רכב ותחבורה    

איך לייבא רכב ביבוא אישי 2019

pixabay

מעודכן ל-10/2019

מי שרוצה לקנות רכב שאין בארץ או רכב במחיר נמוך ממחיר המחירון או שפשוט הוא מעוניין ברכב מסוים רכב מסוים (גם אם המודל קיים בארץ) הוא יכול לייבוא רכב ביבוא אישי – איך עושים את זה?

החלטתם לייבא רכב באופן אישי, אולי כי הדגם לא נמכר בישראל,  אולי כי החלטתם לקנות במחיר נמוך מבמחיר המחירון בישראל וגם רוצים להיפטר מכמה מסים בדרך – אז ראשית מסים זה מסים, לא בטוח שייבוא אישי חוסך במסים. שנית – ייבוא אישי של רכב זה בכל זאת תיק. הנה כמה דברים שחשוב לדעת לפני שמסתבכים עם הרשויות:

מתי מותר ליחיד לייבא רכב?

יבוא רכב ע״י תושב ישראל:

יחיד רשאי לייבא רכב אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • הרכב אושר ליבוא ע״י משרד התחבורה. לבירורים – יש לפנות למחלקת התקינה במשרד התחבורה .
 • הרכב הוא חדש או משומש, וטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו.
 • היבואן רשאי לייבא כלי רכב אחד בפרק זמן של 12 חודשים.
 • היבואן הוא בעל רישיון נהיגה תקף במדינת ישראל לסוג הרכב המיובא.

יבוא רכב ע״י תושב חוזר/סטודנט חוזר-

תושב חוזר, ששהה בחו״ל שנתיים או יותר או סטודנט חוזר ששהה בחו״ל 18 חודש , רשאים לייבא רכב, בכפוף לכל התנאים הבאים:

 • טרם חלפו 48 חודשים ממועד ייצור הרכב .
 • הרכב יובא לישראל לא יאוחר מתום 9 חודשים מיום כניסתו של הנכנס לישראל.
 • הנכנס בן 17 שנים לפחות, ביום כניסתו.
 • עמידה בתנאים לעיל

 

איך מעריכים את הרכב, איך מחשבים את המס, איך משחררים את הרכב?

 1. ​ הערכת רכב
 • ערך הרכב לצורך חישוב המסים ייקבע על בסיס הערך המוצהר בתוספת עלויות נוספות הקשורות ביבוא הרכב, כגון: הובלה וביטוח, ובלבד שהוכח שהערך המוצהר (המבוסס, בין היתר, על המחיר הנקוב בחשבון המכר), סביר ואמתי.
 • אם הוחלט כי המחיר המוצהר אינו סביר ואמתי,  המעריך יודיע בכתב ליבואן כי הוא מתכוון לפסול את הערך המוצהר, מפרט את הסיבות לכך ומציין את ערך הרכב שהוא שוקל לקבוע בהתאם למחירון הרכב.

  על המייבא לשלוח תגובה בכתב תוך 30 יום.

 • המייבא רשאי לשחרר את הרכב מפיקוח המכס מהמועד שבו נשלחה ההודעה על הכוונה לפסילת הערך, בתנאי שיתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  א) המייבא שילם את מלוא המסים כפי שנקבעו ע״י מעריך המכס.

  ב) המייבא שילם את מלוא המסים עפ״י ערך הרכב המוצהר, ויפקיד ערבות בנקאית או פיקדון בגובה ההפרש שבין סכום המסים על הערך המוצהר לבין סכום המסים על הערך שנקבע ע״י המעריך;

אם עדיין  לא שוכנע הממונה לגבי אמיתות הערך המוצהר, תישלח ליבואן הודעה מנומקת בכתב על פסילת הערך המוצהר, והוא יקבע לרכב ערך ויחשב את המסים על פיו.

 • המייבא רשאי להגיש ערר בכתב לוועדת הערר, באמצעות הממונה. הערר יוגש בצירוף המסמכים הרלוונטיים, תוך 30 יום מהמועד בו נשלחה הודעה על פסילת הערך המוצהר.

  החלטת ועדת הערר תישלח ליבואן, באמצעות הממונה.

2. איך מחושבים  המסים

המסים מחושבים על בסיס: ערכו של הרכב, שיעורי המסים החלים, ושער המטבע – שבתוקף ביום התשלום.

מסי היבוא החלים על הרכב הם: מכס, מס קניה, מע״מ.

1). שיעורי המסים על רכב

א). ביבוא רכב ממדינות שיש להן הסכם סחר עם מדינת ישראל יחולו מסי היבוא בשיעורים המפורטים אם מתקיימים התנאים המפורטים בהסכמי הסחר, שהעיקריים בהם הינם:

 • הרכב יוצר באחת מהמדינות המפורטות בהסכם.
 • הרכב יובא ישירות ממדינת הייצור או ממדינה אחרת שהיא צד לאותו הסכם סחר.

ב). לגבי כל רכב אחר (שלא פורט לעיל) המיובא לישראל – יחולו מסי היבוא כמפורט בזה בטור מדינות אחרות.

​סוג הרכב ​מדינות ההסכם ​מדינות אחרות
רכב נוסעים/אופנוע/רכב שטח​ כ- 114%​ כ- 129%​
רכב אספנות​ כ- 101%​ כ- 115%​
רכב היברידי מדרגת זיהום האוויר 2-1 בלבד
כ-52%​ כ-63%​
רכב היברידי PLUG IN​ כ-40%​ כ-50%​
רכב חשמלי​ כ-29%​ כ-38%​​

• שיעור המס בטבלה כולל את מס הקניה, המכס (אם נדרש) והמע״מ.

דוגמאות לשימוש בטבלה:

 • רכב המיוצר בגרמניה ומיובא מצרפת (שתיהן מדינות שהן צד להסכם עם השוק האירופאי) – יחולו לגביו שיעורי מסי היבוא כמפורט בסעף מדינות ההסכם בטבלה.
 • רכב המיוצר בקנדה ומיובא מארה״ב (שתיהן מדינות שהן צד להסכמים שונים) – יחולו לגביו שיעורי מסי היבוא כמפורט בטור מדינות אחרות׳ בטבלה.
 • רכב המיוצר ביפן (מדינה שאינה צד להסכם) ומיובא מגרמניה (מדינה שהיא צד להסכם), או להיפך – יחולו לגביו שיעורי מסי היבוא כמפורט בטור מדינות אחרות׳ בטבלה.

מיסוי רכבי יוקרה

עד ליום 31.12.19 ועל כל רכב שמחירו לצרכן עולה על 300,000 שקל יתווסף שעור מס מעבר לשיעור המס הרגיל, המצוין בטבלה.

שיעור המס שיתווסף יחושב על פי הנוסחה הבאה:

300.000 – מחיר הרכב לצרכן כפול 20%   לחלק למחיר הרכב לצרכן.

המחיר לצרכן ביבוא אישי יחושב על בסיס ערך העסקה בתוספת המסים, רווח היבואן, ופחת השימוש שחל על הרכב מיום עלייתו לכביש.

במקרים בהם תוצאת החישוב תהיה גבוהה מ – 300,000 שקל תופעל הנוסחה המחשבת את אחוז המס.

הפחתת מסים בגין מיסוי ירוק, והתקנת אבזרי בטיחות 2019

מיסוי ירוק

מסכום מס הקניה שנקבע לגבי רכב,יופחתו סכומים בשקלים כמפורט בטבלה  בהתאם לדרגת זיהום האוויר של הרכב,: –

​דרגת זיהום האויר ​ציון ירוק ​סכום ההפחתה בשקלים
1​ 0-50​ 16,579​
2​ 51-130​​ 16,579​
3​ 131-150​ 15,198​​​
4​​ 151-170 13,263​
5​ 171-175​ 11,606​​
6​ 176-180​ 10,223​​
7​ 181-185​ ​9,119
8​ 186-190​ 8,013​​
9​ 191-195​ 7,184
10​ 196-200​ 6,081​
11​​ 201-205​ 5,526
12​ 206-210​ 4,422​
13​ 211-220​ 3,591​
14​ 221-250​ 2,210​
15​​ 251-400​ 0​​
הערה – לגבי רכב היברידי מדרגת זיהום אוויר 1 או 2, רכב היברידי מסוג PLUG IN וכן רכב חשמלי, לא ינוכו הפחתות מסים בגין דרגת זיהום.

