חדשות כלכליות

ההפרשות לפנסיה יעלו ב-2012

ההפרשות לפנסיה יעלו בתחילת 2012 בהמשך להסדר הפנסיה חובה שעליו חתמו ההסתדרות והארגונים הכלכליים עוד ב-2008. אז הוחלט על עלייה הדרגתית בהפרשות העובדים והמעסיקים ועכשיו מגיעה עליית מדרגה נוספת כאשר ההפרשה הכוללת לפנסיה תגיע לשיעור של 12.5% מהשכר החודשי. 4.16% מהשכר יופרש על ידי העובד עצמו; 4.16% נוספים יופרשו על ידי המעסיק ו-4.18% יופרשו על ידי המעסיק לקופת פיצויים. בינואר 2013 תגדל ההפרשה הכוללת לפנסיה ל-15% וב-2014 היא תוגדל ל-17.5%. צריך כמובן לברך על הגדלת הפנסיה שאמורה להבטיח את זכויות העובדים בהגיעם לגיל פרישה. אבל צריך לזכור שההפרשות האלו עדיין לא מספקות ביטחון כלכלי בגיל פרישה. על פי ההערכות צריך להפריש לפחות 20% כדי שהקצבה החודשית בפנסיה תהיה בסכום שמאפשר לחיות בכבוד. על כל פנים, ההסדר המדובר (שמקורו ב-2008) תקף במקומות עבודה רבים שבעבר בכלל לא היתה בהם הפרשה לפנסיה, ולכן חשיבותו הגדולה. כיום כ-800 אלף עובדים נכללים תחת הסדר הפנסיה הזה (מתוך כ-1 מיליון עובדים שלא היתה להם בעבר פנסיה).
מנגד, יש מקומות תעסוקה שבפועל הפרישו לעובדים לפנסיה ואף בשיעורים גבוהים יותר.

השאר תגובה