fbpx
יש לך שאלה?
זכויות לאוכלוסיות רווחה

החזר מס בגין רכישת ציוד מונגש

לאינדקס זכויות לאוכלוסיות רווחה

שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה - רש"ט מעניק לבעל תעודת עיוור/לקוי ראייה לצמיתות, החזר מס על רכישת פריטי ציוד ביתי וציוד אישי, כמפורט בהוראת תע"ס 6.4רצוי לקבל מידע על תנאי הזכאות, על רשימת הפריטים שעליהם חל החזר המס ועל גובה ההחזר קודם לביצוע הרכישה.המידע מפורט בהוראת תע"ס 6.4.מי זכאי להחזר המס? נושא תעודת עיוור לצמיתות מעל גיל 18, המנהל משק בית עצמאי, לאחר שנתיים ממועד קבלת התעודה. מי שקיבל את התעודה לאחר גיל 65, יהיה זכאי להחזר מס, חמש השנים לאחר קבלת התעודה. נושא תעודת עיוור/לקוי ראייה מעל גיל 75, יהיה זכאי להחזר מס, לאחר חמש שנים מקבלת התעודה בכפוף לאישור של עובד/ת סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים המאשר/ת שהפריט נרכש עבורו ונמצא בביתו לשימושו האישי בלבד. מי אינו זכאי להחזר המס? נושא תעודה זמנית. מי שאינו מנהל משק בית עצמאי. נושא תעודה מתחת לשנתיים. זכאי מתוקף חוק אחר כגון: נכה צה"ל, נפגע איבה, נפגע עבודה. איזה ציוד זכאי להחזר מס? ציוד ביתי: מקרר, מכונת כביסה, תנור אפייה, תנור חימום, כיריים, גז/חשמל לבישול, שואב אבק, מערכת סטריאו, מדיח כלים, מייבש כביסה, מיקרוגל, דוד שמש ומזגן. ציוד אישי: מכשיר הגדלה אלקטרוני (טמ"ס), תוכנת הגדלה למחשב, צג ברייל, וקורא מסך. שימו לב: בשנת תקציב אחת ניתן לקבל החזר מס רק עבור אחד מהפריטים הבאים: מקרר, תנור אפיה, מכונת כביסה, מזגן ודוד שמש. רווק שמנהל משק בית עצמאי זכאי להחזר מיסים בתנאי שיגיש צילום חוזה שכירות /רכישה של דירת מגורים על שמו. החשבונית תקפה לשנה מתאריך הקנייה וחייבת להיות על שם בעל תעודת העיוור בלבד. לקבלת ההחזר יש להמציא את המסמכים הבאים: חשבונית מקור, (צילומים והעתקים לא מתקבלים) עם פרוט המיסים ששולמו עבור המוצר שנרכש. צילום תעודת עיוור, משני הצדדים. צילום דף מתעודת הזהות משני הצדדים שבו מופיע תאריך הלידה והמצב המשפחתי. איך פונים?לקבלת מידע, נא לפנות אל:המרכז לעיוור בישראל, "מדור להחזר מס",בכתובת: רח' דוד חכמי 10, תל אביב, 67778,טלפון: 03-7915530, פקס: 03-5423710, דוא"ל: rina@blinds.org.il האם ניתן לערער בנושא החזר מיסים עבור רכישת עזרים וציוד ביתי?בתחום החזר מיסים עבור רכישת עזרים וציוד ביתי ניתן לפנות לערעור בפני ועדה מקצועית עליונה. באלו נושאים דנה הוועדה? ערעור בנושא סבסוד עזרים לעיוור והחזר מיסים. בקשה להחזר רטרואקטיבי של תשלום דמי ליווי. ערעור על דחיית בקשה לכלב נחייה, לרבות דמי אחזקת הכלב. ערעור בנוגע לזכאות לייעוץ והדרכה שיקומית בעינייני נגישות למוסדות וגופים. מהו הרכב הוועדה?בוועדה יושבים נציג מנהל המוגבלויות, נציג שירות רש"ט, נציג ציבור.  כיצד פונים לוועדה?פנייה בכתב על גבי טופס פנייה אל המטה הארצי של שירות רש"ט. לאן פונים?שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה - רש"ט, מגדלי הבירה, ירמיהו 39, ירושלים, 91012. אלו טפסים יש לצרף? מכתב פנייה. חומר רלוונטי המצביע על הסיבה לערר. הוראת תע"ס רלוונטית: תע"ס 6.21

  • סוג: החזר כספי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות