fbpx
תוכן ממומן

קופת גמל להשקעה - חיסכון בתקופת הקורונה

קופת גמל להשקעה–חיסכון נבון, צילום:Shutterstock

בתקופה האחרונה נוכחנו כי הבלתי צפוי הפך לדבר הצפוי ביותר ולכן מוצע לבחון את האפשרויות העומדות בפנינו כיום בשביל המחר.

העובדה שחיסכון הוא עניין חשוב, הן לתקופות של משבר פיננסי והן לפנסיה, אין צורך להרחיב במילים. ואולם, לא כל חסכון שמתאים לפנסיה בהכרח מתאים לזמן משבר ולכן מוצע להתייעץ עם בעל רישיון לעניין זה, לרבות לגבי האפשרות לבחור באפיק חיסכון שעשוי להתאים לשני הצרכים כגון קופת גמל להשקעה. כלומר, חיסכון שמאפשר לחוסך ליהנות מהטבות מס עתידיות כמו פטור ממס על רווחים במידה והחוסך יבחר למשוך הכספים כקצבה החל מגיל 60, אבל גם כזה שיהיה גמיש ונזיל, במקרה של משבר בלתי צפוי, כמו בימי קורונה. במקרה שבו החוסך יבחר למשוך הכספים בצורה הונית. במקרה זה ינוכה מס על הרווחים כדין.

קופות הגמל

לאחר הרפורמה בשוק הפנסיוני היה נדמה שאטרקטיביות מוצר קופת הגמל פחתה. עד לרפורמה, קופות הגמל החזיקו ביתרון בולט על פני קרנות הפנסיה - היכולת למשוך את הכסף שנצבר החל מגיל 60, באופן הוני בהתאם להוראות הדין בשונה מקרנות הפנסיה בהן המשיכה הינה כקצבה חודשית. בהתאם להוראות הדין שעודכנו במסגרת הרפורמה, כספים שהופקדו לקופת גמל החל משנת 2008ניתן לפדותם כקצבה חודשית בהתאם להוראות הדין.

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה הינה מוצר חיסכון חדש יחסית המתאים הן לטווח קצר והן לטווח ארוך

שבו כל חוסך שכיר או עצמאי יכול להצטרף לקופת גמל להשקעה במעמד עצמאי בהתאם להוראות הדין ולהפקיד אליה סכום כסף עד לתקרה שנתית של 71,337 ש"ח נכון לשנת המס 2020 לאדם ברמת ת"ז בכלל קופות הגמל להשקעה שיש ברשותו כאשר בעתיד יוכל החוסך להינות מפטור ממס על רווחים בכפוף למשיכת הכספים כקצבה החל מגיל 60. ככל ויבחר למשוך הכסף בצורה הונית, ינוכה מס על הרווחים כדין.

גמישות

יתרון נוסף של 'קופות הגמל להשקעה' מתגלה כאשר בוחנים את פרמטר הגמישות. ראשית, הכסף של החוסכים בקופות הגמל להשקעה הוא כסף נזיל. כלומר, בשונה מקרן הפנסיה החוסך רשאי לפדות את הכספים שהצטברו בקופת הגמל עוד לפני גיל הפנסיה באופן הוני בתשלום מס על רווחים. בתקופה הנוכחית הנזילות הזו עשויה להיות משמעותית.

הגמישות מתאפיינת ביכולת של החוסך לעבור בין מסלולי השקעה בקופת הגמל להשקעה בחברה המנהלת וכן, באפשרות לנייד את חשבון החוסך בקופה לחברה מנהלת אחרת וזאת בלי לשלם קנס ובלי שהמעבר נחשב לאירוע מס.

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ הינה אחת מהחברות המנהלות בשוק ההון המנהלת קופת גמל להשקעה במגוון מסלולי השקעה בחשיפה משתנה למניות בהתאם להעדפה ורצון החוסך.

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל הינה חברה ותיקה בשוק ההון, בעלת ידע וניסיון רב שנים בתחום, המנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ- 62 מיליארד ש"ח עבור כ-800 אלף עמיתים באמצעות הפניקס השקעות ופיננסיים מהגופים המובילים בשוק ההון.

*הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד, אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ מס בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. במקרה של סתירה באמור לעיל לבין הוראות הדין, יגברו הוראות הדין. המידע לעיל אינו מבוסס על נתונים ייחודיים של החוסך וכי הטבות המס ככל שיינתנו, תיקבענה אך ורק על ידי רשויות המס שם יילקחו בחשבון כלל הנתונים הפרטניים של החוסך שאינם מקבלים ביטוי במודעה זו. אין במידע האמור לעיל כדי להוות אישור ו/או הבטחה כלשהי לקבלת הטבות מס מרשויות המס.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

Avatar

אלחנן בריסק

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות