fbpx
חדשות

שוק האשראי: גיוס חוב נטו משמעותי בהלוואות בנקאיות במגזר העסקי

אבד הכסף
מעודכן ל-07/2020

לראשונה זה שנים: יתרת החוב לא-לדיור קטנה משמעותית ברביע בראשון של 2020 בכ-4 מיליארדים (1.8%-) – כך עולה מנתוני בנק ישראל על התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי

על רקע המשבר הכלכלי בעקבות הקורונה נרשמו כמה התפתחויות בנתוני החוב של המגזר הפרטי הלא- פיננסי:

החוב של המגזר העסקי

  • ברביע הראשון של שנת 2020 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-7 מיליארדי שקלים (0.8%) לרמה של כ-968 מיליארדים – כך נמסר מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה. העלייה ביתרת החוב נבעה מגיוס חוב נטו משמעותי בהלוואות בנקאיות (כ-17 מיליארדי שקלים) על רקע משבר הקורונה, וכן מפיחות של כ-3.2% בשער החליפין של השקל מול הדולר, שהגדיל את השווי של החוב הנקוב במט"ח והצמוד לו. השפעות אלו קוזזו ברובן כתוצאה מפירעונות נטו באפיקי הגיוס החוץ בנקאיים – פירעונות של הלוואות מתושבי חוץ ומהגופים המוסדיים. כתוצאה מכך ירד שיעור השינוי השנתי ביתרת החוב החוץ-בנקאי.
  • ברביע הראשון של השנה הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-10.6 מיליארדי שקלים, דומה לממוצע הגיוסים הרבעוני בשנת 2019. חברות מענף הנדל"ן והבינוי ממשיכות להוביל בגיוסים – כ-65% מהגיוסים ברביע זה בוצעו על ידן. בחודשים אפריל-מאי 2020 הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-5.7, וכ-4.4 מיליארדי שקלים, בהתאמה. (איור 3).
  • בחודש מרץ 2020 המרווח בין תשואת האג"ח הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות התרחב משמעותית (כ-1.2 נקודות אחוז) ביחס למרווח שבחודש פברואר, על רקע משבר הקורונה עד לכ-2.2 נק' האחוז. באפריל 2020 מרווח זה שב והצטמצם עד לרמה של כ-1.7 נק' האחוז.

החוב של משקי הבית

  • יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע הראשון של שנת 2020 לרמה של כ-592 מיליארדי שקלים - עלייה של כ-4 מיליארדים (0.8%): יתרת החוב לדיור גדלה בכ-8 מיליארדי שקלים (1%) לרמה של כ-394 מיליארדים, ואילו יתרת החוב לא לדיור קטנה משמעותית בכ-4 מיליארדים (1.8%-), לראשונה זה שנים, לרמה של כ-198 מיליארדים. כתוצאה מכך חלה ברביע זה ירידה משמעותית בשיעור השינוי השנתי של יתרת החוב לא לדיור.
  • בחודש מרץ 2020 נרשמה עלייה משמעותית, עונתית בחלקה, בנטילת משכנתאות חדשות והן הסתכמו בכ-8.7 מיליארדי שקלים, סכום גבוה משמעותית מזה של החודש המקביל אשתקד (כ-5.3 מיליארדים). באפריל 2020 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-5 מיליארדי שקלים, בדומה לחודש המקביל בשנת 2019).

יתרת החוב לדיור מסך החוב של משקי הבית עלתה בכ-1.8 מיליארד שקל באפריל

 

 

 

 

 

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות