fbpx
שוק ההון

ראדא תעשיות: עלייה בהפסד הנקי למרות עלייה בהכנסות

ראדא תעשיות אלקטרוניות מדווחת על תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2019:

ההכנסות הסתכמו ברבעון השני של 2019 ב- 10.0 מיליון דולר, גידול של 52% בהשוואה להכנסות של 6.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2018.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השני של 2019 ב- 3.6 מיליון דולר (36% מההכנסות), גידול של 51% בהשוואה לרווח גולמי של 2.4 מיליון דולר (36% מההכנסות) ברבעון השני של 2018.

ההפסד התפעולי הסתכם ברבעון השני של 2019 ב- 0.8 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 0.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2018.

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות של ראדא ברבעון השני של 2019 הסתכם ב- 0.6 מיליון דולר,  בהשוואה לרווח נקי של 0.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2018.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה נכון ליום 30 ביוני 2019 הסתכמה ב- 15 מיליון דולר בהשוואה ל- 21 מיליון דולר בסוף שנת 2018, נוכח השקעות מתמשכות וגידול במלאים שמטרתם לתמוך בגידול בהכנסות.

 

לגבי המחצית הראשונה של השנה ההכנסות הסתכמו במחצית הראשונה של 2019 ב- 18.7 מיליון דולר, גידול של 49% בהשוואה להכנסות של 12.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2018.

הרווח הגולמי הסתכם במחצית הראשונה של 2019 ב- 6.7 מיליון דולר (36% מההכנסות), גידול של 48% בהשוואה לרווח גולמי של 4.6 מיליון דולר (36% מההכנסות) במחצית הראשונה של 2018.

ההפסד התפעולי הסתכם במחצית הראשונה של 2019 ב- 1.4 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 0.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2018.

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות של ראדא במחצית הראשונה של 2019 הסתכם ב- 1.0 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של 0.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2018.

דב סלע, מנכ"ל ראדא אמר: "שוק המכ"מים הטקטיים שלנו עבר מהשלב הראשוני לשלב הצמיחה ומתקרב לנקודת מפנה, כפי שניתן לראות מהגידול המשמעותי בהכנסות החברה. אנו ממשיכים להשקיע במחקר ופיתוח במטרה לחזק את מעמדנו בשוק זה ולנצל את הזדמנויות הצמיחה המשמעותיות הניצבות בפנינו. אנו בונים את הפעילות שלנו בארה"ב במטרה להגיע ליכולת ייצור מקומית עד סוף השנה. לצד השוק האמריקאי, אנו רואים מומנטום חזק בשווקים נוספים כמו ישראל, אירופה ועוד. בהתאם לכך, אנו מעלים את תחזית ההכנסות שלנו למעל ל-43 מיליון דולר, גידול של 54% ביחס לאשתקד."

ראדא: עלייה בהכנסות, מעבר להפסד נקי

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות