fbpx
חדשות

תמר ולוויתן העבירו תמלוגים של 1.1 מיליארד שקל

ממיליארד ומאה מיליון ש"ח גבה משרד האנרגיה בשנת 2020 מתמלוגי הגז הטבעי והמחצבים. זה לא הרבה כמו שזה אולי נשמע. הגבייה היתה צריכה להיות הרבה יותר גבוהה.  שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "כפי שהבהרתי מראש, ההכנסות הגדולות מהגז הטבעי מגיעות רק כמה שנים לאחר הפיתוח. התמלוגים עברו השנה לראשונה את סכום מיליארד השקלים, וכשלוקחים בחשבון גם את מס החברות וההכנסות ממס ששינסקי, אנחנו מגיעים להכנסות גדולות בהרבה. השנה אנחנו מצפים לסכום כולל של כשלושה מיליארדי שקלים מכל סעיפי המיסוי על הגז הטבעי ובתוך כמה שנים הסכום צפוי לעבור את עשרת המיליארדים בכל שנה ובהמשך אף יותר. יחד עם זאת, בעיניי הרווח העיקרי מהגז הטבעי היה ונשאר הירידה הדרמטית בזיהום האוויר כתוצאה מהחלפת הפחם והנפט המזהמים בתחנות הכוח ברחבי ישראל - מהלך שכבר הוביל להפחתה של כ-70% בזיהום האוויר שכולנו נושמים".

אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה מפרסם היום את דו"ח ההכנסות ממנו עולה כי בשנת 2020 נרשמו לראשונה הכנסות מעל מיליארד ₪, בגובה של 1.105 מיליארד ₪, מאגרות ומתמלוגי הגז הטבעי והמחצבים. מדובר בעלייה של 241 מיליון ₪ לעומת ההכנסות שנגבו בשנת 2019.

החלק העיקרי מההכנסות ב-2020 מגיע מתמלוגי הגז הטבעי, אשר הסתכמו בכ-1.09 מיליארד ₪, ומדובר בעלייה של כ-29.6% לעומת שנת 2019. במשרד האנרגיה מסבירים כי העלייה  נובעת מגידול של 48.4% בסך ההפקה של הגז הטבעי מהמאגרים הגדולים בישראל, כתוצאה מתחילת ההפקה ממאגר "לוויתן" ב-31.12.2019. כמו כן, חיבור מאגר "לוויתן" הביא לגידול משמעותי בייצוא הגז הטבעי, בעקבות התחלה של ייצוא הגז הטבעי למצרים והגדלה באופן משמעותי של הייצוא לירדן.

מרבית ההכנסות מתמלוגי הגז הטבעי, כ-592 מיליון ש"ח, מקורם בגז הטבעי מחזקת "תמר", סכום המשקף הפקה של כ-8.27BCM   גז טבעי. מדובר בירידה בהכנסות בשיעור של כ-29.2% לעומת 2019, הנובעת מירידה משמעותית של מחירי הגז הטבעי, ירידה שצפויה להמשיך, זאת לאור התפתחות תחרות משמעותית במשק הגז הטבעי. מבחינת מחיר הגז הטבעי של חודש דצמבר 2020 לעומת חודש דצמבר 2019, ניתן לראות כי הירידה במחיר הגז הטבעי מאוד משמעותית. מחיר הגז הטבעי הממוצע המשוקלל ליחידת חום שהופקה ממאגר "תמר" בחודש דצמבר 2020 היה 4.8$, לעומת 5.512$ בחודש דצמבר 2019 (ירידה של כ-13%). במונחים שקליים, הירידה חדה עוד יותר. לירידות אלה השפעה גדולה על מחירי החשמל בישראל. הירידה בכמויות ההפקה של מאגר "תמר" נובעת מירידה בכמויות המכירה לחברת החשמל, שהעבירה חלק מרכישותיה למאגר "לוויתן".

משרד האנרגיה מציג השנה לראשונה גם הכנסות מתמלוגי הגז הטבעי ממאגר "לוויתן" בשנת 2020, אשר הסתכמו בכ-499 מיליון ₪, סכום המשקף הפקה של כ-7.32 BCM. ההכנסות מתמלוגים שמקורם בייצוא הסתכמו ב-273 מיליון ₪ ומהווים כ-54.7% מסך התמלוגים ממאגר "לוויתן".

בנוסף לתמלוגי הגז הטבעי, נרשמו ב-2020 הכנסות מתמלוגי מחצבים בסך של כ-8.7 מיליון ₪ והכנסות של כ-4.9 מיליון ₪ מאגרות.

במשרד האנרגיה צופים עלייה נוספת בהכנסות מתמלוגים בשנת 2021 לשיא חדש של כ-1.15 מיליארד ₪.

בנוסף לתמלוגים שגבה משרד האנרגיה בגין הגז הטבעי והמחצבים, גבתה המדינה גם מיסי חברות ולראשונה השנה גם מס רווחים ומשאבי טבע ("מס ששינסקי") עבור הגז הטבעי. ההכנסות מ"מס ששינסקי" צפויות להיות מעל מיליארד ₪ כבר בשנת 2021, לפי הערכות של רשות המיסים

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות