fbpx
מיסים

תושב חוזר – מדריך זכויות והטבות מכס

פיקסביי
מעודכן ל-11/2019

אזרחי ישראל המתגוררים בחו"ל זכאים למגוון זכויות במסגרת עידוד חזרתם לארץ. מסיבה זו הוסרו חסמי מס לתושבים חוזרים. בחלק מהמקרים הם זכאים לפטור מס מלא ובמקרים אחרים לפטור חלקי. ההטבות לתושב חוזר יינתנו מיום החזרה הקובעת ולמשך תשעה חודשים.

מי מוגדר כתושב חוזר לעניין מכס?

תושב חוזר - הוא אזרח ישראלי מעל גיל שמונה עשרה שהיה בעבר תושב ישראל ועבר להתגורר מחוץ לישראל, וחזר לישראל לישיבת קבע לאחר שהות של שנתיים ויותר לפחות, ולא ביקר בישראל יותר מארבעה חודשים בכל שנה לסירוגין או ברציפות בכל שנת היעדרות (בשנתיים האחרונות לפני חזרתו לישראל).

שנת היעדרות מהארץ - מחושבת ממחרת יום היציאה לחו"ל (לפי שנה קלנדרית).

תקופת השירות בצה"ל (סדיר או מילואים), לא תיפגע בחישוב תקופת הזכאות ובחישוב הביקורים בארץ.

הזכאים שדינם שווה כדינו של תושב חוזר בהטבות המכס:

תושב קבע – אשר יש בידו אשרה לישיבת קבע (למעט אזרח ארץ אויב, או תושב השטחים).

עולה בשנית - שהוכר ע"י משרד הפנים כעולה בשני, כגון: אדם הזכאי לעלייה מכוח חוק השבות, אשר בעבר ויתר על אזרחותו הישראלית, או אדם שבעבר הצהיר ארל"י (איני רוצה להיות ישראלי) ושהה בחו"ל לפחות 7 שנים , או שפקעה תושבותיו מסיבה אחרת כגון: שרכש מעמד זר אחר.

סטודנט תושב ישראל - יחשב מי שחזר לישיבת קבע בישראל לאחר ששהה בחו"ל לפחות 18 חודשים לצורך לימודים במוסד להשכלה גבוהה ,(המוכר ככזה בישראל במשך שתי שנים אקדמאיות רצופות), או היה תלמיד מן המניין במוסד כאמור, וקיבל תואר אקדמאי מטעם אותו מוסד בחו"ל (בתוך 18 חודש),  וחזרתו לישראל  בתוך 6 חודשים מיד עם סיום לימודיו או מיום קבלת התואר.

התנאים הנוספים לבני זוג בזכאותם להטבות מכס:

 • תושב חוזר - יהא זכאי לייבא בפטור ממיסים גם על חפץ ביתי ששוחרר בעבר בפטור ממיסים על ידי בן /בת זוגו, וזאת בתנאי שחלפו 6 שנים ממועד שחרור אותו חפץ.
 • לא יאושר פטור לאחד מבני-זוג ללא בדיקת דרכונו של בן הזוג השני, גם במקרה שרק שאחד מהם זכאי להטבת מכס. במקרה שבו בני זוג פרודים או בהליכי גירושין שנכנסו יחד או לחוד, ייחשבו כנשואים לעניין זה וחייבים בהצגת דרכון של שני בני הזוג.
 • זכאי המגיע לארץ ללא בן/בת זוגו, ומבקש לקבל זכויות של תושב חוזר במכס, עליו להצטייד בטופס הצהרת בן/בת הזוג שנמצא/ת בחו"ל (טופס 142) ניתן לקבל דוגמת טופס במשרדנו או להורידו כאן. בצירוף חתימה נוטריונית או הצהרה בנוכחות קונסול ישראל בחו"ל,

כמו כן יש לצרף צילום דרכון של בן / בת הזוג שנותר/ה בחו"ל, אשר תקף שנתיים לפחות קודם יום החזרה לישראל.

המסמכים הנדרשים לשם קבלת זכאות הטבות המכס לתושב חוזר:

 • הצגת תעודת תושב חוזר, או תעודת טיפול למעמד תושב חוזר.
 • דרכון ישראלי בתוקף.
 • סטודנט חוזר - הצגת אישור מהמוסד בו למד, על היותו סטודנט במשך שתי שנים אקדמאיות, או על קבלת תואר אקדמאי.
 • מילוי טופס הצהרה על פירוט הטובין (טופס 130).
 • מילוי שאלון הכרה לתושב חוזר לצורכי פטור ממכס (במידה ולא הונפק אישור ממשרד העלייה והקליטה של תושב חוזר)(טופס 131).

ייבוא חפצים אישיים

תושבים חוזרים זכאים לפטור ממסים (מכס, מס קנייה ומע”מ) על ייבוא החפצים האישיים הבאים:

 • הלבשה, הנעלה וטואלטיקה – מה שנהוג להביא כמטען יד.
 • יינות ומשקאות – משקאות חריפים עד 1 ליטר ויינות, עד 2 ליטר לאדם מעל גיל 18.
 • תמרוקים שמכילים אלכוהול – עד רבע ליטר לאדם.
 • טבק – עד 250 גרם או פקט סיגריות, או שערכם לא עולה על 200 דולר לאדם מעל גיל שנתיים.

במסגרת 200 הדולרים הללו ניתן לייבא גם מזון שמשקלו הכולל עד 3 ק”ג.

הזכאות לפטור במכס תינתן לבני 18 ומעלה. אם ערכו של חפץ מיובא יעלה על 200 דולר, לא רק שהזכות לפטור תישלל מכם, אלא תצטרכו להוסיף את ההפרש על ערכו המלא של החפץ המיובא.

שימו לב – תנאים לקבלת הפטור במכס:

 • כל החפצים ומסמכי הייבוא חייבים להיות רשומים על שמכם.
 • החפצים חייבים להיות מיועדים לשימוש עצמי ובכמות סבירה.
 • אם החפצים שייכים לזוג נשוי, הם לא ישוחררו עד שיוצגו מסמכי שני בני הזוג.
 • סטודנט חוזר חייב להראות אישור לימודים מהמוסד שבו למד.

ייבוא חפצי בית

חזרתם משהות ממושכת בגולה ואתם מביאים אתכם מכולה של חפצי בית? ודאו שיש בידיכם הוכחה על ניהול משק בית עצמאי. ההוכחה יכולה להיות בצורת חוזה שכירות או מסמך שמהווה אישור על מקום מגורים בבעלותכם.

ב"חפצי בית" הכוונה לחפצים המשמשים באופן סטנדרטי בדירת מגורים, ובכללם ציוד ספורט ביתי (מכשירי כושר ביתיים, אופניים, ציוד לטניס וכדו'), ציוד משרדי ביתי, כגון: מדפסת, פקס, וכדומה, עד פריט אחד מכל סוג. במסגרת סעיף זה תוכלו לייבא חפצים שאינם כוללים ציוד להתקנת קבע (כמו אינסטלציה, חומרים לבנייה, לריצוף או לכיסוי קירות), בלא יותר משני משלוחים.

שימו לב:

 • לא ניתן יהיה לייבא בפטור ממכס, מכשירים וכלים תעשייתיים או שאינם נמצאים בדירת מגורים או בחצר כגון: טובין לאינסטלציה, חומרים לבנייה, לריצוף, או טפטים לכיסוי קירות, אריחים, וכו'.
 • בכל מקרה של ספק יש לברר מראש במכס אם הפטור חל, ואם החפץ שבו מדובר ייהנה מרשימת הפטור של "חפצי בית".
 • ניתן לממש שני משלוחים לחפצי בית בלבד, "משלוח" עשוי להיות בקונטיינר, ויכול להיות גם בארגז קרטון קטן.
 • אם העברת עמך ארגז של חפצי בית במטענך האישי (כ 20 ק"ג) בעת כניסתך לישראל, ארגז זה לא יגרע מזכאותך לשני משלוחים נוספים של חפצי בית שלגביהם תהיה זכאי לפטור ולא תחויב במיסים, אלא שיוטל עליך לעבור עם הארגז במסלול האדום, להצהיר על הטובין.
 • הזכאות לשני משלוחים בלבד, כוללת את כל בני המשפחה אשר נמצאים באותו מעמד.
 • מכשירי חשמל והאלקטרוניקה ניתן לייבא פריט אחד מכל סוג למשפחה, למעט 2 מקלטי טלוויזיות ו 2 מחשבים אישיים, וכן פריטי ריהוט עיקריים.
 • הוכחת ניהול משק בית עצמאי בישראל, בהצגת מסמך המעיד שהנך בעל דירה, או בהצגת חוזה שכירות מבויל
 • כל החפצים וכל מסמכי היבוא, חייבים להיות רשומים על שמך.
 • מסמך המוכיח את הסדרת שרותך (סדיר-חובה) בצה"ל, או הוכחת פטור מהתייצבות .
 • על כל החפצים להיות לשימושך האישי בלבד בזמן שהותך בישראל, לתקופה של שש שנים לפחות. לפני תום התקופה אין להעביר את החפצים לשימושם של אחרים, בתמורה או שלא תמורה.
 • עליך להצהיר ברשימה מפורטת על כל החפצים שבמטענך.
 • הפקדת ערבויות בנקאיות או אחרות, רשות המסים - רשאית להתנות לפי שיקול דעתה, לשם הבטחת קיום התנאים ולמשך התקופה שתקבע הרשות.

הטבות לצרכי מס הכנסה

אם העברתם את מרכז חייכם למדינה אחרת למשך 6 שנים ומעלה, עם חזרתכם תיחשבו “תושב חוזר” גם לצרכי מס. תושב חוזר לצרכי מס זכאי לפטור בתנאים מסוימים על רווחי הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל ל-10 שנים.

תושב חוזר ותיק

אם שבתם לישראל לאחר יותר מ-10 שנים מלאות בגולה, אתם כבר “תושב חוזר ותיק” ומגיעות לכם זכויות אחרות לחלוטין – בהן 10 שנים של הקלות והטבות לתושב חוזר, פטור כמעט מלא ומקיף על מכלול ההכנסות שלכם מחוץ לישראל וכן פטור רחב מחובת דיווח על אותם נכסים.

פקודת מס הכנסה מעניקה לתושב חוזר ותיק את הזכות להמשיך ולהיחשב תושב חוץ במשך שנה אחת ממועד השיבה לארץ – “שנת הסתגלות”.

אם אתם זקוקים לשנה כזו, תצטרכו להודיע לרשות המסים בטופס מיוחד, בתוך 90 ימים מיום ההגעה לישראל. ההחלטה מאפשרת לעזוב את ישראל בתום השנה מבלי להיחשב כתושבי ישראל אם תרצו לשוב בעתיד, וכן להתנסות כתושבי חוץ במהלך השנה.

לדוגמה, אם אתם בעלי מניות בחברה ישראלית ובחרתם בשנת הסתגלות, החזקה בחברה תיחשב של תושב חוץ ותקבלו פטור על רווחי הון, פטור שמיועד לתושבי חוץ בלבד (סעיפים 97 ב3).

עם זאת, לא יחולו עליכם הוראות האמנות למניעת מסי כפל שחלות על תושבי ישראל וכחלק מזכויות תושב חוזר לא תהיו זכאים לנקודות הזיכוי הניתנות לתושבי ישראל.

ההטבות והתנאים בייבוא כלי עבודה מהסוג הנישא ביד:

ניתן לייבא בפטור ממיסים כלי עבודה (ולא ייחשב כחלק ממטען אישי) ובתנאי שהכלים מיועדים לצרכיו המקצועיים של הנכנס, והם מסוג הנישא ביד וערכם אינו עולה על סכום השווה ל- 1,650דולר לפי ערך מחירון המכס.

ההטבות והתנאים בייבוא מכשירים ומכונות לעסק:

ניתן לייבא בפטור ממיסים מכונות, מכשירים, וכלים המיועדים להקמת עסק בישראל, והם מסוג המשמש בתעשייה, מלאכה, חקלאות או מטרה מאושרת אחרת, בתנאים הבאים:

 • הפקדת ערבות בנקאית בגובה המיסים החלים על כלים מסוג זה.
 • ערך כל הציוד לא יעלה על 36,000 דולר – כשבסכום זה נכללים כלי עבודה הנישאים ביד (המופיע לעיל).
 • הציוד ישמש במפעלו של העולה, ויוחזק בשטח המפעל.

אם הזכאי אינו הבעלים היחיד של המפעל, אלא שותף או מחזיק במניות של המפעל, עליו להוכיח כי בידיו השליטה על 50% לפחות מן המפעל, ובתנאי שהוא עובד פעיל במפעל.

במקרה זה רשאי הזכאי להשכיר למפעל את הטובין שהובאו ושוחררו בזכויות פטור, ובלבד שעובדה זו תציין במפורש בחוזה ההתקשרות בין הזכאי למפעל, וכן השותפות או החברה רשאית להשתמש בטובין כל עוד הזכאי הוא שותף או מחזיק במניות, וכל עוד הוא בעצמו עובד פעיל במפעל.

במקרה של פירוק השותפות במפעל, לפני תום תקופה של 5 שנים מיום שחרור הטובין בכניסתו לישראל, הם יישארו בבעלותו של הזכאי, ולא יועברו לחזקתו או שימושו של אחר, אלא באישור מרשות המסים בישראל, ולאחר תשלום המיסים החלים.

ההטבות והתנאים ביבוא רכב מנועי:

תנאי ייבוא רכב לתושב חוזר הנם כדינו של תושב ישראלי רגיל, למעט הבדל אחד, שתושב חוזר אינו יכול לייבא רכב שממועד ייצורו חלפו יותר מ 48 חודשים .בשונה מאזרח ישראלי שיכול לייבא רכב רק עם ממועד ייצורו לא חלפו יותר מ 24 חודשים, ובתנאים כדלהלן:

 • בעל רישיון נהיגה התקף במדינת ישראל לסוג רכב המיובא בישראל.
 • טרם חלפו 48 חודשים ממועד ייצור הרכב בעת רישומו (לאופנוע 24 חודשים).
 • הרכב יובא לישראל בתוך תשעה חודשים, מיום כניסתו לישראל.
 • בן 17 שנים לפחות, ביום כניסתו לישראל.
 • אישור ייבוא לרכב על ידי משרד התחבורה.
 • ייבוא עד 2 כלי רכב בפרק זמן של 12 חודשים.
 • לשימושו האישי עד שנה משחרורו.

מיסי ייבוא החלים על רכב הם: מס קנייה, מע”מ, והמיסים מחושבים על בסיס ערכו של הרכב. פרטי שיעור המיסוי, הם לפי ערך מחירון המכס .

התנאים להכנסת כספים לישראל או הוצאתם ממנה:

הנכנס לישראל או היוצא ממנה, עליו לדווח על כספים שעמו – ובהם כספים מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים – מ-50,000 ש"ח ומעלה. עליך למלא טופס "דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים" (טופס מכס 84).

את הטופס תוכל גם לקבל בכל אחד מבתי המכס, וביחידות המכס שבמעברי הגבול.

בעת הוצאת כספים מישראל - עליך לשלוח את הטופס לפני מועד הוצאת הכספים מישראל. בעת הכנסת כספים לישראל במשלוח - עליך לשלוח את הטופס תוך 72 שעות, מעת קבלת המשלוח.

חוק לאיסור הלבנת הון: כל סכום כסף הגדול ממאה אלף שקלים שנכנס במזומן לשטחה של מדינת ישראל חייב להיות מדווח לרשות לאיסור הלבנת הון. חובת הדיווח חלה על הכנסת כספים לישראל וכן על הוצאת כספים מישראל. מי שמפר את חובת הדיווח דינו מאסר שישה חודשים, או קנס כספי.

האם חוק מילצ'ן שנותן הטבות לעולים ותושבים חוזרים, יבוטל?

כבר לא נפולת של נמושות: ההורים שולחים את הילדים לגור בחו"ל

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות