מדריכי השקעות    שוק ההון    

איך מחושב דירוג אשראי של מדינה ואיך של ישראל

מעודכן ל-04/2023

שלוש חברות מדרגות את דירוג האשראי של ישראל. איך זה מתבצע?

חברות הדירוג מדרגות באופן שונה חובות, יש חוב לזמן ארוך, ויש חוב לזמן קצר כמו כן יש כן חוב במטבע מקומי לעומת חוב במטבע זר. לדירוג האשראי לטווח קצר יש דירוג שונה, כיוון שהיכולת של גורם פיננסי להחזיר חוב בטווח הקצר קשורה להיבטים שונים מהיכולת שלו להחזיר חוב בטווח הארוך. כמו כן, היכולת להחזיר חוב בטווח הקצר נובעת ממצב הנזילות הפיננסית מאשר על פוטנציאל הצמיחה או הסיכונים העסקיים  של הגורם המדורג המאפיינים את הטווח הארוך.
סולם הדירוג מתחלק ל-Investment grade ו-Speculative grade וכל רמת דירוג מתחלקת לשלוש רמות. לדוגמה, הדירוג A מתחלק ל:-A, A ו-+A אצל S&P ו-Fitch ו-A2, A1 ו-A3 אצל Moody’s בהתאמה.
חוץ מהדירוג עצמו חברות הדירוג מספקות תחזית לשינוי הדירוג. תחזית זו מנסה לקלוע למגמת ההתפתחות העתידית של דירוג האשראי של הגוף המדורג. התחזיות נחלקות גם הן לשלוש: תחזית שלילית, תחזית חיובית ותחזית יציבה. כל רמת דירוג משקפת או מנסה לשקף הסתברות שונה לאי החזר חוב ומסתמכת על פרמטרים פיננסים, פרמטרים חשבונאים ונתונים שונים.
כחלק מהמעקב השוטף אחר פרסום דוחות חברות הדירוג, ביחידת ניהול החוב בממשלה מתבצע כל הזמן ניתוח של גורמי השוק והמשק ביחס לשיטv של חברות הדירוג. אנליזה זו מספקת לנציגי יחידת החוב את הכלים לחזות, על סמך נתונים פנימיים וחיצוניים, את טווח הדירוג של מדינת ישראל. טבלת סולמות הדירוג של ,S&P  Fitch ו Moody's לטווח ארוך

טבלת הדירוג לפי חברות הדירוג השונות

 S&P Fitch Moody's
AAA AAA Aaa
AA+ AA+ Aa1
AA AA Aa2
AA- AA- Aa3
**A+ A+ **A1
A **A A2
A- A- A3
BBB+ BBB+ Baa1
BBB BBB Baa2
BBB- BBB- Baa3
BB+ BB+ Ba1
BB BB Ba2
BB- BB- Ba3
B+ B+ B1
B B B2
B- B- B3
CCC+ CCC+ Caa1
CCC CCC Caa2
CCC- CCC- Caa3
CC CC Ca
C C C
D D

 

מה בוחנות החברות

החברות בוחנות את מאפייני החוב, מאפייני המשק,  סחר חוץ, תקציב הממשלה וסביבה מוניטארית וגיאו-פוליטית.

כך בין היתר הן בודקות את גודל החוב, היכולת להחזיר אותו, יחס החוב לתוצר  יתרת מטבעות זרים, צמיחה,  תוצר לנפש, פתיחת המשק לתחרות, יחס חוב-יצוא, יעד האינפלציה הוצאות ממשלה ויציבות פוליטית.

דירוג החוב של ישראל

אגרות החוב של ממשלת ישראל נסקרות על ידי חברות דירוג בינלאומיות מאז 1988. בשנה זו ישראל דורגה לראשונה על ידי חברת S&P ובשנת 1995, במקביל להנפקות הראשונות של אג"ח מדינה סחירות בחו"ל ללא ערבות חיצונית, היא דורגה גם על ידי חברות Moody's ו- Fitch.

מודי'ס העלתה לאחרונה את תחזית דירוג האשראי של ישראל ל"חיובית". חברת הדירוג אישרה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A1 ועדכנה את התחזית ל"חיובית" מ"יציבה". כלכלני מודי'ס מדגישים כי עם הגורמים שתרמו לשיפור התחזית נמנים  קידום רפורמות על ידי הממשלה הנוכחית, ההתאוששות המהירה של המשק והביצועים הפיסקליים. במודי'ס צופים שהגירעון יעמוד בסוף השנה על 3.4%.

מודי'ס צופה כי יחס החוב תוצר יגיע לשיעור של 64% עד 2024, משמע המשך ירידה בחוב היחסי. כלכלני החברה המדרגת, מדגישים לטובה את חוסנו של המשק ויכולתו להתאושש במהירות מזעזועים מקומיים וחיצוניים וכן את התגובה המהירה של הממשלה בהתמודדות עם משבר הקורונה. עוד הם מדגישים כי החשיפה של ישראל למלחמה באוקראינה מוגבלת

 דירוג החברות המדרגות:

דירוג פיץ': A+ (Stable)

דירוג מודי'ס: A1 (Positive)

דירוג אס אנד פי: AA- (Stable)

איך מתבצע הדירוג של ישראל

בכל שנה חברות הדירוג (בליווי נציגי יחידת החוב של הממשלה) נפגשות עם ראשי המשק, ובהם שר האוצר, נגיד בנק ישראל, מנכ"ל וראשי אגפים במשרד האוצר, וגם במגזר הפרטי כגון תעשיינים, כלכלנים ראשיים ועיתונאים. לאחר הביקור החברות מקיימות את ועדת הדירוג השנתית שלהן בעניין דירוג המדינה. החברות מפרסמות את הסקירה השנתית שלהן על הכלכלה הישראלית ובו הן מאשררות או משנות את דירוג האשראי הקיים ואף מספקות תחזית.

תהליך הדירוג בחלקו הגדול הוא יחסי, ביצועיה של ישראל מושווים לביצועים של מדינות דומות לקבוצת הייחוס שלה. בקבוצת הייחוס של מדינת ישראל נמצאות בין היתר: אסטוניה, דרום קוריאה, מלטה, מקסיקו, סלובניה, סלובקיה, פולין, צ'ילה וצ'כיה.

דירוג אשראי אישי – מה זה? ואיך זה ישפיע עליכם?

דירוג האשראי של ישראל – הגבוה בכל הזמנים; S&P העלתה את הדירוג ל -AA

חברת הדירוג פיץ' אישרה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה