fbpx
חדשות

סוף ל"חגיגה": דמי האבטלה יקוצצו ומשך הזכאות יקוצר

צילום:שירות התעסוקה
מעודכן ל-04/2021

במטרה לעודד חזרה לעבודה - מודל הארכת דמי האבטלה למי שלא יחזרו לעבודה עד לסוף יוני: תשלום נמוך יותר לתקופה קצרה יותר

בסוף יוני 2021 יפקע תיקון החקיקה להארכתם הגורפת של דמי האבטלה לכל מי שנרשם כדורש עבודה בזמן משבר הקורונה. על פי הטענה, הארכת הזכאות לדמי אבטלה הייתה חיונית לשעתה, אך הפכה לחסם בפני חזרה לעבודה. לפיכך, שירות התעסוקה ממליץ לקצר את תקופת הזכאות ולקצוב את דמי האבטלה, החל בחודש יולי הקרוב, לכל מי שלא שב לעבודה עד אז. המטרה היא לעודד חזרה לעבודה, יחד עם העמדת רשת ביטחון לאלו שיזדקקו לכך, וזאת באמצעות הסרת חסמים והעמדת כלים ותמריצים תומכי השמה.

עיקרי המודל שמציע שירות התעסוקה:

  • קיצור זכאות דיפרנציאלי – שירות התעסוקה מציע כי הארכת הזכאות לדמי אבטלה לא תהא לפי המכסה הנהוגה בחוק אלא תקוצר באופן דיפרנציאלי לפי גיל ומצב משפחתי, כך למשל דורשי עבודה צעירים מתחת לגיל 25 שנרשמו במהלך המשבר ולא שבו לעבודה עד לסוף יוני לא יהיו זכאים להארכת דמי האבטלה לאחר ה 30.6.201. לעומת זאת, דורשי עבודה בני 45 ומעלה יזכו להארכה של עד 140 יום, ולא של 175 כפי שמאפשרת מכסתם בחוק.
  • הפחתה בגובה דמי האבטלה – כדי לעודד חזרה לעבודה, דמי האבטלה לכל מי שלא שב לעבודה עד סוף חודש יוני יופחתו מהחודש השני להארכה (כלומר, מה 1.8.2021) ב 10% לחודש, עד לכדי 50% מדמי האבטלה המלאים.
  • הקשחת מבחן התעסוקה לכל דורש עבודה, בין שנרשם בזמן המשבר ובין שנרשם לאחר ה-1.7.2021: כדי לממש זכאות לדמי אבטלה, דורשי העבודה לא יידרשו רק להתייצב בלשכות התעסוקה אלא להוכיח חיפוש עבודה והשתתפות בקורסים – אחרת תישלל קצבתם.
  • עידוד השתתפות בקורסים: דורשי עבודה שייקחו חלק בקורסים והכשרות למקצועות נדרשים, ייהנו מקורס במימון המדינה שבמהלכו יקבלו דמי קיום בגובה דמי אבטלה מלאים. מעבר לכך, אם יעבדו חודשיים במקצוע שלמדו ייהנו ממענק ייחודי.

מנכ"ל שירות התעסוקה, רמי גראור, מסר:  "רשת הביטחון שנפרסה לפני למעלה משנה הצילה מאות אלפי דורשי עבודה, אך נוכח שיעורי ההתחסנות ופתיחת המשק הפכה לחסם משמעותי בפני חזרה לעבודה. מטרת דמי אבטלה היא לאפשר לדורשי העבודה להקדיש את זמנם ומרצם לחיפוש עבודה ולחזרה למעגל העבודה, בלי להיות טרודים בשאלת הפרנסה.

"אני ממליץ לאמץ את מודל שירות התעסוקה להארכת דמי האבטלה, רק כך נוכל לסייע בהחזרת מאות אלפי דורשי העבודה שיוותרו לאחר סוף חודש יוני הקרוב. יש לנו אחריות כלפיהם וכלפי החברה והכלכלה הישראלית והמודל המוצע יפעל לטובתם ברמה האישית ולטובת כלכלת ישראל. בנוסף, אני שב וקורא לכל דורשי העבודה שלא להמתין ליולי ולעשות כל מאמץ להקדים את חזרתם מחדש למעגל העבודה. מי שלא יעשה כן, יתקשה יותר לשוב לעבודה ועלול לשקוע באבטלה ממושכת".

אגף המחקר והתכנון יחד עם אגף ההשמה והמעסיקים של שירות התעסוקה מדגישים כי בשלושת העשורים האחרונים, מדיניות התעסוקה במדינות ה OECD פועלות לעידוד חזרה לעבודה באמצעות הסרת חסמים תעסוקתיים; דרבון חזרה לעבודה והתאמת רשת הביטחון באופן שיסייע בכך. העיקרון המרכזי בעיצוב רשתות הביטחון הוא דיפרנציאציה לפי גיל וסטטוס משפחתי, כך שככל שדורש העבודה צעיר יותר ו\או יש פחות התלויים בפרנסתו, כך מתקצרת תקופת הזכאות לדמי אבטלה.

גם בישראל הונהג העיקרון הזה קודם למשבר הקורונה, אלא שבמהלך המשבר הוארכה תקופת הזכאות באופן גורף עד לקיץ 2021, דבר שכאמור נתפס בשירות התעסוקה כחסם בפני חזרה לעבודה. כעת עם הצלחת מבצע החיסונים ופתיחת המשק. באגף המחקר והמדיניות בשירות התעסוקה מציינים כי מחקרים רבים מראים כי לדורשי עבודה יש נטייה לממש כמה שיותר מזכאותם לדמי אבטלה, והם מתחילים לחפש עבודה רק כשתקופת הזכאות מתקרבת לסיומה. "במציאות שבה דמי אבטלה הוארכו באופן גורף ולתקופה ארוכה כל כך", מבהיר ד"ר אופיר פינטו סמנכ"ל המחקר בשירות התעסוקה, "דמי האבטלה הפכו מרשת ביטחון לחסם בפני חזרה לעבודה".

נוכח הכוונה להאריך את תקופת הזכאות לכל מי שלא ישוב לעבודה עד לסוף יוני, בשירות התעסוקה קוראים לאמץ מודל חדש, שיסייע בחזרתם לעבודה תוך דרבון והעמדת כלים תומכי השמה לדורשי העבודה הללו. קודם למשבר הקורונה, לכל דורש עבודה שנמצא זכאי לדמי אבטלה נקצבה מכסת ימי זכאות לפי גילו ומצבו המשפחתי. ההערכה היא כי במטרה להעמיד רשת ביטחון לדורשי העבודה שלא ישובו למעגל העבודה עד לסוף יוני עשויה הממשלה להקצות להן את המכסות המלאות, לפי גילם ומצבם המשפחתי. בשירות התעסוקה חוששים כי מהלך כזה עלול ליצור תמריץ שלילי שיעכב את חזרתם של דורשי העבודה למעגל העבודה ולפיכך מציעים להעמיד רשת ביטחון קצובה, מקוצרת ומעודדת חזרה לעבודה.

על פי המודל המוצע כעת על ידי שירות התעסוקה, ב 1.7.2021 תוחזר שיטת המכסות עבור אלו שלא ישובו לעבודה עד לסוף יוני, אלא שתקופת הזכאות שתוענק להם בגינה תהיה קצרה יותר. כך למשל, בני 45 ומעלה (ללא תלויים) שמכסתם לפי חוק עומדת על 175 ימי אבטלה, יהיו זכאים מה 1.7.2021 להארכה של עד 140 ימי אבטלה וכמוהם גם בני 35-44 עם שלושה תלויים או יותר; בדומה לכך, בני 20-34 עם שלושה תלויים או יותר ובני 35-44 עם שני תלויים, שמכסתם לפי חוק עומדת על ל 138 ימי אבטלה יהיו זכאים מ-1.7.2021 להארכה של 110 ימי אבטלה. לעומת זאת, צעירים בני 28-34 ולהם עד שני תלויים, שמכסתם לפי חוק עומדת על 100 ימי אבטלה יהיו זכאים מה 1.7.2021 להארכה של עד 50 ימי אבטלה בלבד; בני 25-28 ולהם עד שני תלויים אשר מכסתם לפי חוק עומדת על 67 ימי אבטלה יהיו זכאים מ-1.7.2021 להארכה של עד 33 ימי אבטלה ואילו צעירים בני 20-25 ולהם עד שני תלויים, אשר זכאים לפי חוק למכסה של 50 ימי אבטלה, ב-1.7.2021 לא יהיו זכאים כלל להארכה.

מעבר לכך, בשירות התעסוקה מציעים לאמץ מודל של הפחתה הדרגתית בגובה דמי האבטלה לדורשי העבודה שלא יחזרו למעגל העבודה עד לסוף יוני – שמשמעו הפחתה של 10% מידי חודש עד לגובה של 50% מדמי האבטלה המלאים. כלומר, בחודש הראשון שלאחר 1.7.2021 דורשי העבודה יהיו זכאים לדמי אבטלה מלאים, בחודש השני ל 90% מדמי האבטלה, בשלישי ל-80%, ברביעי ל-70%, בחמישי ל-60% ומהשישי ואילך יהיו זכאים רק ל-50% מדמי האבטלה.

דמי האבטלה לדורשי העבודה השוהים בחל"ת ייעשה על פי אותה המתכונת של המובטלים שלהם אין מעסיק בקצה (מפוטרים או מתפטרים), אולם שירות התעסוקה מציע כי המענק לעובדים בשכר נמוך לא יינתן עוד אליהם ישירות אלא דרך המעסיק. בנוסף מוצע כי דורשי העבודה המצויים בקורסי הכשרה מקצועית למקצועות נדרשים, קרי כאלה הממומנים על ידי המדינה ומזכים בדמי קיום, ייהנו מדמי קיום בגובה דמי אבטלה מלאים.  בהקשר זה, מוצע כי עובד שהחל לעבוד במקצוע אותו למד יקבל בתום החודשיים הראשונים לעבודתו מענק עידוד. יתר על כן, שירות התעסוקה ממליץ לקדם חקיקה להעמדת רשת ביטחון סוציאלית גם לפרילנסרים, לעצמאים ולעובדים במקצועות לא סטנדרטיים. במחלקת המחקר והמדיניות של שירות התעסוקה מציעים מודלים שפותחו במדינות ה- OECD כבריטניה, ספרד ואיטליה ולהתאימם למציאות הישראלית.

שירות התעסוקה: מאז תחילת הסגר נרשמו כ-130 אלף דורשי עבודה חדשים

 

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

תגובה 1

שינוי גודל גופנים
ניגודיות