לימודים    

ארוחה יומית לתלמיד: למי מגיע ומי מממן?

מעודכן ל-08/2019

דואגים שהילד יישאר רעב ביום הלימודים הארוך בגן או בכיתה? בשביל זה יש תוכנית הזנה ■ אבל מה זה אומר – למי מגיע, האם ההורים חייבים להשתתף בתשלום, ומה קורה אם רוצים לוותר על הארוחה?

תוכנית ההזנה לתלמידים בבתי הספר ובגנים נועדה לאפשר לקיים יום לימודים ארוך וכן לסייע בפתרון בעיית חוסר הביטחון התזונתי, באמצעות הספקת ארוחה חמה לתלמידים בין כותלי בית הספר. התוכנית משמשת גם ככלי חינוכי, מאחר שהיא מאפשרת להקנות לתלמידים הרגלי תזונה נכונים.

תלמידי גני ילדים ובתי ספר יסודיים הלומדים יום לימודים ארוך זכאים לארוחה יומית במסגרת הלימודים במוסד החינוכי, במימון הרשות המקומית, מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד.

על פי החוק, ניתן לחייב את ההורים בהשתתפות במימון הארוחות. סכום ההשתתפות נקבע בהתאם להכנסתם החודשית.

תלמידים שמצבה הכלכלי של משפחתם אינו מאפשר השתתפות בתשלום הארוחות, יהיו זכאים לקבל ארוחות ללא תשלום.

מי זכאי לארוחה?

תלמידי גן ילדים ובית ספר יסודי העומדים בשני התנאים הבאים זכאים לארוחה יומית:

 • לומדים בגן ילדים או בית ספר יסודי –

תלמידי גני חובה ביישובים ובשכונות שמופעל בהם יום חינוך ארוך על פי צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (החלה בגני ילדים), תשס"ז-2007 (באתר נבו).

תלמידי גני החובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז החינוך העצמאי.

תלמידי גני החובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל.

תלמידי בתי ספר יסודיים ביישובים ובשכונות שמופעל בהם יום חינוך ארוך על-פי צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (החלה במוסדות חינוך), תשנ"ח-1998 (באתר נבו).

 • לומדים מינימום שעות ביום ובשבוע –

לומדים לפחות 41 שעות בשבוע – הזכאות לארוחה היא רק בימים שבהם לומדים 8 שעות ביום לפחות.

לתלמידים במוסדות שבהם מיושמת תוכנית "אופק חדש" – הזכאות לארוחה היא רק בימים בהם לומדים לפחות 7 שעות ביום.

מי מממן?

על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד, הרשות המקומית שבתחומה נמצא גן הילדים או בית הספר היא זו שאחראית לספק את הארוחה היומית.

הרשויות המקומיות רשאיות לגבות מההורים כסף לצורך השתתפות במימון הארוחות. גובה ההשתתפות של ההורים נקבע על-ידי ועדת החינוך של הכנסת, והוא יחסי בהתאם להכנסתם החודשית.

הסכומים המרביים לגבייה מפורסמים מדי שנה על-ידי משרד החינוך. הסכום המקסימלי שניתן היה לגבות מהורים בכל רמת הכנסה שהיא בשנת הלימודים תשע"ט הוא 7 שקלים לארוחה.

הרשות המקומית מחויבת לאפשר לכל התלמידים אשר זכאים ומעוניינים בכך להשתתף בתכנית ההזנה ולקבל ארוחה יומית, ובכלל זה לתלמידים אשר מצבם הכלכלי אינו מאפשר תשלום עבור השתתפותם – תלמידים שאינם יכולים לשלם בעבור הארוחות יהיו זכאים לקבל אותן גם ללא תשלום השתתפות עצמית.

חלק מהרשויות המקומיות בחרו שלא לפעול על פי לוח התשלומים, בשל הקושי בבדיקה פרטנית של סכום ההכנסה לנפש כדי לקבוע את שיעור תשלומי ההורים. במקום זאת, רשויות אלה קובעות סכום אחיד להשתתפות הורים ובמקביל מפעילות ועדות הנחה המאפשרות מתן הנחות לנזקקים או קובעות את שיעור התשלום לפי כללים אחרים.

