fbpx
עסקים קטנים

איך המדינה מסייעת לחברות הייטק וביוטכנולוגיה

מחלקת ערבויות המדינה מקדמת תכניות שונות הנוגעוות להלוואות למגזרים עסקיים שונים.המחלקה פועלת לעידוד השקעות גופים מוסדיים בתעשיית ההיטק בישראל,  יוזמת קרן להשקעה בחברות ישראליות העוסקות בתחומי מדעי החיים וכן קרנות המנו"ף למתן אשראי לצורך מחזור חוב. ​​​​​​​​

מהן התוכניות הקיימות

תכנית לעידוד השקעת הגופים המוסדיים בתעשייה עתירת הידע (הייטק) בישראל

התוכנית נפתחה בשנת 2011 כדי לעודד את הגופים המוסדיים הישראליים, המנהלים את כספי החסכון של הציבור, להשקיע בתעשיית ההיי טק הישראלית. שיעור ההשקעה של הגופים המוסדיים בתעשיית הי טק הוא, בשל אי היכרות עם התעשייה. במסגרת התוכנית מעניקה המדינה הגנה על הפסדים בהשקעות של הגופים המוסדיים שהצטרפו לתכנית בקרנות הון סיכון המשקיעות בחברות בתחום ההייטק, כדי וכדי שישקיעו עצמאית בעתיד.

התכנית סגורה בפני מצטרפים חדשים.

קרן להשקעה בחברות הפועלות בתחום מדעי החיים

​המדינה משקיעה גם בתעשיית הביו-טכנולוגיה הישראלית,  בשנת 2011 הקימה קרן הון סיכון להשקעה בחברות ישראליות בתחום מדעי החיים.חלק ניכר מהשקעות הקרן מוקצה לתחום הביו-פארמה, אשר הוגדר כתחום בעל פוטנציאל רב בישראל, שאינו מגיע לכלל מיצוי. במסגרת מכרז נבחרה לניהול הקרן אורבימד ישראל, והיא גייסה התחייבויות כוללות להשקעה בגובה של כ- 220 מיליון דולר, כ-23% מתוכם מושקעים על ידי המדינה, אשר גם מגנה על תשואת המשקיעים האחרים. פעילות הקרן מגדילה את ההשקעות בתעשיית מדעי החיים בישראל הן באופן ישיר והן באופן עקיף, באמצעות משיכת גופים זרים להשקעה משותפת.

קרנות המנוף למתן אשראי לצורך מחזור חוב

עקב משבר האשראי העולמי וכדי לסייע לחברות ישראליות למחזר את חובן בשוק האשראי החוץ בנקאי, הקימה הממשלה לוש קרנות השקעה בשיתוף המגזר הפרטי, בהיקף כולל של למעלה מ- 4 מיליארד שקל. המדינה השקיעה כרבע מכספי הקרנות, כאשר היתרה גויסה מגופים מוסדיים בישראל. במסגרת הסכם השותפות של הקרנות, התחייבה המדינה להגן על תשואת המשקיעים האחרים בקרנות. תקופת ההשקעה של הקרנות הסתיימה.

מכרז לקרנות הייטק מוגנות

ב-2017 פרסם החשב הכללי מכרז לבחירת מנהלים לקרנות השקעה בחברות הייטק אשר יסחרו בבורסה הישראלית, ויקבלו את הגנת המדינה מפני הפסדים של המשקיעים בקרנות וכן ערבויות לגיוס אשראי. במסגרת המכרז ייבחרו עד ארבעה מנהלי קרנות נאמנות שישלבו השקעה במניות סחירות בתחום הטכנולוגיה, לצד השקעות בהיקף נרחב (30% לפחות) בחברות טכנולוגיה המצויות בשלבים מוקדמים לחייהן, בהיקף מינימלי של 400 מיליוןשקל לקרן. הגנת המדינה תינתן באמצעות השתתפות המדינה בהפסדי עד 50 מיליון שקל עבור כל קרן. בנוסף, הקרנות יוכלו לגייס אשראי מגובה בערבות המדינה (עד 100 מיליון שקל לקרן, ועד 200 מיליו שקלסה"כ לכל הקרנות),.​

סיוע ליצואנים למדינות עם סיכון גבוה

מי זכאי לסיוע בשכר הדירה

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות