fbpx
חדשות

רשות ני"ע תגביר את הרגולציה על זירות הסוחר ותגביל את המינוף

ענת גוואטה, יו"ר ני"ע. צילום: ענבל מרמרי

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור הצעה לתיקון תקנות זירות סוחר בעניין שינוי רמות המינוף של המכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירות הסוחר ופרסום שיעור הלקוחות המפסידים בהן במהלך השנה האחרונה.

מטרת התיקון לחזק את השמירה על ציבור המשקיעים, ביחס לסיכון הגלום במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירות הסוחר, אשר מציעות את שירותיהן לציבור, ולהם סיכון גבוה.

התיקון נועד להפחית, בין השאר, את מספר העסקאות הנסגרות על ידי זירות הסוחר באופן יזום בשל רמת המינוף הגבוהה, כך שיגביר את הסיכון להפסד השקעת הלקוח.

עקב שיעור הלקוחות המפסידים בזירות הסוחר, ומשום שהזירות פונות בעיקר לציבור, הרשות סבורה כי קיים בסיס לבחינה מחודשת של נוסח התקנות.

המדיניות שמובילה הרשות, מתכתבת עם המגמה העולמית של צמצום רמות המינוף הנהוגות בכלי השקעה זה. מאז שאושרו התקנות בשנת 2014, רגולטורים ברחבי העולם פעלו ופועלים לצמצום רמות המינוף הנהוגות בשימוש בזירות הסוחר.

משמעות המינוף המובנה במכשיר פיננסי, הנסחר בזירה, היא כי לקוח אינו נדרש להפקיד כספים בשווי מלוא ערכן הנקוב של עסקאותיו בזירה, אלא רק בשיעור מסוים מערכן. ככל שרמות המינוף גבוהות יותר, כך תנודות קטנות יותר בשער נכס הבסיס עלולות לגרום ללקוחות הפסדים מהשקעתם. משכך, המינוף מגדיל את הסיכון ללקוח.

הרשות מבקשת לשנות את רמות המינוף המקסימליות, באופן הבא: במקום  1:100, כנדרש היום  במכשיר פיננסי ברמת סיכון נמוכה, יעמוד שיעור המינוף על 1:30; במקום 1:40, כנדרש היום במכשיר פיננסי ברמת סיכון בינונית, יעמוד שיעור המינוף על 1:20; במקום 1:20, כנדרש היום במכשיר פיננסי ברמת סיכון גבוהה, יעמוד שיעור המינוף על 1:5.

בנוסף, במסגרת תפקידה, מבקשת הרשות להגביר את השקיפות ולהפוך חלק מהמידע הנוגע למאפייני הפעילות בזירות הסוחר, למידע פומבי. הגברת השקיפות נועדה להעניק לציבור המשקיעים כלים טובים יותר לקבלת החלטות השקעה.

כיום, מידע זה מועבר לרשות בלבד במסגרת דיווחי הזירות. נוסח התקנות הקיימות כיום קובע כי זירת סוחר תגיש לרשות "דוח לקוחות מפסידים ולקוחות מרוויחים" במספר מועדים במהלך השנה: חודשי, רבעוני ושנתי.

דוח זה כולל, בין היתר, מידע בדבר מספר הלקוחות הפעילים המרוויחים בזירה, מספר הלקוחות הפעילים המפסידים ושיעורם מסך כל הלקוחות הפעילים.

בהתאם לתקנות, כפי שאושרו בעבר על ידי ועדת הכספים, דוחות אלו אינם שקופים לציבור ואינם מפורסמים באתר או באתרי האינטרנט שמפעילות זירות הסוחר.

לפי הרשות מדובר במידע חשוב הנוגע לסיכונים הנובעים ממסחר בזירות הסוחר. לפיכך, לעמדת הרשות ראוי שמידע זה יהיה חשוף בפני המשקיעים, באופן שיקל עליהם לקבל החלטת השקעה המבוססת על נתונים מלאים.

לכן הרשות מבקשת להוסיף בתקנות דרישה לפרסום פומבי של הנתון השנתי בדבר שיעור הלקוחות המפסידים בזירות הסוחר. כמו כן, הרשות מעוניינת כי נתון זה ייכלל באזהרות שזירת הסוחר מחויבת לכלול בפרסומיה.

רשות ניירות ערך: זירות הסוחר יפחיתו את המינוף לסוחרים; כך הזירה תהיה פחות מסוכנת

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות