fbpx
פיקדונות מובנים

פיקדון מובנה על סל מניות

בנק מזרחי טפחות מציע ללקוחותיו פיקדון מובנה (סטרקצ'ר) על סל של 10 מניות למשך שנתיים וחצי. בתקופה זו לא תתאפשר משיכת כספי ההפקדה באופן מלא/חלקי. המניות שהן הבסיס לפיקדון ועליהן מותנה המענק (שגודלו מפורט בהמשך) הן - Tesco plc, Applied Materials Inc ,Microsoft Corp , Emc, Target  Corp, Mcdonald's  Corp, Yum Brands, Caterpillar Inc, Norfolk Southern Corp, Emerican Express Co.

במזרחי טפחות מוסרים את הפרטים הבאים - הבטחת קרן:  מלאה – 100% מהקרן הנומינאלית השקלית, ללא הפרשי הצמדה וריבית;  היום הקובע:  יום ההפקדה בפועל, 10/07/2013 (להלן- "יום ההפקדה");  מינימום הפקדה:  20 אלף שקל; ביטול הפקדה: הבנק רשאי לבטל את ההפקדה בכל עת עד ליום הקובע ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה יזוכה הלקוח בגובה הסכומים שהפקיד.

מענק מותנה:  מעבר לקרן השקלית הנומינאלית המובטחת (ללא הפרשי הצמדה וריבית), עשוי הלקוח לקבל מענק מותנה. גובה המענק וסכומו מותנים במספר תנאים כמפורט להלן: תשואת הסל: תחושב כממוצע התשואות של סך כל עשר המניות בסל בהתאם לתשואת כל מניה בסוף התקופה, קרי בתום 3 שנים, תשואת  כל מניה תחושב לפי המתכונת הבאה: משקל המניות בסל-לכל אחת מעשר המניות משקל זהה בסל-10%.

שער כניסה: שער הסגירה, בבורסה הרלוונטית, של כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, בסוף יום המסחר במועד ההפקדה. במידה ולא יפורסם שער של אחת מהמניות המרכיבות את הסל במועד ההפקדה, ייקבע שער המניה  ביום המסחר הבא לאחר מכן.

שער יציאה:  שער הסגירה, בבורסה הרלוונטית, של כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, בתאריך 08/01/2016. אם לא ייקבע שער בתאריך זה, יידחה השער ליום המסחר הבא לאחר מכן. מועד הפירעון יידחה גם הוא בהתאמה.

תשואת המניה:  תהיה שווה ל"שער היציאה" חלקי "שער הכניסה" מינוס 1, בכפוף למגבלות להלן. חסם לתשואת המניה:  40% מעל שער כניסה של כל מניה בסל. שיעור העלייה של כל מניה חסום בתקרה שלא תעלה על 40% מעל לשער הכניסה שלה במידה ובמהלך חיי המוצר, תשואת מניה כלשהי תהיה גבוהה או שווה לחסם (לפי מחיר הסגירה ביום מסחר כלשהו במהלך תקופת המוצר), אפילו פעם אחת במהלך חיי המוצר אזי תשואת מניה זו תקובע בסל ל- 4.5% (קיבוע זה של תשואת מניה ספציפית שחצתה את החסם יהיה תקף גם במצב שבסוף התקופה מחיר המניה ירד ביחס לשער הכניסה).

בתום תקופת המוצר יחושב ממוצע משוקלל של תשואות כל המניות המרכיבות את הסל (מ"נקודה לנקודה" בסוף התקופה),  בכפוף לנגיעה בחסם כאמור לעיל. בכל מקרה, גם במצב בו תשואת הסל שלילית הלקוח יקבל את מלוא הקרן, קרי,הקרן השקלית הנומינאלית מובטחת - 100%.

מס: מס במקור בשיעור של 25% ליחיד על הרווח הריאלי. שיעורי המס כפופים לשינויים על פי דין.

בבנק מדגישים בפרסום שלהם כי האמור אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות המס הנוגעות למוצר זה, מומלץ לכל רוכש של המוצר לפנות לקבלת ייעוץ מס מקצועי על בסיס הנתונים המיוחדים לו.

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות