מיסים    

מרוויחים יותר מ-600 אלף שקל בשנה? תכירו את המס הנוסף שאתם צריכים לשלם

מעודכן ל-01/2022

מרוויחים יותר מ-600 אלף שקל בשנה? תתכוננו לשלם מס יֶֶסֶף.

אז מהו המס הזה, מי משלם אותו ואיך קובעים את גובהו?

מס יסף הוא למעשה מס שמשולם על הכנסות גבוהות, ובשמו העממי – מס עשירים. כל מי שהכנסתו השנתית עולה על תקרה מסוימת שנקבעה על ידי רשות המסים משלם עוד סכום כסף מעבר למסים האחרים שהוא משלם.

מס היסף נכנס לתוקף בשנת 2013 ועמד אז על 2% נוספים על ההכנסה השנתית. על פי פקודת מס הכנסה, מאז שנת 2017 עלה שיעור המס וכיום מדובר על תוספת של 3% לתשלום הרגיל.

כאמור תקרת ההכנסות לתשלום המס נקבעת מחדש מדי שנה. נכון לשנת 2022 עומדת התקרה לתשלום מס היסף על 663,240 שקל. לשם השוואה, ב-2021 היא עמדה על 647,641 שקל, ב-2020 על 651,600 שקל וב-2019 על 649,560 שקל.

את מס היסף משלמים על חלק ההכנסה שעולה על התקרה. לדוגמה, מי שהרוויח 900,000 שקל בשנה, ישלם מס על סכום של 236,760 שקל (900,000 פחות 663,240), כלומר סכום של 7102.8 שקל.

מי צריך לשלם את המס?

על פי החוק, ישנם שלושה תנאים שכולם צריכים להתקיים כדי שתהיה חובת תשלום: ראשית, המס מוטל על אדם יחיד, כלומר לא על חברות. שנית, התשלום הוא על הכנסה חייבת, הגדרה הכוללת בתוכה סוגים שונים של הכנסות, ביניהן הכנסה מעבודה, הכנסה משכירות, הכנסה מרווחי הון ועוד. שלישית, המס מוטל רק על הכנסה שעולה על התקרה הקבועה בחוק -663,240 נכון ל-2022.

האם אפשר להפחית או לבטל את תשלום המס?

על פי פקודת מס הכנסה, יש סעיפי הכנסה, כמו למשל הפרשי שכר או דמי פדיון חופשה, שניתנים לפריסה על פני כמה שנים כך שסכום ההכנסה השנתי למעשה נמוך מסך כל ההכנסה ונמוך מתקרת המס. במצב כזה אין דרישה לתשלום מס.

עם זאת, כאשר מדובר במס שבח או במס רווחי הון, אי אפשר לפרוס אותם על מנת להקטין את גובה מס היסף (כן ניתן לחלק את התשלומים אבל לא להקטין את חבות המס).

איך משלמים?

יחיד עם הכנסות בגובה שמעל תקרת המס נדרש בכל מקרה להגיש דוח שנתי למס הכנסה עם פירוט הכנסותיו. את התשלום עצמו ניתן לעשות בצורה מקוונת באתר האינטרנט של רשות המסים.

תיאום מס – עובדים בשני מקומות? ככה תחסכו במס!

החזר ממס הכנסה – ככה תדעו אם מגיע לכם כסף