אבזרי בטיחות

עפ״י רמת האבזור שתיקבע לרכב תינתן גם הפחתה במס עפ״י הטבלה שלהלן:

רמות האבוזר הבטיחותח

​רמת האבזור הבטיחותי ניקוד נדרש​ כמות נדרשת של כריות אויר בפרטי​ ​כמות נדרשת של כריות אויר במסחרי ​סכום הזיכוי ממס קנייה, שקלים
0​ -​ 0​ 0​ -​
1​​ -​ 6​ 4​ 250​
2​ 2.0​ 6​​ 4​ 600​​
3​ 3.0​​ 6​ 4​ 1,000​
4​ 4.0​ 6​ 4​ 1,600​
5​ 5.0​ 6​ 4​ 1,850​​
6​ 6.0​ 6​ 4​​ 2,050​
7​​ 8.0​ 6​ 4​ 2,250​
8​​ 10.0​ 6​ 4​​ 2,400​​

שימו לב שרשות המסים מעדכנת מדי פעם בפעם את רמות האבזור המיטיבות במסים בהתאם לשכיחותם

לגבי קטנועים ואופנועים המצוידים במערכת למניעת גלגלים (ABS) יופחתו הסכומים בשקלים המפורטים בטבלה משיעור המס כמפורט בטבלה שלהלן:

​שיעור המס ​סכום ההפחתה בשקלים חדשים
25%​ 350​​
40%​ 610​​
50%​ 1,000​
60%​​ 1,400​
70%​ 1700​​

 שחרור רכב

 

כדי לשחרר רכב צריך להפיק רשימוון דרך סוכן מכס או אחת מלשכות השירות שלהלן:

באשדוד – בבית המכס, (בנין הפורום) רח׳ הבנאים 2.

בחיפה – בדרך העצמאות 53.

בתל אביב – ליד לשכת המסחר, רח׳ החשמונאים 84.

המסמכים הדרושים בעת שחרור הרכב:

 • רשימון מקורי
 • טופס 21 הצהרת יבואן רכב ביבוא אישי
 • חשבון מכר מקורי
 • רישיון רכב מקורי כולל אימות המכס במדינת היצוא
 • רישיון יבוא
 • דו״ח CARFAX (לרכב המיובא מארה״ב)
 • רישיון נהיגה תקף
 • שטר מטען/ BILL OF LADING
 • חשבון הובלה וביטוח
 • חשבון מטענים
 • צילום תווית ייצור DATA CARD
 • כתב הרשאה לסוכן
 • רישיון נהיגה זר (לעולה חדש)
 • העברות מט״ח לחו״ל
 • טופס 139 ממולא וחתום על ידי היבואן כולל אסמכתאות לרכישה רכב אספנות

  יחיד רשאי לייבא עד 5 רכבי אספנות בשנה (כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ״ה- 1961), לשימושו העצמי אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

  1) חלפו 30 שנה ממועד ייצורו של הרכב.

  2) היבואן יציג רישיון יבוא שהופק ע״י משרד התחבורה.

  3) שיעור המסים יחול כמפורט בטבלה שבסעיף ב.1 לעיל.

 

יבוא לתקופת ביקור קצרה ללא חיוב במס

​ א. תנאים ליבוא רכב לתקופת ביקור

1. תושב ישראל שנעדר מהארץ לפחות שנה אחת ובא לביקור, רשאי לייבא רכב

בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • עליו להציג רישיון נהיגה בר-תוקף בישראל.
 • עליו להציג דרכון בר-תוקף המוכיח, כי שהה מחוץ לישראל שנה אחת או יותר.
 • עליו להפקיד ערבות בנקאית בגובה המסים החלים עד לייצוא הרכב.
 • עליו להתחייב בחתימה ע״ג טופס (מכס 161), שייצא את הרכב עם צאתו מישראל, או בתום 4 חודשים מיום כניסתו – המוקדם יותר.

  והוא  חייב לייצא את הרכב במועד, גם אם הוא עצמו נשאר בארץ לאחר מועד זה.

2.   חישוב תקופת הביקור

 • סה״כ התקופה לביקור אחד או למספר ביקורים בכל שנה משנות השהייה בחו״ל, לא תעלה על 4 חודשים. מניין 4 החודשים מתחיל כל שנה מחדש.

  מניין השנה מתחיל למחרת היום ממועד היציאה.

 • בעת ביקורו הנוכחי בארץ או באחד מביקוריו הקודמים, לא הגיש בקשה לאישור מעמדו כתושב חוזר.

ב. ביטוח רכב במחירו המלא לרבות המסים החלים

יש לבטח רכב שיובא לתקופת ביקור בהתאם למחירו בישראל כולל מלוא המסים. זאת, כדי להבטיח את תשלום המסים על ידי חברת הביטוח למינהל המכס, במקרה של גניבה ו/או נזק שייגרמו לרכב בתקופת הביקור.

 

מידע נוסף אפשר למצוא במחלקת יבוא אישי בבתי המכס

יבוא אישי – מה צריך לדעת

ככה יבואני הרכב עושים עליכם סיבוב