fbpx
יש לך שאלה?
מדריכי בנקאות

בדקו זכאותכם לפירעון מלוות חובה, מרצון ובונדס

מעודכן ל-03/2019

בשנים 1982-1961 אזרחי המדינה הלוו למדינה מלוות חובה ומלוות מרצון. בניגוד למס שמשלמים אזרחי מדינה, במלווה יש תקופת פירעון שבה אפשר לפרוע את הסכום. בתקופה האמורה הונפקו יותר מ-15 מיליון תעודות של מלווה חובה. ועכשיו אתם יכולים לבדוק את זכאותכם בבבק ישראל, ולקבל את הכסף גם אם אתם יורשים של הזכאים - מסתבר שיש סכום עתק שאף אחד לא דורש אותו - שווה בדיקה!

בנק ישראל מציע מערכת פשוטה ובה מכניסים את השם ואת מספר תעודת הזהות שלכם או של המוריש וכך תדעו את זכאותכם. אבל אם בעלי המלווה העבירו אותו לצד שלישי  כלשהו, בעלי המלווה שילמו אותו בשנות ה-60 (המאגר כולל רק תעודות מהתקופה המשתרעת בין 1970 ל-1982). בעלי המלווה הם מעסיקים יחידים או תושבי חוץ, לא תוכלו להשתמש במערכת ותיאלצו לפנות לבנק ישראל במייל  milvot@boi.org.il​

מלוות בונדס

בנוסף המדינה לווה ממדינות חוץ באמצעות מלוות בונדס המנוהלות בניו יורק.  ומלוות  certificates.

בישראל ניתן לפדות רק תעודות של מילוות הנכללות ברשימה שבאתר האינטרנט של בנק ישראל, לתנאים הבאים

  1. יש להציג תעודת זהות
  2. הפדיון יבוצע לבעלים הרשום בלבד, או על פי כתב העברה שאישר תאגיד בנקאי. כתב העברה מחו"ל יאשר: בנק מסחרי, חברה לנאמנות, חברה בבורסה לניירות ערך בניו-יורק, מפעל הבונדס, קונסול ישראל ובנקים לחיסכון המפורטים בנוהל "הוראות לפדיון-בישראל של מילוות חוץ" שהופץ לתאגידים הבנקאיים.
  3. פדיון מוקדם יהיה רק לגבי מילוות בונדס מההוצאה השביעית, ורק במקרים שבהם התקיימה עילה מהעילות לפדיון מוקדם; העילות הנפוצות כתובות  על גבי האיגרת.  ​

העילות הנפוצות הן: תושב ישראל יכול לפדות פדיון מוקדם, בכל שנה קלנדרית תעודות בשווי נקוב של עד 1,000 דולרים. תייר המבקר בישראל רשאי לפדות פדיון מוקדם בכל חודש קלנדרי שבו נמצא בישראל , לצורך הוצאותיו בארץ, תעודות בשווי נקוב שעד 2,500 דולרים.

מוסד ציבורי, המוכר על פי סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה, רשאי לפדות פדיון מוקדם תעודות שקיבל כתרומה, אם הן הונפקו יותר  משלוש שנים לפני הפדיון, והודעה על הפדיון המוקדם ניתנה 120 יום לפני הפדיון.

תמורת הפדיון המוקדם תשולם בשקלים חדשים בלבד.

לבירור על מלוות בונדס

מחשבון תשלום מלוות חוץ

מענק העבודה גדל - האם מגיע לכם כסף?

איתור כספים ותכנון פיננסי

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות