ביטוח    

ביטוח שריפה: איך להתנהג עם חברת הביטוח והאחראים

מעודכן ל-04/2019

הודיעו מיד, צמצמו נזקים, שמרו תיעוד – כל מה שצריך לדעת על תביעת ביטוח שריפה

בזמנים כאלו טוב לדעת שיש ביטוח שריפה, זה יכול לעזור לכם  גם אם אתם מחזיקים בדירה, ברכב או בכנסייה. בכל מקרה שאירוע השריפה אירע, איך צריך להתנהג עם חברות הביטוח כדי לקבל את הכספים המגיעים לכם?

גם הנזק העיקרי שנגרם משריפות אינו מהאש עצמה אלא מתוצרי הבעירה והפיח ההורסים את הרכוש. יתר על כן, אמצעי הכיבוי יכולים לגרום לנזק, כמו מים או מטף. לכן חשוב לאמוד את כל הנזקים כדי לקבל פיצוי הולם.

יש להודיע מיד ובהקדם לחברת הביטוח

אל תחכו עם ההודעה לסוכן הביטוח או למבטחת. צריך ליצור קשר מיד לאחר אירוע הנזק, גם אם מדובר בנזק קטן.

הקטינו את הנזק מראש

פוליסת הביטוח הסטנדרטית מחייבת את המבוטח לעשות כדי לצמצם את הנזק. פעולות אלו כוללות בין היתר דיווח מיידי למכבי אש ופינוי רכוש. אם יוכח שלא עשיתם זאת, אתם עלולים לאבד את התגמולים.

תבעו גם את האחראים לנזק

חברת הביטוח רשאית לתבוע את הגורם האחראי לשריפה. המבוטח יכול, בתיאום עם המבטחת, להשתמש בדו"ח לצורך תביעת הנזקים שנגרמו לו מהשריפה ובכלל זה, לזכות בדמי ההשתתפות העצמית ששולמה למבטחת, פיצוי בגין עוגמת הנפש וכו'.

גם אם אין ביטוח שריפה, אפשר לתבוע את האחראים לנזק.

 בגבול הסביר עשו מה שחברת הביטוח מבקשת

בכל מקרה צריך לשתף פעולה עם חברת הביטוח ונציגיה,  למשל הסבר על נסיבות התביעה או צירוף מסמכים. חוסר שיתוף פעולה או שיתוף פעולה חלקי עשוי להקטין את התגמולים .אם כי בכל דרישה לחתום על מסמך כלשהו יש לשים לב כי התוכן מובן לחלוטין ולא להסתמך על האינטואיציה, ולברר אם זה מה שמגיע לכם. אפשר להתייעץ גם עם איש מקצוע.

שכרו שמאי פרטי במקרה שאין ביטוח או שהנזק גדול מאוד

 כאשר מדובר בנזק גדול יש לשקול את האפשרות לזמן שמאי פרטי, שאינו שליח של חברת הביטוח. כך אפשר להבטיח שאומדן הנזק יעשה באופן אובייקטיבי לחלוטין.

אבל חשוב שתבחרו שמאי שמסוגל לאמוד באופן הנכון את גובה הנזק ולנהל משא ומתן עם חברת הביטוח והאחראים לנזק. זה יכול לחסוך הידרדרות לבית משפט.

קראו את הפוליסה ועמדו בזמנים

קראו שנית את הפוליסה ושימו לב מה אתם מחויבים לעשות כדי לקבל את התגמולים. חשוב מאוד לעמוד בזמנים המצוינים בפוליסה או לבקש הארכה.

תגמולי ביטוח בתוך 30 יום

מרגע שהוגשו המסמכים, זכותו של המבוטח לקבל את תגמולי הביטוח בתוך 30 יום. לאחר מכן הוא זכאי להפרשי הצמדה וריבית. במקרה הצורך יש לציין בפני חברת הביטוח בכתב כי נשמרת הזכות לעדכן את התביעה. אם קיבלתם תגמול חתמו על 'כתב קבלה וסילוק' רק במקרה שהסתיימה התביעה והפיצויים הרצויים על ידיככם התקבלו.

תאמו את זמן שיקום הנזק

תאמו מראש עם השמאי מטעם חברת הביטוח את זמן הליך השיקום. פוליסת ביטוח הכוללת פרק של "אובדן רווחים"מאיצה ככל שניתן את מהלך השיקום.

תעדו באמצעות צילום

אם יש מחלוקת, ניתן לפתור אותה בקלות באמצעות הצגה של תמונות ממקום האירוע, שיכולות לבסס את הטענות. לצד הצילום של הפריט שניזוק בלבד יש לצלם את חלל הבית או העסק,  וכל דבר נוסף שיכול לעזור לכם לבסס את התביעה,  וכן את הליך השיקום והשיפוצים.

אל תזרקו שום דבר, אתם צריכים להצדיק בפני חברת הביטוח את כלל הפריטים שניזוקו. שמרו את הפרטים או צילומים שלהם עד בואו של השמאי.

ביטוח תכולת דירה – מה זה? והאם כדאי?

ביטוח מפני שריפות – האם אתם מבוטחים, ואיך לבטח?