חדשות כלכליות

קופות גמל וקרנות פנסיה יוכלו להחזיק תעודות סל

בתחילת יולי 2012 נכנסה לתוקפה תקנה של האוצר לפיה הגופים המוסדיים לא יוכלו לשלם דמי ניהול על תעודות סל מכספי העמיתים. זה הגיוני מאוד מכיוון שהעמיתים לא צריכים לשלם פעמיים – פעם אחת למנהל הקרן/ קופה עצמו ופעם שנייה בדלת האחורית, דמי ניהול לתעודות הסל שמחזיקה אותה קרן/ קופה.  אאל שמתברר שפרופ' עודד שריג, האחראי על הפיקוח בשוק ההון והביטוח גיבש הסכמות מול הגופים המוסדיים כך שהם יוכלו לשלם חלק מעלויות דמי הניהול הכרוכות בהשקעה דרך תעודות סל –  דמי ניהול של עד 0.1% מהנכסים. מדובר בהסכמות ביחס לקופות הגמל וקרנות הפנסיה.

השאר תגובה