קרנות פנסיה

מנורה מבטחים החדשה

קרן הפנסיה מנורה מבטחים החדשה היא הקרן הגדולה בשוק הפנסיה.

מנורה מבטחים היא מחמש קבוצות הביטוח והפיננסיים הגדולות בישראל.

סך נכסי קרנות הפנסיה, המנוהלים בקרן הפנסיה  ליום 31 במרס 2017, הסתכם ב-91 מיליארד שקל, עבור כמיליון לקוחות מקרב 22 אלף חברות, מעסיקים וארגוני עובדים מהמובילים במשק.

סך דמי הגמולים בקרנות הפנסיה, ברבעון הראשון לשנת 2017, הסתכם ב-2.4 מיליארד שקל. נתח השוק של נכסי קרנות הפנסיה של קבוצת מנורה מבטחים עומד על כ- 34%.

השירותים של מנורה מבטחים:

שש חטיבות עסקיות הפרושות ברחבי הארץ

מערך סוכני הביטוח של מנורה מבטחים

מערך המתכננים הפנסיונים של מנורה מבטחים פנסיה וגמל

מרכז שירות טלפוני

אתר אינטרנט ומידע אישי מתקדם

 

בשנת 2016, שיעור דמי הניהול בממוצע מנכסים עמד על  0.24% ושיעור דמי הניהול הממוצע על הכנסות עמד בשנה זו על 2.75%.

מנורה מציעה מס' אפיקי השקעה לפנסיה  :

מסלול כללי  - לתשואות והרכב הנכסים במסלול- תיק כללי, שמרביתו מושקע באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות ובחלקו במניות. כמו כן התיק כולל השקעות הן בארץ והן בחו"ל. (המסלול סגור למצטרפים חדשים)

מסלול הלכה- בעל מדיניות סולידית. מלבד התיק הכללי המושקע באגרות חוב מיועדות המונפקות ע"י מדינת ישראל, צמודות למדד ונושאות ריבית אפקטיבית של 4.86%. ינוהל התיק בהתאם להחלטות הנהלת החברה ובכפוף לכללי הסדר התחיקיתי ובהתאם לכללי ההלכה היהודית.

מסלול מניות- הקרן משקיעה בין 60% ל-70% מנכסיה במניות סחירות בארץ ובעולם. 30% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות

מסלול אג"ח- למסלול בקרן פרופיל השקעה סולידי, כאשר 30% מנכסיה מושקעים באגרות חוב המונפקות ע"י מדינת ישראל, צמודות למדד ונושאות תשואה של 4.86%. יתרת הנכסים מושקעת באגרות חוב סחירות בארץ ובעולם.

מסלולי יעד לפרישה-  תשעה מסלולי השקעה אשר הנכסים המנוהלים בהם יושקעו בהתבסס על ההנחה כי הם מיועדים להמרה לפנסיה לפי הוראות פרק ז' לתקנון, במהלך השנה הנקובה בשם המסלול (יעד לפרישה 2020 עד יעד לפרישה 2060). המסלולים ינוהלו בצורה כזו, כך שככל וזמן הפרישה יתקרב תקטן רמת התנודתיות במסלול ויפחת אחוז ההשקעה במניות.

 

מנורה מציעה מספר מסלולי קופות גמל כאפיק השקעה.

 

התשואה הממוצעת של השנה האחרונה עמדה על 0.58%.

 

תקנון קרן הפנסיה של מבטחים החדשה, מעודכן ל דצמבר 2015.

 

 

ליצרת קשר ושירות לקוחות של מנורה מבטחים לחץ כאן.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות