fbpx
יש לך שאלה?
מדריכי דירה ומשכנתא

מי זכאי לדיור ציבורי ואיך מקבלים

קרדיט: pixabay
מעודכן ל-03/2019

הדיור הציבורי מיועד בראש ובראשונה למי שנמצא במצוקה כלכלית ותפקודית, הוא לא נועד לפתור את בעיית יוקר הדירות.  כמו כן יש היצע מצוצמם של דירות בדיור ציבורי.

שני הגופים שצריכים להתמודד איתם בנושא הדיור הציבורי הם  חברת ההרשמה לסיוע והחברות המאכלסות.

ההליך מורכב מהוצאת תעודת הזכאות, המתנה לדירה וקבלתה על ידי החברה המאכלסת.

מי זכאי

ות לדירה בשכירות בדיור הציבורי ניתנת לחסרי דירה בלבד אשר עונים על הנתונים הבאים:

 • משפחות (כולל הורה יחידני) עם שלושה ילדים לפחות ושבמשך 24 החודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה התקיימו מקצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או התקיימו מהכנסה מעבודה וקצבת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
  משפחה שבראשה עומד הורה יחידני שהתקיימה ברצף מהבטחת הכנסה, אחר כך מזונות ואחר כך שוב הבטחת הכנסה במשך 24 חודשים (12 חודשים אם מדובר בהשלמת הכנסה), תהיה זכאית אף היא לדיור ציבורי.
 • נכים העונים לאחד או יותר מהקרטיריונים הבאים:
  • משפחה שאחד מבני הזוג הוא נכה הרתוק לכיסא גלגלים או יחיד נכה הרתוק לכסא גלגלים ובתנאי שסך הכנסותיהם אינו עולה על השכר הממוצע במשק.
  • זוג נשוי שאחד מבני הזוג נכה וזכאי לקצבת אי-כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75% מהמוסד לביטוח לאומי כמשפחה וסך הכנסות המשפחה אינן עולות על סף ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בדיור הציבורי ולהם שני ילדים ומעלה.
  • זוג נשוי, שאחד מבני הזוג נכה וזכאי לקצבת אי-כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75% מהמוסד לביטוח לאומי כמשפחה וסך הכנסות המשפחה אינן עולות על סף ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בדיור הציבורי ולהם ילד אחד לפחות שמקבל גמלת נכות בשיעור של 100% מהמוסד לביטוח לאומי.
  • זוג נשוי מעל חמש שנים ללא ילדים, שכל אחד מבני הזוג נכה וזכאי לקצבת אי-כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75%, ובתנאי שהכנסתם אינה עולה על סף הכנסה המזכה.
  • זוג נשוי שכל אחד מבני הזוג נכה וזכאי לקצבת אי-כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75% ולהם ילד אחד לפחות (לא כולל היריון),  ובתנאי שהכנסתם אינה עולה על סף ההכנסה המזכה.
  • זוג נשוי המתקיים מקצבת אי-כושר השתכרות זמנית בשיעור של 75% במשך 24 חודשים כמשפחה ולהם שלושה ילדים ויותר.

שימו לב:

סף ההכנסה המזכה לקבלת דירה בשכירות בדיור הציבורי מתעדכן ועומד כיום על 8,029 שקל

נכים בעלי 100 אחוז נכות צריכים להביא אישור נכות ודוח עדכני מקופת חולים

נכים באחוזי נכות נמוכים יותר יוזמנו לוועדה

הזכאות היא ביישוב מגוריו של הזכאי

זכאי שיסרב ל-2 הצעות לא יקבל הצעות נוספות עד תום תקופת זכאותו. כמו כן, לא יהיה זכאי לסיוע מוגדל בשכר דירה מעבר לתום תוקף תעודת הזכאות.

נכה זכאי לארבע הצעות. לאחר ארבע הצעות לא יהיה זכאי וגם הוא לא יהיה זכאי לסיוע מוגדל בשכר הדירה

הטיפול בהקצאת דירה לעולים חדשים הוא בסמכות משרד העלייה והקליטה. בהחלטה משותפת עם משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר הוחלט כי הגדרת "עולה" לצורך הקצאת דירה בדיור הציבורי תיחשב 15 שנים מיום העלייה.

    איך נרשמים

הנפקת תעודת זכאות לדיור ציבורי מתבצעת באמצעות חברת ההרשמה לסיוע בדיור. להגשת בקשה לקבלת דירה בדיור הציבורי

אם בתקופת הבקשה לזכאות יש שינוי בפרטים כמו מספר הילדים יש לפנות לחברה עם המסמכים הנדרשים ולעדכן.

מתי מתבטלת הזכאות

נתונים המבטלים זכאות שבתוקף:

 • לאחר ארבע שנים ממועד קבלת הזכאות.
 • התגלה כי לזכאים דירה או חלק בדירה בבעלותם, כולל דירה בדמי מפתח או לאחר מועד האישור לקבלת או להחלפת דירה.
 • התגלה כי מומש סיוע לרכישה שניתן לאחר מועד האישור לקבלת דירה או להחלפת דירה.
 • נחתונה של המבקש הראשי (במקרה שהזכאות ניתנה למשפחה שבראשה עומד הורה יחידניי).
 • נישואין של "ילד", שיש בהם כדי לשנות את תנאי הזכאות.

סדר הקדימויות

דר קדימויות ראשי

דיירי הדיור הציבורי הזכאים להחלפת דירה:

 • בגלל מצוקה בריאותית המחייבת החלפת דירה לקומה נמוכה יותר.
 • בגלל צפיפות או בגלל סיבה אחרת ולאחד המבקשים הראשיים יש קצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור 75% ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • בגלל שגרים בתנאי צפיפות.
 • בגלל סיבה אחרת.

חסרי דירה שאושרו לקבלת דירה בדיור הציבורי:

 • ולהם מצוקה בריאותית המחייבת קבלת דירה בקומה נמוכה או קומת קרקע על פי חוות דעת ועדה רפואית.
 • ולאחד המבקשים הראשיים יש קצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור 75% ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • בגלל סיבה אחרת.

סדר קדימויות משני

אם יש יותר מזכאי אחד עם אותם הנתונים ידורגו המועמדים הזהים ביניהם לפי:

 • מספר הנפשות במשפחה, עם עדיפות למשפחות גדולות יותר.
 • משך ההמתנה מתאריך האישור הראשון.

זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות, ונתוניהם האישיים אשר קובעים את תנאי הדיור להם הם זכאים שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.

זכאים הממתינים בתור לדירה בשכירות יותר מארבע שנים וזכאותם חודשה יהיה הטיפול בהם כדלקמן:

 • יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במידה ויתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
 • משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.

רשימת הזכאים ומיקומם בתור מוחזקת בחברה המאכלסת המטפלת בדירות הדיור הציבורי ביישוב הזכאות. לבירור מיקום בתור יש לפנות לסניף החברה המאכלסת.

תהליך האכלוס

כשמתפנה דירה תוצע לזכאים דירה. אם סירבו או לא ענו בתוך ארבעה ימים תעבור הדירה לבאים בסדר העדיפות

דיור ציבורי - כל מה שצריך לדעת

זכאים לדיור ציבורי? תחכו שנתיים וחצי!

אריאל אטיאס, שר השיכון נגד האוצר -;הם לא רוצים דיור ציבורי;

פנייה למומחה משכנתא – האתר מפנה לגוף מקצועי, איכותי, עם רקורד מוכח. השאירו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות