fbpx
משפט

מי זכאי לסיוע משפטי

בית משפט; צילום דוברות
מעודכן ל-04/2019

במקרים מסוימים ועל פי מבחן הכנסה מסוים אזרחי מדינת ישראל זכאים לסיוע משפטי לייצוג בפני ערכאות משפטיות, כולל הדתיות וועדות. מה התחומים ומי הזכאים? ואיך מבקשים?

באילו תחומים ניתן סיוע

הוראות הדין:

 1. אזרחי:
  • תביעות כספיות
  • חובות בהוצאה לפועל
  • זכויות במגורים
  • דיני עבודה
  • ייצוג מאושפזים בכפיה
  • סיוע לקורבנות סחר בבני אדם
 2. מעמד אישי:
  • גירושין
  • מזונות
  • משמורת
  • אלימות במשפחה או צווי הגנה
  • חלוקת רכוש
 3. ענייני ביטוח לאומי:
  • הבטחת הכנסה
  • אבטלה
  • גמלאות
  • קצבאות נוספות

שימו לב שהרשימה מתעדכנת

מי זכאי לקבל סיוע

הזכאות ניתנת בהתקיים שלושה תנאים:

 1. מבחן נושאי של עניינים משפטיים הנ"ל.
 2. בחינת זכאות כלכלית, פרט בנושאים המפורטים מטה.
  המבחן הכלכלי כולל שני מבחנים מצטברים:

  1. מבחן הכנסה: בחינת גובה ההכנסה של מגיש הבקשה ומשפחתו.
   יחיד או משפחה עד שלוש נפשות שגובה הכנסתם עד 67% מהשכר הממוצע במשק (השכר הממוצע במשק עומד כיום על 10,581 שקל). לכל נפש נוספת יש תוספת של 6%. בענייני מעמד אישי לא נבדקת הכנסת בן או בת זוג.
  2. מבחן הרכוש: בחינה כי הרכוש השייך למגיש הבקשה וניתן למימוש (למשל: חסכונות, רכב וכו') או הרכוש שעבורו תינתן הלוואה, אינו עולה על שילוש השכר הממוצע במשק (31,743 שקל). *שימו לב: סייג זה לא חל על דירת מגורים או רכוש של בן או בת זוג.
   בנושאים הבאים לא נבחנת הזכאות הכלכלית של מבקשי הסיוע: ביטוח לאומי, ניצולי שואה, אשפוז בכפייה, ייצוג הורים בהליכי אימוץ, ילדים ונוער, גביית מזונות חו"ל, נפגעי סחר בבני אדם, נפגעי עבירות המתה (רצח והריגה), נפגעי עבירות מין, לרבות חוק המגבלות, נפגעי פעולות איבה, משפחות שכולות, עניינים רפואיים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות או סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות במקום עבודתם.
 3. בחינת הסיכוי משפטי להצלחת ההליך: בכל תיק (למעט חריגים, כגון: ייצוג בוועדות פסיכיאטריות, ייצוג הורים בהליכי אימוץ ילדים וכיו"ב) ייבחן הסיכוי המשפטי להצלחה בהליך. במסגרת זו נבחן הפן העובדתי והפן המשפטי, תוך בחינת הראיות והטענות של הצד שכנגד. במקרים גבוליים תינקט מדיניות מרחיבה.

איך מגישים את הבקשה

יש הגיש בקשה  לסיוע משפטי למחוז הסיוע המשפטי המתאים בהתאם לאזור מגורכם.
אלט מחוזות הסיוע המשפטי .

 1. באמצעות שליחת דואר אלקטרוני.
 2. באמצעות שליחת פקס.
 3. באמצעות הגעה לקבלת קהל במחוזות הסיוע המשפטי. מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר. 
 4. באמצעות הדואר.

מה המסמכים הדרושים

 • טופס בקשה לסיוע משפטי.
  • במקרים בהם הסיוע המבוקש עבור הליכים המתנהלים מול רשות האכיפה והגביה (ההוצאה לפועל), מול המוסד לביטוח לאומי או מול שירותי בריאות עליכם למלא את החלק בטופס הבקשה הנוגע לוויתור על סודיות.
 • צילום תעודת זהות של מבקש הסיוע.
 • מסמכים לבחינת הזכאות הכלכלית:
  • אישורים על הכנסות המבקש ו/או הכנסות בן הזוג מכל מקור לשלושה חודשים אחרונים.
  • אישורים על קצבאות ביטוח לאומי.
  • תדפיסי עובר ושב ודף ריכוז יתרות חשבון בנק.
  • מסמכים נוספים לבחינת הזכאות הכלכלית אותם תתבקשו להביא לפגישה עם עורך הדין של הסיוע המשפטי. רשימת המסמכים הנוספים תוסבר בעת הגשת הבקשה בקבלת הקהל במחוזות או באמצעות שיחה יזומה אל מגיש הבקשה במידה והבקשה הוגשה בדואר אלקטרוני פקס או דואר.
 • כל מסמך משפטי, שבגינו מבוקש הסיוע המשפטי: כתב תביעה, כתב הגנה, צו עיקול, העתק מהזמנה לפגישת מהו"ת (הליך קדם גישור ליישוב סכסוכים מחוץ לבית המשפט) או מהזמנה לדין וכן כל חומר משפטי הקשור להליכים המתנהלים בבתי המשפט או בתי הדין או לשכות הוצאה לפועל הקשורים לעניין.

איך משלמים

שכר טרחתו של עורך דין משולם על ידי הסיוע המשפטי ולא על ידי מגיש הבקשה לסיוע.
על מגישי הבקשה לשלם אגרה עבור פתיחת תיק הבקשה בסיוע המשפטי, באמצעות שובר בדואר ישראל. השובר לתשלום יימסר למגישי הבקשה בהגיעם למחוז הסיוע המשפטי בו מטופלת בקשתם.

אגרת השתתפות כוללת שני חלקים:

 1. תשלום מקדמה בסך של 36 שקלים שתהווה תנאי לתחילת הטיפול בבקשה.
 2. אם יוחלט על הענקת סיוע משפטי, תושלם השלמת אגרה - עד לסך של 136 שקל.

לאחר הגשת הבקשה

לאחר הגשת הבקשה ופתיחת תיק, יוזמנו מגישי הבקשה לפגישה עם עורך דין במחוז הסיוע המשפטי שבו הגישו את הבקשה. במקרים שבהם מגישי הבקשה מתגוררים במרחק רב ממחוז קבלת הקהל, ניתן יהיה לפגוש את עורכי הדין של המחוז בלשכות הרווחה של הרשויות המקומיות הסמוכות לאזור המגורים.

לאחר הפגישה עם עורך הדין, ולאחר צירוף המסמכים הנדרשים, מחליט המחוז אם יוענק הסיוע המשפטי, אם לאו, ובאילו הליכים יוענק הסיוע המשפטי.

אם החליט המחוז כי מגישי הבקשה עומדים בתנאים לקבלת סיוע משפטי, מועברים כתבי מינוי לעורכי דין חיצונים, הממונים מטעם הסיוע המשפטי, בעלי משרד פרטי בסמוך למקום המגורים של מגישי הבקשה. במקביל, יקבלו מגישי הבקשה הודעה על מינוי עורכי הדין עבורם במסרון (SMS) עם ציון שמות עורכי הדין הממונים, כתובתם ודרכי ההתקשרות עמם, לשם המשך טיפול או קביעת פגישה.

אם ההחלטה היא שלא להעניק סיוע משפטי (שכן אחד מהתנאים איננו מתקיים) תקבלו בדואר מכתב הסבר ובו הסיבות לסירוב.

*שימו לב

גם אם הוחחלט שיש סיכוי משפטי לזכייה, אין ודאות לכך בהליך המשפטי המבוקש. רק בית המשפט יכול להחליט לגבי הכרעת ההליך.

סיוע משפטי חינם לתובעי גמלאות ביטוח לאומי; ככב יהיה לכם קל יותר!

כבר לא סומכים על ביטוח לאומי: פחות פניות השנה

מכורים להימורים - המדינה לוקחת אחריות; האוצר מקצה משאבים לאיתור וטיפול במכורים

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אליכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות