fbpx
מדריכי בנקאות

צ'ק ביטחון – איך רושמים וממה כדאי להיזהר?

הפקדת שיקים

מעודכן ל-01/2020

כל מה שחשוב לדעת על צ'ק ביטחון והשימוש בו

מה זה צ'ק ביטחון?

צ'ק ביטחון הוא המחאה בנקאית, שמעליה מושך הצ'ק (רושם הצ'ק) כותב את צמד המילים 'לביטחון בלבד', או 'צ'ק ביטחון' או רק 'לביטחון', כדי להבטיח חוב כלשהו. צ'ק ביטחון הוא אמצעי ביטחון פשוט ומקובל מאוד, והשימוש בו נפוץ בעיקר בעסקאות של השכרת דירה. רוב השוכרים מעבירים צ'ק ביטחון לטובת משכיר הדירה.

רבים מאלו שרושמים 'צ'ק ביטחון' ומוסרים אותו כערובה לקיום התחייבויותיהם, כלל לא מודעים למשמעות משיכת הצ'ק ולכך שמחזיק הצ'ק יכול לעשות בו שימוש ולהפקידו בבנק.

איך זה עובד?

צ'ק הביטחון הוא למעשה צ'ק רגיל לכל דבר, ומופיעים בו שם הנמען לתשלום, הסכום לתשלום, חתימת נותן הצ'ק, וכמובן המילים "צ'ק ביטחון" (או "שיק ביטחון" או "לביטחון בלבד") בחלקו העליון של הצ'ק. את שדה התאריך יש להשאיר ריק, על מנת שהצ'ק יהיה זמין להפקדה ושלא יפוג תוקפו.

אם השוכר הפר את החוזה וגרם לנזק כספי למשכיר, ובהתאם לכתוב בחוזה השכירות, יכול המשכיר לפדות את צ'ק הביטחון.

שימו לב: גם אם החוזה קובע אחרת, מבחינה טכנית יכול המשכיר לפדות את צ'ק הביטחון בכל רגע, ואילו השוכר יכול לבטל את הצ'ק בכל רגע (מהלכים כאלה עלולים לגרור כמובן השלכות חוקיות ומשפטיות).

מבחינת הבנק, צ'ק ביטחון הוא כמו כל צ'ק רגיל, והבנק אינו מתייחס למילים "לביטחון בלבד" או "צ'ק ביטחון" הרשומות עליו. ברגע שהצ'ק מלא, תקין וחתום – הבנק יכבד אותו.

בנוסף, אם הסחירות של צ'ק הביטחון לא מוגבלת באמצעות כתיבת "למוטב בלבד" ו"בלתי סחיר", יכול המשכיר גם להסב את צ'ק הביטחון לגורם נוסף.

במה שונה צ'ק ביטחון מצ'ק רגיל?

ההבדל המהותי בין צ'ק ביטחון לצ'ק רגיל הוא היותו מעוגן בחוזה השכירות, ולכן חשוב לכלול בחוזה בפירוש את התנאים שבהם ניתן לפדות את צ'ק הביטחון, וכן סעיף שמחייב את המשכיר להודיע לשוכר מראש ובכתב שהוא עומד לפדות את צ'ק הביטחון בתוך פרק זמן מוגדר, אלא אם יפרע השוכר את חובותיו במהלך תקופת ההתראה.

יתרונות השימוש בצ'ק ביטחון

  • פשוט להפקה - אין צורך להגיע לסניף הבנק על מנת להוציא צ'ק ביטחון.
  • הוצאת הצ'ק אינה כרוכה בעמלה.
  • פדיון הצ'ק מתבצע בבנק ואין צורך לפנות להוצאה לפועל.

חסרונות בשימוש בצ'ק ביטחון

  • המשכיר יכול להפקיד את צ'ק הביטחון בכל עת.
  • השוכר יכול לבטלו (אם כי הביטול צריך להיעשות כדין ובתום לב).
  • ניתן להסב צ'ק ביטחון שלא הוגבלה הסחירות שלו.
  • אם אין בחשבון הבנק של השוכר מספיק כסף/אשראי על מנת לכסות את הצ'ק, לא יוכל המשכיר לפדות אותו.

איך נקטין את הסיכון בשימוש בצ'ק ביטחון?

ראשית, חשוב להכיר בכך שמדובר בצ'ק לכל דבר, ולכן כדאי לתת אותו במשורה. צעד נוסף שניתן לעשות הוא למנוע את סחירותו באמצעות כתיבת המילים 'למוטב בלבד' ומילוי שם מדויק של בעל החוב.

במסגרת החוזה, כדאי לשוכר להכניס סעיף שמציין כי לפני הפקדת הצ'ק מחויב מחזיק הצ'ק (המשכיר בדרך כלל) להודיע לחייב כי הוא הולך לפדות את הצ'ק בתוך פרק זמן מסוים.

מדריך למשכירי דירה - היכן לפרסם? צריך מתווך? איך לעשות חוזה?

תשלומים שוטפים בדירה שכורה - מי משלם את החשבונות? ומה קורה במקרה של חוב?

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות