fbpx
מדריכי השקעות

אופציות - המדריך המלא

קרדיט: shutterstock
מעודכן ל-10/2019

 

אופציות - אתם צריכים להכיר אותן, להבין אותן ורק אז אולי להשקיע בהן

אופציה היא  מכשיר פיננסי שערכו נגזר מנכס אחר (נכס הבסיס עליו "צמוד" המכשיר). האופציות הן חלק מקבוצת הנגזרים הכוללת לצד האופציות את החוזים העתידיים. הנגזרים האלו משמשמים את המשקיעים בשווקים בשני אופנים – הראשון, כהגנה  על השקעתם מפני עליות או ירידות במדד מסוים; והשני -  כתחליף להשקעה בנכס הבסיס על מדד זה.

מול רוכש האופציה תמיד יהיה מוכר אופציה, כלומר מישהו נתן אופציה ומישהו קיבל אופציה, כשלמעשה האופציה היא חוזה בין שני צדדים מוכר האופציה (כותב אופציה) ורוכש האופציה. מוכר  האופציה מעניק לרוכש האופציה זכות לרכוש את נכס הבסיס (ומיד הדגמות) תמורת סכום/ מחיר  קבוע מראש  ובמועד קבוע מראש (או עד מועד קבוע מראש). במילים פשוטות – האופציה היא מכשיר שמבטא תשלום בהווה של סכום ראשוני (תשלום ראשון)  כשניתן בהמשך, תוך פרק זמן שקבוע מראש, לשלם סכום נוסף (תשלום שני) ולקבל את הנכס,

האופציות מסוכנות יותר מניירות הערך ":הקלאסיים" - אגרות חוב ומניות, בעיקר מכיוון שהן בעצם סוג של השקעה ממונפת על נכס הבסיס, כשלרוב הן עולות יותר מנכס הבסיס ויורדות יותר מנכס הבסיס.

אופציות הן השקעות מקובלות בשווקים הפיננסים, אבל הן מכשיר ש"הגיע מהשטח" – כאשר קונים דירה, במקרים רבים חותמים על זיכרון דברים ומשלמים מקדמה שבמידה והחוזה לא מתממש, נשארת אצל מוכר דהירה – מה זו המקדמה זו בעצם אופציה שמשאירה אצל הקונה את הזכות לקנות את הדירה באם ישלם את מחירה בהסכם (בניכוי המקדמה).

אופציה על פייסבוק

והנה הדגמה מהשווקים הפיננסים -  נניח שפייסבוק נסחרת במחיר של 210 דולר למניה, ונניח שקיימת אופציה בשוק שתנאיה הם – מחיר מימוש של 200 דולר למניה והפקיעה של האופציה היא בעוד שנה.  האופציה הזו תיסחר בבורסה  במחיר העולה על 10 דולר - אם היא תיסחר מתחת למחיר הזה יהיו כאלו שירצו לקנות כי אז הם קונים במחיר נמוך מ-10 דולר משלמים את מחיר המימוש ובסה"כ קונים את המניה בפחות ממחירה בשוק. זה לא באמת אפשרי, השווקים הפיננסים סוגרים עיוותים כאלו, ומכאן שהמחיר יהיה לפחות 10 דולר. בפועל, הוא יהיה יותר (ואפילו משמעותית) מכיוון שיש לאופציה ערך שנובע מתקופת הפקיעה שלה.

נניח שמחיר האופציה יעמוד על 15 דולר, ונבחן את אפשרויות המשקיע – הוא יכול לקנות את המניה עצמה ב-210 דולר והוא יכול לקנות את האופציה ב-15 דולר. נניח שהמשקיע חושב שמניית פייסבוק  תגיע בטווח הזמן של השנה הקרובה ל-300 דולר (עלייה של 43%).  יש לו אפשרות להשקיע במניה ולהרוויח 43%, ויש לו את אפשרות להשקיע באופציה ולהרוויח פי כמה – מחיר האופציה יהיה לפחות 100 דולר שכן הוא אמור להיות שווה לכל הפחות מחיר המניה פחות התשלום  (200 דולר פחות 100 דולר), וזו תשואה של 567%, וזו המשמעות הפרקטית של אופציה – כשהמניה עולה האופציה
עול ביותר, הרבה יותר (אבל יש גם את הצד השני – בירידה האופציה יורדת יותר).

