fbpx
מדריכי בנקאות

מתווה בנק ישראל – כל מה שצריך לדעת על דחיית תשלומי הלוואות

מעודכן ל-05/2020

הבנקים אימצו מתווה חדש לתקופת הקורונה המסדיר הקפאת החזרי משכנתאות והלוואות למשקי בית ולעסקים • האם גם אתם זכאים לדחייה, באילו תנאים ולמה כדאי לשים לב?

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם מתווה מקיף לדחיית תשלומי הלוואות, כסיוע ללקוחות שנקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות משבר הקורונה.

המתווה האחיד אומץ על ידי כל הבנקים בישראל, ומטרתו היא לאפשר למשקי הבית ולבעלי עסקים קטנים ובינוניים לדחות את תשלומי ההלוואות, כדי שיוכלו לצלוח את המשבר. דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה.

עיקרי המתווה

המתווה נועד להסדרת דחייה של תשלומים בשלושה מגזרי פעילות – משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי, וזאת באופן הבא:

משכנתאות –

מי זכאי לדחייה: כל מי שיש לו משכנתה לרכישת דירה.

המתווה: ניתן לדחות החזרים לתקופה של 6 חודשים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.

חשוב לזכור כי ההחזרים הללו לא ייעלמו והלווה יידרש לשלם אותם באמצעות הגדלת ההחזר החודשי שלו לאחר שישוב לשלם את המשכנתה כסדרה. כלומר, הדחייה תוביל להגדלת ההחזר החודשי בעתיד, ולכל אורך חיי ההלוואה. בכל הנוגע למשכנתאות תקופת ההלוואה לא תתארך אלא ההחזר החודשי יגדל והיא תסתיים במועדה המקורי.

סייגים: ללווה שפיגר בתשלומים לפני 28.2.2020, תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור. המתווה אינו כולל לווים שנמצאים בהליך משפטי

הלוואות צרכניות (לכל מטרה)  –

מי זכאי: כל מי שלקח הלוואה (לכל מטרה) ויתרת החוב שלו עומדת על יתרה של עד 100 אלף שקל. ובתנאי שלא היה בפיגור בהלוואה בסוף פברואר 2020. אם ללקוח היו פיגורים במהלך תקופת ההלוואה והוא הסדיר אותם, הוא זכאי לקבל את הדחיה.

המתווה: ניתן לדחות לתקופה של 3 חודשים להלוואות שיתרתן לתשלום היא עד 100 אלף שקל. במקרים מסוימים תינתן אופציה לדחייה נוספת של 3 חודשים – (בכפוף לאישור הבנק ובהתאם לשיקול דעתו).

בניגוד למשכנתאות שבהן התשלומים שנדחו יתווספו להחזר החודשי בחודשים שאחרי תקופת הדחייה ועד תום תקופת ההלוואה, הרי שבהלוואות צרכניות רגילות יהיה מדובר במנגנון תשלום אחר לחודשים שלא שולמו. על פי המתווה התשלומים שלא ישולמו עתה, ללקוחות שיבקשו זאת, יוספו בסוף תקופת ההלוואה המקורית, והיא פשוט תוארך.

הלוואות לעסקים קטנים –

מי זכאי: חברות ועסקים קטנים שיש להם מחזור שנתי של עד 25 מיליון שקל (כ-2 מיליון שקל מחזור בחודש) ושעסקיהם נפגעו ממשבר הקורונה, ובלבד שההלוואות שלהם נפרעו כסדרן וללא פיגורים וקשיים לפחות מאז תחילת מרץ 2020 ושלהערכת הבנק הם צפויים לעמוד בהחזרי הלוואה לאחר שוך המשבר.

המתווה: תקופת הדחייה במקרה זה היא גמישה מאוד, נתונה לשיקול דעתו של הבנק ולמעשה לא מובטחת. עסקים וחברות שעומדים בקריטריונים לעיל ויקבלו דחייה זמנית בהחזרים, יחזירו את התשלומים בריבית המקורית בתום תקופת ההלוואה המקורית.

ניתן לדחות החזרים לתקופה של 6 חודשים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה, בהתאם לשיקול דעת הבנק.

דגשים:

עמלות – לא ייגבו עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.

ריביות – התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. חשוב להדגיש כי דחיית תשלום הלוואה כמוה כנטילת הלוואה חדשה, בגובה הסכום הנדחה.

פריסת תשלומי ההלוואה – במשכנתאות התשלומים ייפרסו על פני יתרת תקופת ההלוואה, ובאשראי צרכני ועסקי התשלומים יידחו לסוף תקופת ההלוואה.

מועד אחרון להגשת בקשת הדחייה

ניתן להגיש לבנק את הבקשה לדחיית התשלום במסגרת מתווה זה, עד לתאריך 31.7.2020.

תגובות

הסבר בנק ישראל למתווה: "בעקבות מגפת הקורונה והשלכותיה על הכלכלה העולמית והמקומית בכלל ועל לקוחות הבנקים בפרט, משקי בית ובעלי עסקים נקלעו לקשיים כלכליים שמתבטאים, בין היתר, בירידה בהכנסות שמוביליה לקושי בהחזר ההלוואות שנטלו טרם פרוץ המגפה.

"ימים ספורים לאחר שהתבררו היקפי המגפה והשלכותיה, ומתוך רצון לסייע למשקי הבית והעסקים להתמודד עם השינוי הדרסטי שנכפה עליהם, המערכת הבנקאית החלה לאפשר  דחייה של תשלומי הלוואות, תוך שהפיקוח על הבנקים מעודד זאת בין השאר באמצעות הבהרות והקלות חשבונאיות. מתחילת המשבר ועד סוף חודש אפריל הבנקים דחו הלוואות לכ-450 אלף לקוחות מכל מגזרי הפעילות בסך מצטבר של 5.2 מיליארד שקל, היקפים חסרי תקדים.

עוד נמסר: "המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם. יודגש, כי דחייה בתשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב שהלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה, וכיוצ"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת.

"הניסיון העולמי מלמד שבמדינות מפותחות ברות השוואה לישראל (מבחינת דירוג האשראי), כגון בלגיה, צרפת, קנדה, ניו-זילנד, אוסטרליה, בריטניה, סינגפור, אירלנד והולנד - הצעדים לא נעשו בצורה גורפת על כל מגזרי האשראי במשק ואלה הותאמו בכל מדינה בהתאם לצרכים ולמצב הכלכלי. יתרה מכך, היוזמות לדחיית התשלומים, בכל המדינות הללו, אומצו בדרך של מתווה וולונטרי מול ספקי האשראי, בדומה למתווה שגובש בישראל ומוצג להלן".

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "המשבר הכלכלי הביא לפגיעה רחבה במשקי בית ועסקים רבים. הנגישות של העסקים ומשקי בית לאשראי הינה מרכיב חיוני ביכולת של המשק לצלוח את המשבר, ודחיית תשלומי הלוואות הינה מנגנון יעיל כדי להעניק סיוע תזרימי למי שנזקק לו".

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "המתווה שאומץ לדחיית תשלומים, ללקוחות שיבקשו זאת, נותן מענה משמעותי למשקי הבית ובעלי העסקים הקטנים ומסייע להם בהקלה בתזרים המזומנים, וזאת תוך שמירה על ניהול מושכל של הסיכונים על-ידי הבנקים. אני מברכת על הירתמותה של המערכת הבנקאית להוציא לפועל את המתווה שגובש, שמטרתו לסייע ללקוחות בתקופה מורכבת זו".

הבנקים המרכזיים בעולם מדפיסים כסף - האם גם בנק ישראל בדרך לשם, והאם זה יגרום לאינפלציה?

בנק ישראל תומך בהנחיות האוצר למתכונת עבודה בשעת חירום וסיוע לעצמאים

 

מלאו פרטים וקבלו הצעה אטרקטיבית לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות