fbpx
ביטוח

מה זה ביטוח דירקטורים - הביטוח שמגן עליכם מפני תביעה

pixabay

 

מעודכן ל-02/2019

ביטוח דירקטורים מבטיח לשמור על הביטחון הכלכלי שלכם בגין תביעות עובדים למשל

דירקטורים ונושאי משרה בכירים  חשופים לתביעות הנובעות מהפעילות הניהולית והעיסקית. לכן  ביטוח דירקטורים מבטיח לשמור על הביטחון הכלכלי שלהם  במקרה של תביעה. תביעות עובדים למשל יכולות להיות מקצועיות, תביעות נזיקין, פיטורין של עובד ואפילו הטרדה מינית. ביטוח דירקטורים משמש גם כביטוח חבויות מסוג אחריות מעביד, כיסוי מפני תביעות עובד מעביד בגין נזקין, פיטורין ורשלנות.

 

הביטוח מיועד לדירקטורים ונושאי משרה בכירים. הביטוח מכסה תביעות שהוגשו נגד נושא משרה במשך תקופת הביטוח בעקבות "מעשה שלא כדין" שנעשה מתוקף תפקידו.

לרוב הביטוח כולל כיסוי לתביעות שהוגשו נגד נושאי המשרה עקב מעשה שהם הפרת חובה, טעות, השמטה, הצהרה לא מדויקת או מטעה, שכחה, חריגה מסמכות, רשלנות או הזנחה שנעשו במסגרת תפקידם כנושאי משרה בחברה. הביטוח מכסה הן הוצאה כיסוי הגנה משפטית. וגם כיסוי בדיעבד למעשים שנעשו לפני כניסת הביטוח לתוקף ולא היו ידועים למבוטח במועד תחילת הביטוח, אבל התביעות  הוגשו כנגד המבוטח בתקופת הביטוח.

חשוב לציין שלפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה  עשרות הרחבות ושינויי מלל רבים ומגוונים.
ויש שוני רב בין החברות.

 

הרחבה בסוכנות מדנס למשל כוללת

 • הרחבת ההגדרה של מי הוא "מבוטח" כך שתכלול כל נושאי משרה חיצוניים, דירקטורים שפרשו, מזכירות חברה, קצין ציות, יועץ משפטי ועוד
 • כיסוי הוצאות משפטיות מעבר לגבול האחריות הנרכש בפוליסת ביטוח דירקטורים
 • הרחבה להקדמת הוצאות משפט עבור תביעות פליליות או תביעות בגין הונאה, במקרים בהם נושא המשרה לא נמצא אשם או חייב
 • הרחבה שמאפשרת להאריך את תקופת גילוי עד ל-36 חודשים התום פקיעת הכיסוי

אלו הצהרות המותאמות אישית לדירקטור ומשתנות מפוליסה לפוליסה בהתאם לפרמיה.

אפשרות הרחבה ב-AIG כוללות למשל

 • תביעות דיני ניירות ערך (Securities Claims)
 • כיסוי הנפקות ציבוריות
 • כיסוי מיוחד לאחריות דירקטורים ונושאי משרהבחברות שעברו טרנזקציה (עקב פירוק / מכירה)

גם כאן בהתאם לפוליסה.

ברוב החברות דירקטור מוגדר דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנכ"ל, סגן מנכ"ל, מנהל אחר הכפוף במישרין למנכ"ל וכל ממלא תפקיד בחברה, אף אם תוארו שונה והוא מוגן גם אם היה דירקטור בעברו.

חשוב לציין שיש חריגים שלא כלולים בפוליסות רבות, ובהם

 1. תביעה הקשורה לנזק פיזי או הרס לרכוש לרבות אובדן השימוש ברכוש.
 2. תביעה בשל זיהום אויר, זיהום קרקע וכו'.
  סיכונים גרעיניים.

יש לבדוק בפוליסה עצמה מה החריגים. המחירים לא חשופים לרוב ויש לערוך השוואה בין חברות הביטוח השונות וכן לבדוק במקורות להשוואת מחירים, כמובן בהתאם לפוליסה ומה שהיא מציעה.

חברת PassportCard תספק ביטוח באמצעות וואטסאפ

ביטוחי המנהלים - אין קצבה מובטחת; יש הנחה בדמי הניהול

מעוניינים לקבל הצעה משתלמת לביטוח בריאות? השאירו פרטים ותוכלו לקבל הצעה אטרקטיבית

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות