ב-20.8%.

גם באירופה נרשמה מגמה שלילית: מדד ה-DAX הגרמני ירד ב-15.1%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-9.8% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 13.7%.

ביפן: מדד הניקיי ירד בשיעור מתון הרבה יותר של 3.4%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-19.3%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה שלילית אבל מתונה בהרבה בהשוואה לשוקי המניות בארה"ב ובאירופה: מדד ת"א 35 ירד ב-1.5%, מדד ת"א 90 ירד ב-3.4%, מדד ת"א 125 ירד בשיעור של  2.2% ואילו מדד יתר 60 ירד בשיעור חד של 14.0%.

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה שלילית: מדד אג"ח קונצרני ירד ב-3.4%. מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד מאז ראשית השנה ב-5.5%.