כספי השתתפות ההורים במימון הארוחות משולמים במסגרת תשלומי הורים אשר נגבים לקראת פתיחת שנת הלימודים. אופן גביית תשלומי ההורים נקבע על-ידי מוסדות החינוך והרשויות המקומיות. לרוב, ניתן לחלק את תשלומי ההורים למספר תשלומים ואף לשלמם באמצעות צ'קים דחויים או בהוראות קבע.

משרד החינוך נוקט בסנקציות חריפות נגד רשויות מקומיות אשר אינן מקצות כספים ליישום תוכנית ההזנה במוסדות החינוך שבשטח שיפוטן. במסגרת הסנקציות משרד החינוך מפחית מתקציבי החינוך השוטפים של רשויות אלה את הכספים שנמנעו מלשלם לצורך יישום החוק.

ויתור על הארוחה

הורה שמעוניין לוותר על ארוחות עבור ילדו חייב למלא טופס הצהרת הורים ולהודיע באמצעותו כי אינם מעוניינים בהזנת ילדם ולמסרו להנהלת המוסד החינוכי.

רק הצהרות שמהן יעלה באופן ברור כי הסיבה לאי ההשתתפות בתוכנית אינה נובעת מקושי כלכלי יתקבלו לצורך אי קבלת הארוחה – כלומר, לא ניתן לוותר על הארוחה רק משום שלא יכולים או לא מעוניינים לשלם את דמי ההשתתפות העצמית.

מה כולל התפריט?

תפריט הארוחות היומיות נקבע על ידי תזונאית תוכנית ההזנה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

תפריט הארוחה כולל:

 • מנה עיקרית בשרית

(ישנה אפשרות לקבל מנה צמחונית, לשם כך יש למלא טפסים ייעודיים)

 • תוספת פחמימה;
 • ירקות מבושלים/ קטניות;
 • ירקות טריים;
 • לחם;
 • פרי.

כל תלמיד יקבל ביחד עם הארוחה גם מצעית (פלייסמט) להנחה על השולחן; מפית נייר סופג לניגוב הידיים וסט סכו"ם אישי חד-פעמי.

תלמיד עם רגישות או אלרגיה

אם ידוע על רגישות או אלרגיה של תלמיד למזון ויש צורך באספקת מנות מזון מיוחדות, על ההורה להמציא למנהל מוסד החינוך אישור רפואי המפרט את הרגישות/אלרגיה ואת רמת חומרתה.

לאחר שליחת האישור הרפואי, יש להעביר למנהל מוסד החינוך מכתב בקשה לקבלת מנות מיוחדות.

ארוחה הכוללת מזון מיוחד לילדים עם רגישות או אלרגיה למזון, צריכה להיות מסומנת באותיות בצבע בולט לעין הנוגד את רקע האריזה, הניתנות לקריאה בקלות וזהות בהדגשתן, והמזהות את הרכב המזון הייעודי המיועד לילד.

אם ההורה של התלמיד מעוניין להפסיק את אספקת המנות המיוחדות ולדאוג למזון התלמיד באופן עצמאי, עליו למלא טופס בקשה להפסקת אספקה של מנה מיוחדת.

בירורים ותלונות

במקרים של בעיות או קשיים או אי-שביעות רצון מהמזון המסופק, יש ליצור קשר עם בית הספר אשר יפנה לנציג ההזנה או לנציג הרשות המקומית. אין לפנות ישירות לספק המזון.

ניתן לפנות גם לגורמים האחראים במשרד החינוך:

שימו לב:

 • בימי לימוד מקוצרים (עד השעה 13:30), מוסד החינוך לא יהיה זכאי להזנה.
 • תלמיד שנעדר ממוסד החינוך אינו זכאי לקבל ארוחה.
 • חל איסור על הוצאת מזון מתחומי בית הספר

המזון בצהרונים: מה צריכה לכלול ארוחה?