fbpx
חיסכון פנסיוני

איך מקבלים קצבת שאירים במקרה מוות

קרדיט: shutterstock

מעודכן ל-04/2019

מתי אפשר לקבל סכום חד פעמי בשאירים? מה עושים אם הקרן לא פעילה? ומה אם אני רווק? הכל על קצבת שאירים

במקרה מוות לא ניתן למשוך את הסכום במשיכה חד-פעמית ולא לקבל את התגמולים. הקרן משלמת קצבה חודשית לשאירים. אם מדובר בחיסכון פעיל תחושב הקצבה בהתאם לשכר. במקרה שהחיסכון לא פעיל, תשולם קצבה חודשית על בסיס היתרה הצבורה בקרן.

אבל בכל זאת יש מקרים מסוימים שבהם אפשר  למשוך סכום חד פעמי במקום הקצבה או לצדה. גם על כך במדריך זה

קצבת שארים בקרן פנסיה פעילה

אם קרן הפנסיה פעילה יהיו זכאים שארים לקצבה חודשית שתחושב בהתאם לשכר הקובע בקרן הפנסיה ושיעור הכיסוי בהתאם למסלול הביטוחי.

מי השאירים:

שאירים בקרן הפנסיה הזכאים לתשלום:

 • בן זוג (לרבות ידוע בציבור מאותו המין) יהיה זכאי ל- 60% מהשכר הקובע לכל ימי חייו.
 • ילדים עד לגיל 21 (לרבות בן חורג) – סך הקצבאות לילדים כולל הילד המוגבל – יעמדו על 40% מהשכר הקובע.
 • ילד מוגבל יהיה זכאי לתשלום לכל ימי חייו בסך 40% מהשכר הקובע
 • הורה נתמך -20% מהשכר הקובע

שיעור הכיסוי

, גברים שהצטרפו לקרן הפנסיה עד לגיל 41 יקבלו כיסוי של 100% מהשכר הקובע, נשים שהצטרפו עד לגיל 67 יקבלו כיסוי של 100%.

כיוון שרוב החוסכים הצטרפו לקרן הפנסיה לפני כניסת התקנון התקני לתוקף הם יצטרכו לבדוק מה גובה הכיסוי שחל עליהם ואם צריך לעדכן את המסלול הביטוחי בקרן הפנסיה.

דוגמאות

השכר הקובע עמד על 10,000 שקלים ושיעור הכיסוי היה 100%.

האלמן יקבל  קצבה חודשית של 6,000 שקלים מידי חודש

סך הקצבאות שישולמו ליתומים – 4,000 שקלים עד גיל 21

לילד מוגבל לכל החיים

לא תשולם קצבה חודשית להורה הנתמך.

במקרה של מוות כאשר אין אלמן, 100% מהקצבה תחולק בין היתומים שיקבלו את הקצבה עד לגיל 21.

מס

 כן, קצבת השארים חייבת במס. אך קצבה עד תקרה של 8,380 שקלים תהייה פטורה ממס.

כמו כן קצבת שאירים שמקורה בסכומים פטורים תהייה פטורה ממס.

חישוב קצבת השאירים לעמית לא פעיל בקרן הפנסיה

אם החיסכון לא פעיל תחושב קצבת השארים על בסיס היתרה הקיימת וגילאי השארים במועד הפטירה.

סכום חד פעמי

אלו המקרים שבהם אפשר לקבל סכום חד פעמי במקום הקצבה או לצדה

כאשר אין שאירים

כאשר אין שאירים העונים על הגדרת השאירים בתקנון הקרן, לדוגמא מקרה מוות של רווק, ישולם סכום החיסכון כסכום חד פעמי למוטבים.

היוון חד פעמי של קצבת אלמן

במועד הגשת תביעת השארים רשאי האלמן להוון עד 25% מקצבת השארים לה הוא זכאי למשך תקופה של 5 שנים. וזאת בתנאי שגם לאחר ההיוון הקצבה שתשולם לא תפחת מסכום הקצבה המזערי, כ- 4,418 שקלים בשנת 2018.

בתום תקופת ההיוון, תשוב להיות קצבת השארים כפי שנקבעה.

יתומים מעל גיל 18

אם גילו של השאר הקטן ביותר הוא מעל ל – 18 והעמית לא הותיר אלמנה באפשרות השאירים להודיע לקרן הפנסיה כי הם מעוניינים להוון את קצבת השארים המגיעה להם. במקרה זה תחושב היתרה כמכפלה של סכום הקצבה במקדם.

סכום גבוה מיתרת הקצבאות

אם סכום החיסכון בקרן גבוה במיוחד, ועולה על סכום הקצבאות שישולמו במקרה מוות לשארים זה מה שיקרה:

 1. עוד בחייו יפסיק המבוטח לשלם ביטוח חיים למקרה מוות. זה בדרך כלל יקרה לקראת גיל 60 או אם סכום החיסכון גבוה והשכר המבוטח נמוך במיוחד.
 2. אפשרות ראשונה במקרה מוות ישולמו לשארים קצבאות מוגדלות בהתאם ליחס בן הסכום לתשלום לסכום המהוון של הקצבאות.
 3. אפשרות שנייה, במקום לקבל קצבאות שארים מוגדלות, באפשרות השארים לקבל את יתרת הגדלה כסכום חד פעמי מהוון.

קצבת שאירים הנמוכה מקצבת המינימום

אם סך קצבאות השאירים נמוכות מקצבת המינימום, 5% מהשכר הממוצע במשק., אפשרות לבחור אם לקבל קצבה חודשית בניכוי דמי ניהול או לקבל סכום חד פעמי. מקרה זה יכל לקרות במקרה מוות של עמית לא פעיל עם צבירה נמוכה.

מקרה מוות של אלמן עמית פעיל או עמית לא פעיל בקרן הפנסיה בתקופת הבטחה

 במקרה של מוות של האלמן במסגרת תקופת הבטחה תשולם יתרת תקופת ההבטחה כסכום חד פעמי מהוון למוטבים של האלמן.

קצבת שאירים - כל השאלות והתשובות

מי משלם דמי ביטוח לאומי, מי פטור, איך פותחים תיק - כל השאלות והתשובות

לקבלת הצעה אטרקטיבית לניהול קרן השתלמות בגוף מוביל – מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות