fbpx
שוק ההון

רווחי מקס נחתכו בכמעט40% עקב זינוק בהוצאות

חברת כרטיסי האשראי מקס מדווחת על סוף  2019, שנה שבההתנתקה מבנק לאומי, עם רווח נקי (בנטרול השפעות חד פעמיות) של 110 מיליון שקלים - ירידה של 38% לעומת 2018. לצד זאת, ההכנסות עלו בשיעור של 0.3% ל-1.3 מיליארד שקל, למרות הירידה בעמלה הצולבת בתחילת 2019 והתייקרות בעלות מקורות המימון של החברה, כשהכנסות הריבית של מקס אמנם תפחו ב-22.5% ל-409 מיליון שקל, אך גם נרשמה עלייה חדה של 248% בהוצאות המימון מ-27 מיליון שקל ב-2018 ל-94 מיליון שקל ב-2019 וזאת על רקע הפרידה מבנק לאומי.

עד הפרידה  מלאומי קיבלה מקס אשראי זול מלאומי שהותאם להתחייבויות שלה, ואילו עם הפרידה גדלו ההוצאות בשל גיוון מקורות האשראי. עוד, התשלומים לבנקים,בעיקר ללאומי, עלו ב-32.1% ל-177 מיליון שקל, שכן, למול ההסכם הישן שהיה למקס עת הייתה בבעלות לאומי, מיטיב יותר עם לאומי בחלוקת ההכנסות.

העלייה בהכנסות נובעת משיפור בריבית הממוצעת בעקבות שינוי בתמהיל האשראי הצרכני(מתן יותר אשראי לכל מטרה על חשבון אשראי סולידי יותר לרכישת רכבים) ועלייה באשראי לבתי עסק. תיק האשראי הצרכני הסתכם ב-5.6 מיליארד שקל נכון לסוף 2019, עלייה של 2.2% לעומת סוף 2018, אך התמהיל השתנה, כאמור, כאשר בוצע קיטון באשראי הפחות רווחי לרכבים לטובת אשראי יותר רווחי לכל מטרה.

שיעור הריבית הממוצעת של מקס דווקא ירד בחודש האחרון של 2019 בהשוואה לחודש האחרון של 2018 ועמד על 7.9% לעומת 8.8% בחודש האחרון של 2018. הסיבה לכך נובעת בין היתר מכניסה של מקס לתחרות עזה יותר על הלקוחות החזקים.

הריבית הממוצעת בשנת 2019 כולה עמדה על 7.8% לעומת 7.4% ב-2018. האשראי לעסקים צמח ב-70% ל-392 מיליון שקל ושיעור הריבית הממוצע עמד על 6.4% בדצמבר 2019 לעומת 6.1% בדצמבר 2018. ההוצאות בגין הפסדי אשראי עלו ב-22% ל-139 מיליון שקל בשל השינוי בתמהיל הסיכון. הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד של 250 מיליון שקל לאחר שאושר יעד יחס הון עצמי למאזן של 10%.

היקף הכרטיסים הבנקאיים הפעילים של מקס צמח רק ב-0.5% ל-1.43 מיליון ואילו בכרטיסים החוץ בנקאיים הפעילים נרשמה עלייה חדה הרבה יותר של 13.5% ל-749 מיליון שקל. בנטרול ההשפעה של ביטול מועדון הלקוחות של מקס ושופרסל שעבר לפני שנתיים לכאל ולכן גרם למקס לאבד מחזיקי כרטיס בהדרגה - הזינוק במספר הכרטיסים החוץ בנקאיים היה עומד על 31% בעיקר תודות מועדון פוקס ומועדון סקיימקס הטרי.

רון פאינרו, מנכ"ל מקס, אמר כי "מעבר לירידה בעמלה הצולבת שהשפיעה על כלל השוק, מקס התמודדה בשנה האחרונה עם השפעות ייחודיות שלא היו מנת חלקן של אף שחקן אחר בענף בהן עליה משמעותית בעלויות המימון והשקעה מאסיבית בבניית מותג חדש לחלוטין. תמורות אלו המסתכמות בלמעלה מ-85 מיליון שקל לצד השפעות כניסת הסכם תפעול הנפקה חדש וארוך טווח עם לאומי הביאו לכך שהרווח הנקי בשנת מעבר זו היה נמוך מרמת הרווחיות אותה השיגה החברה בשנים האחרונות - ירידה שצפינו מראש בתכנית הרב שנתית שלנו".

מקס תרכוש את קרדיט גארד

למה מועדון הלקוחות המשותף למקס ולפוקס לא מתרומם

מלאו פרטים וקבלו את ההצעה האטרקטיבית ביותר לניהול חשבון ניירות ערך.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות