fbpx
קרנות נאמנות

סקירת מיטב דש: כמה עשו קרנות הנאמנות שלכם השבוע

לפי מיטב דש,  התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) גייסה השבוע סכום של כ-115 מיליון שקל.התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-640 מיליון שקל, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-240 מיליון שקל ואילו קרנות הסל רשמו פדיון גדול של כ-880 מיליון שקל.

הפדיון המוגבר בקרנות הסל נובע, ככל הנראה, מהוראות רגולטוריות של רשות שוק ההון. הקרנות הכספיות פודות השבוע סכום של כ-30 מיליון שקל.

  • התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
    ●  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: שומרות על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם השבוע, עם גיוס של כ-110 מיליון שקל.
  • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): רושמות גיוסים קטנים הנאמדים בכ-10 מיליון שקל.
  • קרנות אג"ח חברות: מגייסות שבוע שני ברציפות: כ-15 מיליון שקל.
  • קרנות אג"ח מדינה: לאחר שהחלו לרדת בקצב הגיוסים בשבועות האחרונים, השבוע הן עוברות לפדיון קטן הנאמד בכ-10 מיליון שקל.

שבוע המסחר נסגר במגמה חיובית במרבית שוקי המניות ובירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500 עלה בכ-15%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1.95%, ה-DAX הגרמני ירד ב-0.05%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-0.35%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו תשואה שלילית של עד כ-0.85%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו גם הן ירידות שערים של עד 0.85%.  בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי רשם ירידה של כ-0.1%.

 במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בפדיונות גדולים של כ-555 מיליון שקל.

נתון זה משקף יציאה של כ-30 מיליון שקל מן הקרנות הכספיות, ופדיונות בסך של כ- 525 מיליון שקל לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 525 מ' שקל) מבטא גיוס של כ-115 מ' שקל בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיונות של הקרנות הפסיביות בסכום של כ-640 מיליון שקל, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-240 מיליון שקל לבין קרנות הסל שרשמו פדיון גדול של כ-880 מיליון שקל.

ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שומרות על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם השבוע, עם גיוס של כ-110 מיליון שקל. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, רושמות גיוסים קטנים הנאמדים בכ-10 מיליון שקל. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, מגייסות שבוע שני ברציפות, סכום של כ-15 מיליון שקל. הקרנות האג"חיות השקליות לאחר שנותרו בשבועיים האחרונים ללא שינוי, השבוע הן רושמות גיוס של כ-10 מיליון שקל. לעומת זאת, קרנות אג"ח מדינה אשר החלו לרדת בקצב הגיוסים בשבועות האחרונים, השבוע עוברות לפדיון קטן הנאמד בכ-10 מיליון שקל. קרנות אג"ח חו"ל ממשיכות לפדות גם השבוע סכום של כ-25 מיליון שקל.

ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את השבוע בפדיונות גבוהים הנאמדים בסכום של כ-840 מיליון שקל. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שפדו כ-90 מיליון שקל לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיון גבוה בהרבה של כ-750 מיליון שקל. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-120 מיליון שקל, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-960 מיליון שקל.

ועוד ברמת התעשייה הפסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם השבוע, ושומרות על קצב הגיוסים מהשבוע שעבר בסכום הנאמד בכ-10 מיליון שקל. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמה גיוס של כ-15 מיליון שקל.
קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם השבוע, ואף עולות בקצב הגיוסים לסכום של כ-130 מיליון שקל.

ולבסוף –הקרנות הכספיות מציגות השבוע פדיון של כ-30 מיליון שקל.

קרנות נאמנות צפויות להתייקר

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות