מילון משכנתא

נסח טאבו

נסח טאבו – מסמך שמקבלים מלשכת רישום המקרקעין (רשם המקרקעין) ובו  פרטי זיהוי של הדירה / נכס לרבות פרטים על הדירה, גוש, חלקה, שטח הדירה, הבעלים של הדירה / נכס, הזכויות שיש בנכס, הערות אזהרה שרשומות על הנכס, שעבודים ועיקולים.

השאר תגובה