למידע על מניית פייסבוק

Plus500

ולמה בעצם האופציה לא תיסחר מתחת ל-100 דולר?  אם מחיר האופציה יהיה פחות מ-100 יהיה המצב שתיארנו קודם ונדגים – נניח שהאופציה ב-80 דולר. במצב כזה כולם יקנו את האופציה ישלמו תוספת מימוש של 100 דולר ובעצם יקנו את המניה בסכום כולל של 180 דולר, בעוד שבשוק המניה נסחרת ב-200 דולר. אלא שאין כאמור ארוחות חינם – העיוות הזה לא אפשרי.

CALL לעומת PUT

בבורסות נסחרות אופציות על מניות (כמו בדוגמאות למעלה, וגם בבורסה המקומית קיימות אופציות על מניות מובילות), ולצדן אופציות על מדדים. בבורסה בת"א קיימות אופציות על  מדד המעו"ף - מדד ת"א 35 (מעו"ף - מכשירים עתידיים ופיננסים).

קיימים שני סוגים של אופציות -  אופציות רכש (CALL) ואופציות מכר (PUT). האופציות האלו הן מכשירים שהבורסות עצמן (בורסה בת"א, בורסה בניו-יורק, בורסה בשיקגו ועוד) מייצרות ומשיקות, והם יכולים להיות על מניות ועל מדדים. האופציות על מדדי המניות מאוד פופולאריות ומהוות חלק גדול מהמסחר השוטף בבורסות, לפני שנתעמק בהן, נבין את סוגי האופציות הקיימים.

אופציות CALL הן אופציות שתוארו למעלה (אופציה שעולה כאשר מחיר המניה עולה), ויש גם אופציות "הפוכות" -  אופציות PUT. רוכש אופציה כזו סבור שהמניה תרד (או המדד יירד) והוא ירוויח אם המניה תרד. באופציות כאלו רוכש האופציה מקבל זכות למכור את המניה במחיר ידוע מראש (ותקופה ידועה מראש). והנה הדגמה על אופציות PUT של גוגל – נניח שקיימת אופציה PUT  על גוגל  במחיר מימוש של 800, כשמחיר המניה 810  והפקיעה עוד חצי שנה. האופציה הזו נסחרת ב-20 דולר והמשמעות שלה – המשקיע שילם 20 דולר כדי לקבל את הזכות למכור את המניה ב-810 דולר. נניח שהמניה תרד ל-700 דולר, במצב כזה בעל האופציה מרוויח סה"כ 80 דולר – פי 4 מההשקעה (השקיע 20 דולר, מכר ב-800 דולר וקנה ב-700 דולר). המנגנון פשוט הפוך לאופציה "רגילה", כאשר הרעיון המרכזי שמרוויחים כשהמניה יורדת.

אופציה לעומת כתב אופציה

האופציות המתוארות הן אופציות שכאמור הבורסות מנפיקות. האופציות האלו לא משליכות על הונה של החברה, אין כאן מימוש והזרמה של כסף לחברה. כאשר החברה עצמה מנפיקה את האופציות נקרא הנייר ערך – כתבי אופציה, ואז בעת המימוש זורם לחברה כסף והיא מנפיקה למחזיק האופציה מניות חדשות. כלומר בעוד שאופציה זה חוזה מול שני גורמים, כתבי אופציה זה בעצם נייר ערך מול החברה עצמה.

כשהחברה מנפיקה את  כתב האופציה אזי לרוב מדובר באופציה שיכולה להתממש על פני כל התקופה כשהסליקה היא מול המניות החדשות, לא סליקה כספית (לא התחשבנות כספית). מנגד, לרוב באופציות על מדדים ומניות, מדובר בסליקה כספית ואפשרות לממש את האופציה (בהתחשבנות כספית) רק בסוף הדרך, בפקיעה – לאופציות כאלו קוראים אופציות אירופאיות. אופציות שנתן לממשם בתוך התקופה הן אופציות אמריקאיות.

סיכום ביניים -  קיימות אופציות שהחברות עצמן מנפיקות ואז מימשון (התשלום השני) יהיה הזרמה כספית לחברה תמורת מניות חדשות; יש אופציות של הבורסה שמנפיקה באופן שוטף מכשירים חדשים ואופציות על מניות נוספות כדי להרחיב ולגוון את המסחר, ויש את אופציות המעו"ף שאלו למעשה אופציות על מדד המניות המרכזי של הבורסה (מדד ת"א 35– החברות הגדולות בבורסה). מעבר לכך, השוק השתכלל בשנים האחרונות ונוספו מכשירים מתקדמים יותר ומסוכנים יותר כמו חוזה הפרשים (CFD -  Contracts for Difference), אופציות על פורקס (מסחר בפורקס) ואופציות בינאריות.

 אופציות מעו"ף

המסחר בשוק הנגזרים הוא הפעיל ביותר בהשוואה למסחר במניות ובאג"ח. בבורסה נסחרים אופציות וחוזים עתידיים על מדד ת"א-35. נגזרים אלה מקנים לציבור המשקיעים הגנה מפני תנודות במדד ת"א-35, וגם יכולת להיחשף למדד הבורסה, אם כי החשיפה הזו עלולה להיות מסוכנת.

והנה הדגמה – נניח שמדד ת"א 35 נסחר ב-1,600 נקודות, ושיש אופציה במחיר מימוש של 1,550 נקודות למשך חודש. האופציה נסחרת ב-150 נקודות, והמשמעות שכאשר אתם קונים אופציה אתם משלמים 100 שקל. אם מדד ת"א 35 יעלה בתאריך הפקיעה של האופציות 1,800 שקל, אזי האופציה תהיה שווה 250 שקל (מדד של 1,800 פחות מחיר מימוש של 1,550 נקודות). אם מנגד, המדד יירד ל-1,500 נקודות, אז האופציה פוקעת באפס.

לצד  האופציות על מדד ת"א 35 והאופציות על מניות (כאן, הרחבה ), נסחרים בבורסה אופציות על מדד ת"א-בנקים, נגזרים על המט"ח, ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי.  הנגזרים על המט"ח משמשים לגידור של שער הדולר – דרך האופציות אפשר לקבע את התמורה בדולרים (מתאים ליבואנים שעל ידי אופציות מקבעים את מחיר המכירה שלהם בשקלים). במקביל, יש (לא מעט) שחקנים שמתמחים במט"ח ובאופציות על מט"ח. בבורסה נסחרות אופציות על שער הדולר וכן אופציות על האירו.

תחום האופציות על אג"ח ממשלתי שקלי שהושק ב-2011 מהוה בעצם כלי חשוב לגידורים על אגרות החוב שהמשמעות היא בעצם גידור על הריבית, וכן זה עשוי לשמש כחשיפות חשופות על אגרות חוב (הן כהימור לעלייה והן לירידה) וגם כאן המשמעות היא חשיפה והימור על הריבית.

קיימים קריטריונים להשקת אופציות על אג"ח. לא לכל אג"ח יש אופציות. כדי שאג"ח יהיה נכס בסיס ויונפקו עליו אופציות התנאים הם שמדובר באיגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה, בעלות טווח לפדיון מעל ארבע שנים, אשר שווי השוק שלהן גבוה מ-7 מיליארד שקל. אבל, תקופת האג"ח מתקצרת, ומה קורה אז? ובכן, כאשר התקופה שנותרה לפדיון יורדת לשלוש שנים, לא יושקו עליה סדרות חדשות של אופציות ובמקביל יושקו אופציות על סדרת אגרות חוב חדשה.

Plus500

השקעה באג"ח – כל מה שרציתם לדעת! והאם יש בועה בשוק האג"ח?

 

 

 

השקעה במניות - כל מה שצריך לדעת

 

השקעה באג"ח כל מה שצריך לדעת

רוצים לקבל פרטים על קופות גמל להשקעה שעשויות להתאים לכם? – מלאו פרטים ויפנו אליכם במהרה  ( הרחבה – קופת גמל להשקעה – לכו על זה! )

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

רעות לוי

רעות לוי

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות